"incline" traduzione ungherese

EN

"incline" in ungherese

volume_up
incline {sostantivo}

EN incline
volume_up
{sostantivo}

incline (anche: descent, downhill, grade, inclination)
volume_up
lejtő {sostantivo}
The car refused to gain speed to compensate for the incline.
A kocsi nem volt hajlandó a lejtő kiegyenlítésére növelni a sebességét.
They had been gathered together, it seemed, by the large, serpentine tendrils of an enormous plant that sat in regal solitude at the bottom of the incline.
Úgy tűnt, egy, a lejtő alján királyi méltósággal üldögélő óriásnövény kígyózó csápjai terelték őket össze.
incline (anche: dip, gradient, inclination, pitch)
volume_up
lejtősség {sostantivo}

Sinonimi (inglese) per "incline":

incline

Esempi di utilizzo "incline" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAs he did so the car began to roll backwards down the mild incline of the street.
Amint így tett, a kocsi lassan elkezdett visszafelé gurulni az enyhe emelkedőn.
EnglishI dare say you incline to the second possibility, but, upon my honour, you're wrong.'
Merném állítani, hogy ön a második feltevésre hajlik, de becsületemre mondom, téved.
EnglishWe have to fly at a special incline in order to make the measurements.
Meghatározott szögben kellett repülnünk ahhoz, hogy el tudjuk végezni a méréseket.
EnglishI always incline to the belief that the most likely person committed the crime.
Én mindig arra a véleményre hajlok, hogy a legnagyobb valószínűséggel a tettes gyanúsítható.
EnglishIt backed up the steep incline to the street, white steamy exhaust pouring from its rear end.
Hátul sűrű, fehér füstöt eregetve farolt ki az utcára vezető, meredek bekötőúton.
EnglishThis should incline you to self-criticism, rather than to the unbounded propaganda of success.
Ennek önkritikára kellene indítania Önöket, nem pedig féktelen sikerpropagandára.
EnglishCurious, he left his post and started down the incline a little way.
Kíváncsiságtól vezérelve elhagyta helyét, és egy darabon lesétált a meredek domboldalon.
EnglishWe might not bog down in the deep drift, but the angle of incline would surely roll us.
Az északi mező homályos fénye körbeölelte a nyughatatlan alakját.
EnglishA moral intelligence which will incline to treat suffering as bad until proved good.'
A morális intelligenciám azt sugallja, hogy a szenvedés rossz, amíg be nem bizonyosodik az ellenkezje.
EnglishSome faculty to enable you to recognize wisdom and incline you to respect and obey it.
Némi fogékonyság a bölcsességre, némi hajlam, hogy kövesd.
EnglishIf the sand wall were too steep, then he would make the incline more gentle by scraping away the sand.
Ha csak egy kicsit is megmozgatja az agyát az ember, lám, mindjárt megoldódnak a dolgok.
EnglishShe'd carried Boone up this very incline once, away from the power that resided in the chamber at the bottom.
Ezen a lejtőn cipelte fel Boone-t, el attól az erőtől, mely a lenti teremben lakozott.
EnglishThe west wall seemed to be a comparatively gentle incline, having a curved surface like the inside of a cone.
Viszonylag lankásabbnak látszik a nyugati oldal, amely kissé homorú, akár a kúp belseje.
EnglishSupposing this were true, did the wall he was trying to overcome have about the same degree of incline?
S ha így van, ez azt jelenti, hogy a falnak, amin ő föl akar jutni, ugyanekkora a lejtésszöge.
EnglishThe party skim-hopped up an incline toward the mass-driver's former control complex and catapult head.
A kis csapat egy rámpa felé haladt, ami az állomás régi irányitóközpontja és a kilövőfej felé vezetett.
EnglishHe found them up an incline, sitting in the sun.
A lejtős domboldalon bukkant rájuk, amint a napfényben üldögéltek.
EnglishThis should incline us to deny approval.
Ennek arra kell késztetnie bennünket, hogy megtagadjuk a jóváhagyást.
EnglishThe driver slammed the meter over and eased away from the entrance to slide down the incline towards the street.
A sofőr lecsapta az órát, elhúzott a pályaudvar bejáratától, és az utcára kivezető úttorkolat felé kanyarodott.
EnglishThe Arctic Cat bounced and growled its way up a slight incline, its skis digging into the snow, then splashing it aside.
A Sarki Macska morogva ugrált fölfelé egy enyhe lejtőn, sítalpai havat ástak, azután félrefröccsentették.
EnglishWhen he tried scooping sand from the bottom, the sand flowed down the sides, but the incline remained the same.
Mikor megpróbálta aláásni a kis katlan alját, a falakon rögtön megindult a pergés, és a lejtésszög változatlan maradt.