"inlet" traduzione ungherese

EN

"inlet" in ungherese

volume_up
inlet {sostantivo}
volume_up
let {sostantivo}

EN inlet
volume_up
{sostantivo}

inlet (anche: aperture, break, crack, gap)
volume_up
nyílás {sostantivo}
inlet
inlet (anche: issue, wash)
volume_up
folyótorkolat {sostantivo}
inlet
volume_up
keskeny öböl {sostantivo}

Sinonimi (inglese) per "inlet":

inlet
let

Esempi di utilizzo "inlet" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt luffed easily and came round on to the starb'd tack, making for the inlet.
Könnyedén széliránynak tartott, és jobbra fordulva közeledett az öbölhöz.
EnglishWithin an hour they would reach the inlet where the aircraft was hidden.
Egy óra múlva elérik azt a kis öblöt, ahol a repülőgép várakozott elrejtve.
EnglishThe impressive Lions Gate suspension bridge stretched across Burrard Inlet, linking districts.
A lenyűgöző Lions Gate függőhíd az egész öblön átívelve kötötte össze a városrészeket.
EnglishThere's an inlet about three hundred meters away; we must reach it before the helicopters arrive.
Úgy háromszáz méterre van egy mélyedés; el kell érnünk, mielőtt a helikopterek ideérnek.
EnglishBefore the seas rose in this place, slave, the Hasana Inlet was a lake.
Mielőtt ezt a területet elöntötte volna a tenger, rabszolga, egy tó volt itt, a Hasana-öböl helyén.
EnglishDirectly across the river from the inlet stood a series of low bluffs that ran to the edge of the embankment.
A folyó partján, pontosan szemben az öböllel alacsony sziklák sorakoztak a parton.
EnglishThe air-conditioner inlet up in the corner of the ceiling was about the size of a womans handkerchief.
A légkondicionáló mélyedés fönt, a mennyezet sarkában akkora volt, mint egy női zsebkendő.
EnglishGo through Connel and you'll see it amongst some trees on a promontory across a little inlet of water.
Menjen át Connelen, és a hegyfokon álló fák közül megláthatja, szemben, a keskeny kis öbölben.
EnglishSnim trudged downtown to Maiden Lane and cased the banks in that pleasant esplanade around Bomb Inlet.
Eloldalgott a Hajadon sorra, és szemügyre vette a bankokat a Bomba-szigetet körülölelő árnyas fasorban.
EnglishFred Narracott shut off the engine, they nosed their way gently into a little natural inlet between rocks.
Fred Narracott kikapcsolta a motort, s a sziklák közt csöndesen besiklottak egy kis természetes öbölbe.
EnglishTurbine inlet temperature and exhaust temps, McLanahan said.
EnglishWe docked in the little inlet at the foot of the hill.
A hegy lábánál fekvő keskeny öbölben kötöttünk ki.
EnglishWe walked silently along the road beyond Connel Bridge to the little inlet under Dunstaffnage Castle.
Csöndesen leballagtunk a Connel Bridge-en átvezető úton, a Dunstaffnage kastély tövében meghúzódó keskeny kis öbölhöz.
EnglishOur journey did not, in fact, begin at Hercules Inlet, where frozen ocean meets the land of Antarctica.
Az utunk valójában nem a Hercules torkolatnál kezdődött, ahol a fagyott óceán találkozik az Antarktisz szárazföldjével.
EnglishThe sheltered inlet seemed safe, so they curled up in their blankets beneath a great elm and were quickly asleep.
A kis öböl biztonságos menedéknek tűnt, így hát összegömbölyödtek takaróik alatt egy nagy szilfa tövében és hamarosan elaludtak.
EnglishHe was in the esplanade of Bomb Inlet.
EnglishThere was a broad but well-concealed inlet from which the rafts and smaller boats would be launched under cover of darkness.
Volt itt egy széles, de jól rejtett öböl, ahonnan a sötétség leple alatt elindulhattak a tutajok és a kisebb vízi járművek.
EnglishI reached the road and followed it through Connel till I was clear of the houses and had a view across a little inlet of water.
Kiértem a kocsiútra, áthaladtam Connelen, a hátam mögött hagytam a házakat, és szemközt megpillantottam egy keskeny kis öblöt.
EnglishThe Elven Hunters grounded the barge on a low sand bar at the head of the inlet, pulled her nearly clear of the river and made her fast.
Az elf vadászok egy homokturzáshoz kormányozták a bárkát a holtág végében, majdnem teljesen kihúzták a szárazra, és rögzítették.
EnglishThe horses, which were tethered on a line along a small inlet from the lake, were brought close in to the caravan in order that they could be better watched.
A tóba nyúló apró turzáson kipányvázott lovakat közelebb vezették a karavánhoz, hogy jobban vigyázhassanak rájuk.