"inclination" traduzione ungherese

EN

"inclination" in ungherese

volume_up
inclination {sostantivo}

EN inclination
volume_up
{sostantivo}

inclination (anche: drive, actuation, driving, obeisance)
volume_up
meghajtás {sostantivo}
inclination (anche: cheer, cue, fancy, humor)
volume_up
kedv {sostantivo}
inclination (anche: aptitude, bent, calling, disposition)
volume_up
hajlam {sostantivo}
For that as I naturally loved warm weather, so now I grew into years I had a stronger inclination to shun a cold climate.
Mert azonkívül, hogy természetemnél fogva szerettem a meleg időt, most már azokba az évekbe jutottam, amikor az emberben erősebb a hajlam, hogy kerülje a hideg éghajlatot.
inclination (anche: dip, gradient, hang, heeling)
volume_up
dőlés {sostantivo}
inclination (anche: droop, gradient, hang, pitch)
volume_up
lejtés {sostantivo}
inclination (anche: descent, downhill, grade, incline)
volume_up
lejtő {sostantivo}
inclination (anche: dip, gradient, incline, pitch)
volume_up
lejtősség {sostantivo}
inclination (anche: deviation, dip, excursion, toot)
volume_up
elhajlás {sostantivo}
inclination (anche: dip)
volume_up
inklináció {sostantivo}
inclination (anche: droop)
volume_up
lehajtás {sostantivo}
inclination (anche: fondness, penchant, predilection)
volume_up
előszeretet {sostantivo}
inclination (anche: proneness)
volume_up
hajlamosság {sostantivo}
inclination (anche: proclivity, propensity, tendency, willingness)
volume_up
hajlandóság {sostantivo}
The inclination to call for more staff is therefore great.
Így tehát a hajlandóság, hogy több személyzetre lesz szükség, nagyszerű.
inclination
volume_up
pálya hajlása {sostantivo}

Esempi di utilizzo "inclination" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThey'd heard him out, but showed no belief or inclination to listen further.
Az emberek meghallgatták, de nem sok hajlamot mutattak a további türelemre.
EnglishHis first inclination was to stop Balinor and warn him of what he had seen.
Első gondolata az volt, hogy megállítsa Balinort és figyelmeztesse arra, amit látott.
EnglishBut Elizabeth, who had not the least inclination to remain with them, laughingly answered:
Elizának azonban semmi kedve sem volt velük maradni, s ezért nevetve odaszólt:
EnglishSimon struggled to put into words what compelled him against either inclination or sense.
Simon megpróbálta megfogalmazni, mi indítja erre, józan megfontolása ellenére.
EnglishPeople who suffer as I do from nervous complaints can have no great inclination for talking.
Ha valakinek olyan ziláltak az idegei, mint nekem, az nem hajlamos sok beszédre.
EnglishIt is not a question of his good will or his inclination - it is an obligation.
Nem a jóindulatán vagy a hajlandóságán múlik - kötelessége megtenni.
EnglishI hung with the adults by natural inclination and strong choice.
Természetes hajlamból és tudatos elhatározásból kerestem a felnőttek társaságát.
EnglishMajor Bletchley eyed Tommy appraisingly and made a stiff inclination of the head.
Az őrnagy tekintetével fölmérte Tommyt, majd mereven biccentett.
EnglishBut great as the pressure was, he felt no inclination now to yield to it.
De akármilyen nagy volt is a kényszer, nem volt hajlandó engedni neki.
EnglishA flight of raptor scouts escorted him to the Ninth Tropic of Inclination Secessionary Portal.
Népes rszemcsapat kísérte a kilences számú meridiángörbületi kilépportálhoz.
EnglishThey were wandering away in different directions; the crowd showed no such inclination.
Amazok szétszéledtek, ellentétben a csőcselékkel, ami nem mutatta jelét hasonló szándéknak.
EnglishAillas found within himself no inclination to scramble down yet another slope on this day.
Aillas egyáltalán nem érzett kedvet, hogy még ezen a napon lejusson a következő teraszra.
EnglishThe inclination is now to give generous subsidies to renewable energy.
Most előszeretettel adunk nagylelkű támogatásokat a megújuló energiára.
EnglishHe showed no inclination to move from his lazy position in the corner.
A sarokban ácsorgott, és nem mutatta, hogy ki óhajtana mozdulni onnan.
EnglishThe Ninth Tropic of Inclination Secessionary Portal proved a little short of facilities.
A kilences számú meridiángörbületi kilépportál meghökkenten primitív létesítménynek bizonyult.
EnglishI have neither time nor inclination for such matters, said Aillas.
- Sem időm, sem kedvem az ilyesfajta dolgokhoz - jelentette ki Aillas.
EnglishI support Mr Yanukovych's inclination to bring order to Ukraine.
Támogatom Janukovics úr szándékát, hogy rendet tegyen Ukrajnában.
EnglishNothing so easy, if you have but the inclination, said Elizabeth.
- Mi sem könnyebb ennél, csak akarnia kell - felelte Elizabeth.
EnglishDo not you feel a great inclination, Miss Bennet, to seize such an opportunity of dancing a reel?
- Nem volna kedve, Miss Bennet, felhasználni az alkalmat, hogy erre a dallamra táncoljon velem?
English'The nearest Portal to where we are now is the Ninth Tropic of Inclination Secessionary Portal, Present lobe.
A legközelebbi portál a kilences számú meridiángörbületi kilépportál, jelen gömbfél.