"incorrect" traduzione ungherese

EN

"incorrect" in ungherese

EN incorrect
volume_up
{aggettivo}

incorrect (anche: bad, false, improper, inappropriate)
I would like to start by saying that incorrect assumptions lead to incorrect cost estimates.
Szeretném azzal kezdeni, hogy helytelen feltevések helytelen költségbecslésekhez is vezetnek.
Sir Rudo cried out in scorn: “An argument specious and incorrect!
- Micsoda megtévesztő és helytelen érvelés! - kiáltott fel Sir Rudo bosszúsan.
The Presidency was able to reject this immediately as incorrect.
Az elnökség ezt, mint helytelen állítást azonnal cáfolni tudta.
incorrect (anche: bad, dirty, evil, hard)
volume_up
rossz {agg.}
Mail server does not support secure authentication or you have entered an incorrect password.
A levelezőkiszolgáló nem támogatja a biztonságos hitelesítést, vagy Ön rossz jelszót adott meg.
They may contain inferior or falsified ingredients, or they may not contain any at all or their doses may be incorrect.
Tartalmazhatnak gyenge minőségű vagy hamisított összetevőket, vagy nem tartalmaznak adott összetevőket, vagy rossz arányban tartalmaznak összetevőket.

Esempi di utilizzo "incorrect" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWhat does a man do when he feels that his government is taking incorrect action?
Így akkor tesz egy férfi, amikor úgy érzi, hogy a kormánya inkorrektül cselekszik.
EnglishEqually incorrect is the idea that posting workers implicitly involves social dumping.
Az is téves, hogy a munkavállalók kiküldésének velejárója a szociális dömping.
EnglishThat, in retrospect, was probably incorrect, but the decision was not made in malice.'
A Nyugat azonban úgy vélte, hogy ennek nem sok esélye lenne a gyakorlatban.
EnglishA great deal has been said about this directive, and many incorrect things have been said.
Sokat beszéltek már erről az irányelvről, és sok pontatlanság hangzott már el.
EnglishIt is technically incorrect. It is perfectly possible to label and trace.
Ez technikailag nem így van: a megjelölés és a nyomon követés teljességgel lehetséges.
EnglishMorality in his country had been replaced by what was politically correct or incorrect.
Ebben az országban az erkölcs a politikailag hasznos és káros fogalmára cserélődött le.
EnglishIf not, his knowledge of human nature was deficient, and his main premises incorrect.
Besózhatja emberismeretét és bölcs következtetéseit, ha senki sem jön.
EnglishMr Lundgren is no longer here but he made comments that were totally incorrect.
Lundgren úr már nincs jelen, de olyan megjegyzéseket tett, amelyek sajnos teljesen helytelenek.
EnglishTherefore, any rumours and any recommendations are legally incorrect.
Tehát ezek a híresztelések és javaslatok jogilag nem állják meg a helyüket.
EnglishThe reference framework for German parental allowance was incorrect.
A németországi szülői támogatásra vonatkozó referenciakeret pontatlan volt.
EnglishFrom now on, it will no longer be possible to deceive them with incorrect labelling.
Mostantól nem lehet majd pontatlan címkézéssel megtéveszteni őket.
EnglishThen I'm going to have to make an argument why you're incorrect about the other assumption.
Ezután meg kell majd indokolnom, hogy miért is tévednek a másik feltevéssel kapcsolatban.
EnglishIncorrect usage is becoming a serious threat to public health.
Felelőtlen felhasználásuk egyre inkább súlyos közegészségügyi veszélyt jelent.
EnglishWhat I do not like is that some people deliberately and constantly use incorrect facts.
Amit nem szeretek, ha egyesek szándékosan és folyamatosan nem helytálló tényekre hivatkoznak.
English%S received a message with incorrect Message Authentication Code.
A következő fél egy hibás üzenet-hitelesítőkódú (MAC) üzenetet kapott: %S.
EnglishIt is, therefore, incorrect to argue that the methodology changed to the detriment of the applicant.
Ezért hibás az az érvelés, hogy a módszer a kérelmező hátrányára változott meg.
EnglishIt would seem that our source was incorrect, Gerasimov admitted.
Úgy látom, hogy a forrásunk pontatlannak bizonyult ismerte be Geraszimov.
EnglishMr President, Mr Barroso, the euro crisis was triggered by incorrect figures provided by Greece.
az S&D képviselőcsoport nevében. - (DE) Tisztelt elnök úr, Barroso úr!
EnglishYour surmises in regard to me will surely be incorrect!
- A velem kapcsolatos feltételezéseid egész biztosan helytelennek bizonyulnak!
EnglishThat would be intellectually dishonest and factually incorrect.
Nem lenne becsületes ezt állítani, mivel nem felelne meg a tényeknek.