EN high
volume_up
{sostantivo}

1. generale

high (anche: high school)
volume_up
középiskola {sostantivo}
A Cukor-patak Középiskola most niggeriskola volt.
They claimed to be pensioned-off teachers from the same high school in the Middle West.
Egy középnyugati középiskola nyugalmazott tanárainak mondták magukat.
Welcome to the Providence Hills High School Thanksgiving parade!
Köszöntjük önöket a Providence Hill-i középiskola hálaadási ünnepségén!
volume_up
izgatottság {sostantivo}

2. colloquiale

high
volume_up
betépettség {sostantivo} [coll.]

Esempi di utilizzo "high" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe costs incurred by inventors are too high and procedures are too complicated.
A feltalálókat terhelő költségek túl nagyok, az eljárások pedig túl bonyolultak.
EnglishBut the black people didn't call the school Crispins Attucks High School anymore.
De a fekete emberek most már nem Crispus Attucks Gimnáziumnak hívták az iskolát.
EnglishBut if Gawaine were High King, then there would be kingdom enough for them all.
Ám ha Gawaine lenne a nagykirály, akkor mindannyiuknak elegendő királyság jutna.
EnglishTHE SURGICAL NURSE, JENNA SPINELLI, HAD BEEN ONE year ahead of me in high school.
Jenna Spinelli, a műtős asszisztensnő, egy évvel járt fölöttem a középiskolában.
EnglishThe sun beat down bright and hot on the rock pile that crowned the high pasture.
A nap szikrázó forrósággal sütött le a magaslati legelőt megkoronázó kőhalomra.
EnglishNow he could hear another wind — a high, roaring wind inside his own head.
Most egy másfajta szélzúgást is hallott - a fejében belül tomboló vad szélvihart.
EnglishIt looks like your average high school cafeteria in your average town in America.
Úgy néz ki, mint egy átlagos középsikolai ebédlő egy átlagos amerikai városban.
EnglishSo the device that you see is a 14-channel, high-fidelity EEG acquisition system.
Tehát az eszköz, amit látnak egy 14 csatornás, nagy pontosságú EEG-vevő rendszer.
EnglishBut after being wife to the High King, I do not want to be wife to a lesser man.
De miután nagykirály asszonya voltam, nem óhajtok csekélyebb ember felesége lenni.
EnglishOkay, I'm combining high-frequency pulse lasers with resonance tube ultrasonics.
Oké, kombináltam a magasfrekvenciájú pulzuslézert ultrahangos rezonált csővel.
EnglishShe felt high-pitched laughter building in her, and she struggled to control it.
Hirtelen hisztérikus nevetés tört ki benne, valahol mélyen, alig bírta megfékezni.
EnglishHow can we spread the application of high European standards to other countries?
Hogyan terjeszthetjük ki a szigorú európai normák alkalmazását más országokra?
EnglishScreams came from high up in a grimy housing block on the far side of the street.
Sikítás hallatszott a magasból, egy koszos emeletes házból, az utca túlsó feléről.
EnglishThe name of the perilous place and the high pass he could not tell, or would not.
A veszedelmes hely és a hágó nevét vagy nem tudta, vagy nem akarta megmondani.
EnglishY'see, Academician, on the High Council we can't be spending our time on theory.
- Tudja, professzor, a Főtanácsban nem szoktuk elméletekre pazarolni az időt.
EnglishIt was a small native shop piled high with crude white clay pots and water jars.
Egy kis bennszülött üzlet volt, tele fehér agyagedényekkel és vizeskorsókkal.
EnglishThe Demon's eyes went wide with horror, and he screamed once, high and terrible.
A démon szeme kigúvadt az iszonyattól, és félelmetes, fülsértő vijjogást hallatott.
EnglishShe watched the moon riding high in the sky, and thought about... many things.
A holdat nézte, ahogy az magasra tör az égen és arról gondolkodott... sokféléről.
EnglishThe statement issued by the High Representative on Monday expressed this sentiment.
A főképviselő által hétfőn kiadott nyilatkozat ennek a véleménynek adott hangot.
EnglishThey would follow Orkney- Lot has not the stuff to make a High King, Ectorius said.
- Lotot nem olyan fából faragták, amilyenből a nagykirályokat - mondta Ectorius.