"hut" traduzione ungherese


Intendevi forse hűt
EN

"hut" in ungherese

volume_up
hut {sostantivo}

EN hut
volume_up
{sostantivo}

hut (anche: hovel, lodge, shack, shanty)
volume_up
kunyhó {sostantivo}
There is a hut yonder, where we can shelter for the night.
- Van itt nem messze egy kunyhó, ahol éjszakára meghúzhatjuk magunkat.
As before, the hut stood alone in a little glade, and appeared to be deserted.
A kunyhó, mint mindig, most is elhagyatottan állt a kis tisztás közepén.
The two went to squat in the sunlight at the side of the hut.
Kettesben lekuporodtak a kunyhó mellett a napsütésben.
hut (anche: booth, pitch, stand)
volume_up
bódé {sostantivo}
She's prepared to clean teeth, but when she gets there, she finds out that there are no doctors, no dentists, and the clinic is just a hut full of flies.
Felkészült, hogy fogakat tisztítson, de amikor megérkezik, kiderül, hogy itt nincsenek orvosok, se fogászok, és maga a klinika is csak egy bódé.

Sinonimi (inglese) per "hut":

hut

Esempi di utilizzo "hut" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishOn New Years Eve the APC would be unmanned while the crew celebrated in the hut.
Szilveszterkor a páncélautónál nem lesz senki, mivel mindenki a faházban ünnepel.
EnglishDo you recall at all whether Corporal Brandt had any special mate in that hut?
Nem emlékszik véletlenül; volt-e Brandt tizedesnek közelebbi barátra a barakkban?
EnglishHe'd been in a hut once, with the man who'd delivered them in just that fashion.
Valaha járt egy kunyhóban, melynek gazdája ugyanebben a modorban szólt hozzá.
EnglishHe saw the hut, that squalid, insipid hovel crouched there on the dead plain.
Megpillantotta a kunyhót, a lapos, nyomorúságos jurtát a halott síkság közepén.
EnglishAnd my unreasoning irritation came back- I had no excuse for it hut the pain.
Oktalan ingerültségem visszatért; nem volt rá egyéb mentségem, csak a fájdalom.
EnglishFrom a grass hut nearby they rented snorkeling gear, catamarans and vol-leyballs.
A közeli kunyhóból vitorlázófelszerelést, csónakot és röplabdát béreltek a turisták.
EnglishFrom there I should explore every hut upon the moor until I lighted upon the right one.
Lépésről lépésre át kell kutatnom minden kőkunyhót, míg meg nem lelem az igazit.
EnglishBy the river's edge he found drifts of dry wood, which he carried into the hut.
A folyóparton talált száraz uszadékfát, amiből tüzet rakott a kunyhóban.
EnglishBack in the wastes of the Loop, Kissoon sat in his hut and called for help.
A Hurok senkiföldjén Kissoon a kunyhójában ült, és segítségért fohászkodott.
EnglishIt is a wild night indoors, and what must it be in a stone hut upon the moor.
Ha itt, a házban így érezni a szelet ma este, mi lehet odakint a lápon, a kőkunyhóban?
EnglishWinston wondered what else Ryan might he working on hut dismissed the irrelevancy.
Winston azon tűnődött, mi mással foglalkozhatott Ryan, de elhessegette a kíváncsiságát.
EnglishIn Kissoon's hut she'd imagined herself the way she most often saw herself: in a mirror.
Kissoon kunyhójában úgy képzelte el magát, ahogyan mindig is látta: a tükörben.
EnglishYour friend Brandon can smile all he wants, hut we know the truth, don't we, Jessie?
Brandon barátod vigyoroghat kedvére, de mi ketten tudjuk, mi az igazság, ugye, Jessie?
EnglishTHE WOODCUTTER'S HUT STOOD DESOLATE in the forest, with all its magic gone.
A favágó kunyhója üresen állt az erdőben, minden varázslat lefoszlott róla.
EnglishWhen would the pulse again be favorable at the hut, if so it became necessary?
Ha úgy alakul a helyzet, mikor lesz ismét alkalmas a pulzus a kunyhónál?
EnglishHe has always so enjoyed ladies who take pride in themselves, hut do you know what?
Nem hiszem, hogy az olyanokból sok haszna lenne, akik a végső pillanatban meggondolják.
EnglishThe Iad's curtain was huge enough now that its shadow touched the hut.
Az Iad függönye már elég hatalmas volt ahhoz, hogy árnyéka a kunyhóra vetüljön.
EnglishHe went slowly back in the direction of the hut, dragging his feet in the sand.
Tempós léptekkel, mély nyomot hagyva a homokon, elindult a ház felé...
EnglishThen once more the footsteps approached and a shadow fell across the opening of the hut.
Aztán újra felhangzottak léptei, s az ajtón át hosszú árnyék vetődött be a kunyhóba.
EnglishIlirtr mindless automatons had outers, hut not the wit to understand them.
Ezek az agyatlan automaták parancsot kaptak, de észt már nem, hogy meg is értsék őket.