"to hang on" traduzione ungherese

EN

"to hang on" in ungherese

EN to hang on
volume_up
{verbo}

to hang on
Feltéve, ha az öreg nem kapaszkodik bele valamibe.
To attempt to hang on for ever risked ending up in some as yet unglimpsed horror-future.
Aki tíz körömmel kapaszkodik az életbe, az azt kockáztatja, hogy valami eddig elképzelhetetlen horror-jövben köt ki.
to hang on (anche: to await, to expect, to look for, to tend)
But he vowed to hang on for at least another week, until the Indiana primary.
Már csak azt ígérte, hogy egy hétig, az indianai elnökjelölő gyűlésig mindenképp kitart.
to hang on
to hang on

Traduzioni simili a "to hang on" in ungherese

hang sostantivo
to hang verbo
on avverbio
on

Esempi di utilizzo "to hang on" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishYeah, It's not exactly the kind of thing you'd want to hang up in the rec room.
Igen, ez nem egészen az a fajta festmény, amit az ember felakaszt a nappalijában.
EnglishI think I'll stop in Cimmura on my way south and hang that young bastard Lycheas.'
Azon gondolkodom, hogy megállok Cimmurában, és fellógatom az a fattyú Lycheast.
EnglishDolgan looked at Azriim with a vague, puzzled expression and said, Hang on, then.
Dolgan Azriimra nézett, és az értelem csírája kezdett megjelenni a szemében.
EnglishThe little pattern of twinkling lights shifted to hang beside his right cheek.
A csillogó fények mintázata megváltozott, és a jobb orcája mellé rendeződött.
EnglishIf you want one fast, you can slip it down inside a garter and let it hang there.
Ha sürgős szüksége van rá, becsúsztathatja a harisnyakötőjébe, és ott tartogathatja.
EnglishI thought that she would have parroted any name Clewes chose to hang on me.
Azt gondoltam, szajkózza ezt a nevet, amit Clewes történetesen rám ragasztott.
EnglishThe story advertised on the magazine cover was 'Hang-women for the Hangman of Berlin.'
A magazin címlapján harangozták be a Nők akasztják a berlini hóhért című riportot.
English`But go ahead and hang your pictures on the office walls,' she continued.
De te azért csak akaszd fel nyugodtan a képeidet az irodámban folytatta Rowan.
EnglishElminster smiled at that memory, slowing his plunge to hang in the star-shot darkness.
Elminster lelassított a merülésén, hogy elidőzzön a csillagfényes éjszakában.
EnglishThe Trikkala crowd would hang together just as they did at the court-martial.'
A Trikkala bandája összetartana, ugyanúgy, mint a haditörvényszék előtt.
EnglishBut Morgaine had left the knife; she would not hang herself or cut her wrists.
De Morgaine itt hagyta a kését, nem fogja fölakasztani magát, a csuklóját sem metszi el.
EnglishAnd there are no shortages of meat hooks on which to hang enemies of the state.
És nincsen hiány húskampókból, amire az állam ellenségeit akaszthatjuk.
EnglishShould we hunt her down and hang her to a high tree? the Colonel said with anticipation.
Kerítsük kézre, és kössük föl az első fára?- kérdezte helyeslést várva az ezredes.
EnglishAs it turned out, Rudolph ended up with enough to hang himself from the moon.
És mint kiderült: Rudolph olyan hosszú kötelet font, hogy akár a holdon is átvethetnék.
EnglishYou know, men frequently call their friends' answering machines and hang up 20 times.
Tudod, a fiúk gyakran hívják egymás üzenetrögzítőit, és teszik le hússzor.
EnglishAs Emma has told us, the key of the Long Barn was known locally to hang outside the door.
Ahogy Emma is elmondta, a Hosszú Pajta kulcsának a helyét a helybeliek mind tudták.
EnglishThis he fixed to the wall with thumbtacks to hang over the explosive on the safes door.
Ezt rajzszögekkel a falra erősítette a széf ajtaján levő robbanóanyag fölé.
EnglishIf something's right, you gotta close your eyes, grit your teeth and hang on.
Ha valami jó, becsukod a szemed és fogcsikorgatva is ragaszkodsz hozzá.
EnglishHang it all, you don't suggest that it was Miss Ackroyd who took that forty pounds?'
Süsse meg, csak nem akarja azt mondani, hogy Miss Ackroyd vette el azt a negyven fontot?
EnglishThey were good men all, of course, just ready to hang up the spikes.
Derék és sokat látott férfiak voltak mindnyájan, de letenni készültek a lantot.