"I have never seen" traduzione ungherese

EN

"I have never seen" in ungherese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "I have never seen" viene usato.

Traduzioni simili a "I have never seen" in ungherese

I pronome
Hungarian
to have verbo
never avverbio
Hungarian
to see verbo

Esempi di utilizzo "I have never seen" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI have never seen anything as tender and endearing as these little mastiff pups.
Még sose láttam olyan kedves és megható lényeket, mint azok az apró sinkoránok.
EnglishI have never seen Deirdre in the garden of First Street, nor anywhere, to my knowledge.
Tudomásom szerint őt egyszer se láttam az Első utcai kertben, se másutt.
EnglishBecause I have never seen a weapon go off without somebody's finger on the fucking trigger.
Mert még sose láttam senkit se úgy fegyvert használni, hogy nem húzták meg a ravaszt.
EnglishI have never seen anything like the look of scorn she gave him.
Soha életemben nem láttam olyan megvető pillantást, amilyet az asszony vetett rá.
English'Crucifixion in Rome' is indeed set in Rome, which I have never seen.
A Keresztrefeszítés Rómában színhelye valóban Róma, amit sohasem láttam.
EnglishBut I have never seen a knife like yours, and I would be glad to look at it closely.
De ilyen kést, mint a tiéd, soha nem láttam még, és szíves-örömest szemrevételezném alaposabban.
EnglishAnd, boy, I have never seen so many Mayfairs as I saw in that building.
Öregem, én életemben nem láttam annyi Mayfairt, mint abban a házban.
EnglishWhen I promised her I would say nothing she kissed me, and I have never seen her since.
Megígértem, hogy hallgatni fogok, ő megcsókolt - azóta nem láttam.
EnglishBut certainly I have never seen a better since and I must have seen nearly a thousand important ones.
De minden bizonnyal azóta sem láttam jobbat, pedig részt vettem legalább ezren.
EnglishThere was a clash between two cultures, or I have never seen one.
Ha volt valaha összeütközés két kultúra között, hát ez az volt a javából.
EnglishI have never seen anyone choose the most expensive fiscal option.
Még sohasem láttam olyat, hogy valaki a legdrágább adózási lehetőséget választotta volna.
EnglishYou may, said Kevin mildly, and Gwydion plucked a string or two, saying, I have never seen so fine a harp.
- Megérintheted - mondta barátságosan Kevin, és Gwydion megpendített egy-két húrt.
EnglishI have never seen so many philosophers in my life as in this city!
Soha életemben nem láttam annyi filozófust, mint ebben a városban!
EnglishBelieve me, cher ami, I have never seen him so adamant.'
Én mondom neked, cher ami, még sohasem láttam ennyire hajthatatlannak.
English'There is ever a fume above that valley in these days,' said Éomer: 'but I have never seen aught like this before.
- Mostanában mindig füst üli meg - mondta Éomer -, de ilyet még sohasem láttam.
English'There is a new priest in the city a man such as I have never seen.'
- Egy új pap van a városban, amilyent még sohasem láttam.
EnglishI have never seen anybody pick up some moves quicker than you.
Még senki sem tanulta meg ilyen gyorsan ezeket a mozdulatokat!
EnglishI have never seen a demonstration in favour of a European tax.
Soha életemben nem láttam még egyetlen egy, európai adó bevezetése mellett szervezett tüntetést sem.
EnglishI would also like to take this opportunity to thank all those friends whom I have never seen.
Szeretném megragadni az alkalmat arra is, hogy köszönetet mondjak azoknak a barátoknak, akiket sosem láttam.
EnglishI have never seen the face of a Taltos that was different.
- Még sose láttam táltost, akinek más lett volna az arca.
Impara nuove parole
English
  • I have never seen

Inoltre per più traduzioni bab.la mette a tua disposizione il dizionario Italiano-Tedesco.