"to have" traduzione ungherese

EN

"to have" in ungherese

EN

to have [had|had] {verbo}

volume_up
1. "had"
Previous CAP reforms have led to the liberalisation of agricultural markets.
A KAP korábbi reformjai a mezőgazdasági piacok liberalizációjához vezettek.
We have reliable accounts and we have achieved improvements on the CAP.
A számvitel megbízható, és a KAP területén is előrelépést látunk.
As you have worked only in France, you are receiving a pension only from France.
Mivel Ön csak Franciaországban dolgozott, csakis Franciaországtól kap nyugdíjat.
Does that mean that I may have the pleasure of a visit from you?
Talán remélhetem, hogy látogatásával szerez örömet?
He was not certain that he wanted the boy to have that information.
Nem tudta eldönteni, jó lesz-e, ha a gyerek tudomást szerez az igazságról.
Perhaps things would have been different if she had known of the note before so much time had passed.
Talán minden másként alakult volna, ha Tazi hamarabb szerez tudomást arról az üzenetről.
We have to have a more democratic Union which allows citizens to take the initiative.
Demokratikusabb Unióra van szükségünk, amely teret enged a polgárok kezdeményezésének.
How much rope would the French and Spanish governments let him have?
Mennyi teret enged neki a spanyol és a francia kormány?
But the difficulties that linguists have in agreeing
Ez arra enged következtetni, hogy
Clearly he had just recalled something urgent that must be done without delay.
Nyilván eszébe jutott valamilyen sürgős teendő, ami nem tűr halasztást.
'The morning passes, and we have an errand that will not wait.'
árt dél, s a mi dolgunk nem tűr halasztást.
Then, tomorrow noon, after he's had a chance to froth at the mouth about it for awhile, I relent.
De mikor már tajtékot túr, összetépem mégis, aztán a költségvetési vitán a lekötelezettem lesz.
It is vital that we maintain every capacity we have under the law to stop such attacks.
Létfontosságú, hogy fenntartsunk minden olyan rendelkezésünkre álló képességet, amelyet a törvény megenged az ilyen támadások megállítására.
Thus far, you've become familiar with magic, and by the grace of Mystra call up and shape what slumbers in the land around.
Már összebarátkoztál a mágiával és Mystra kegyeiben képes vagy azzá formálni, amit csak a föld itt megenged.
But he's about a hundred and two and quite gaga, If you'll allow me to advise you, Miss Meredith, I recommend your going to Mr. Myherne, my own solicitor.
Ha megenged egy jó tanácsot, Meredith kisasszony, úgy vélem, az a legjobb, ha Mr.
szabadon rendelkezik vmivel

Esempi di utilizzo "to have" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishSo in order to have a conscious mind, you have a self within the conscious mind.
Tehát ahhoz, hogy legyen egy tudatos elménk, van egy énünk is a tudatos elmében.
EnglishI could have been, perhaps, but I work in this world where I trust my instincts.
Lehettem volna, talán, de én abban a világban élek, ahol a megérzéseimben bízok.
EnglishI think that on the whole you have had a fortunate escape, said Sherlock Holmes.
Szerintem boldog lehet, hogy ilyen szerencsésen megúszta a dolgot mondta Holmes.
EnglishHe left her a note which would have taken him at most three minutes to scribble.
Valami levélfélét firkált ugyan, de az legfeljebb három percet vehetett igénybe.
EnglishAll we have to do is get back out of the driveway and get pointed down the bill.
Csak annyi kell, hogy kifaroljunk, és az autó orrát a dombnak lefelé irányítsam.
English'I shall have this investigated in every conceivable way, make no mistake on it.
Édes fiam mondta , rajta leszek, hogy ezt minden elképzelhető módon kinyomozzák.
EnglishWe still have to clarify certain matters: the issues associated with Article 24.
Tisztáznunk kell továbbá különböző kérdéseket: a 24. cikkhez kapcsolódó ügyeket.
EnglishFor example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Így például, biztosítanunk kell a szakértői értékelési mechanizmus felügyeletét.
EnglishMany Members have raised the matter of hedge funds and new financial regulation.
Sok képviselő felhozta a fedezeti alapok és az új pénzügyi szabályozás kérdését.
EnglishDoesn't know where he was or when and there's nobody who seems to have seen him.
Nem tudja, hogy merre volt, mikor, és úgy látszik, senki nincs, aki látta volna.
EnglishI have tried to teach Dhrun a sleight or two, but with only fair success.
Megpróbáltam Dhrunt is megtanítani egy-két fogásra, de igen csekély eredménnyel.
EnglishI have reason to believe that, without your efforts, it would not have happened.
Joggal gondolom, hogy az ön erőfeszítései nélkül ez nem valósulhatott volna meg.
EnglishFor many years, we have been discussing financial support for these enterprises.
Évek óta beszélünk az ezeknek a vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi támogatásról.
EnglishBut I have still two good eyes, and I don't need spectacles to recognize people.
Még jó a szemem, és nincs szemüvegre szükségem, hogy jól megnézzem az embereket!
EnglishWhat I heard was very much in tune with the polling evidence that we have seen.
Amit hallottam, az nagyon is egybecsengett a közvélemény-kutatások eredményével.
EnglishSeventeen years after the massacre, hundreds of bodies have yet to be identified.
Tizenhét évvel a vérontás után még mindig holttestek százai várnak azonosításra.
EnglishRafe MacAran found himself unable to speak--and then realized he didn't have to.
MacAran úgy érezte, most nem tud megszólalni de aztán rájött, hogy nem is kell.
EnglishThe majority of them are women, most of whom have had their hours and wages cut.
Ezek többsége nő, akik csökkentett munkaidőben, csökkentett fizetésért dolgoznak.
EnglishWe here in the European Parliament have always taken rail safety very seriously.
Mi itt, az Európai Parlamentben mindig nagyon komolyan vettük a vasútbiztonságot.
EnglishI do not have the impression that anything has improved at CEPOL in the meantime.
Nem az a benyomásom, hogy a CEPOL-nál időközben bármilyen javulás történt volna.