"halting" traduzione ungherese

EN

"halting" in ungherese

volume_up
halt {sostantivo}

EN halting
volume_up
{aggettivo}

halting (anche: backward, blunt, difficult, hulking)
And the snippets of halting English were exchanged between people who had one thing in common, they were starting again.
Azt a nehézkes, keverék angol nyelvet egymástól szedtük fel; egy dolog volt közös mindannyiunkban: újrakezdők voltunk.
halting (anche: cripple, lame, gimpy)
volume_up
sánta {agg.}
halting (anche: erratic)
Her narrative was halting and incomplete and she told it with the air of one offering a palpable fabrication.
Meséje akadozó és tökéletlen volt és úgy mondta el, mintha egy nyilvánvaló koholmányt tálalna fel.
She sang a verse of a doleful, limping song, halting after each line as she tried to recall the next.
Fájdalmas, akadozó hangon egy dalba kezdett, minden sor végén meg-megállva, mintha a következő után kutatna az emlékezetében.
But with it came another sound, faint and intermingled with the first, as the feet tramped closer and closer to the walls, the sound of yet another creature's halting, strained breath.
De egy erőtlen, másik hang is társult ehhez, összevegyült vele, amint a lábak mind közelebb értek a falhoz egy másik teremtmény erőlködő, akadozó lélegzete.
halting (anche: languid, slack, slow)

Esempi di utilizzo "halting" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThis way, we could give a push to the halting cooperation between tax departments.
Ezzel lökést adhatnánk az adóhatóságok közötti jelenleg döcögő együttműködésnek.
EnglishThis is not about citizen participation, but about halting further European unity.
Ez nem a polgári részvételről szól, hanem a további európai egység megállításáról.
EnglishHer speech was halting, tremulous; each word required a separate struggle.
A hangja akadozott, remegett; minden szóért kemény küzdelmet kellett folytatnia.
EnglishGuyal of Sfere, halting, gazed not at the house nor at the light through the door.
Sferéi Guyal megállt, nem bámulta meg a házat, sem az ajtón kiszűrődő fényt.
EnglishHer French was halting - occasionally she had to have the question repeated.
Akadozva beszélt franciául, s némelykor meg kellett neki ismételni a kérdést.
EnglishKHLESTAKOV [a little halting at first, but toward the end in a loud, firm voice].
HLESZTAKOV (dadogni kezd, de hangja egyre bátrabbá válik) Kérem, kérem, mit csináljak...
EnglishThey strolled on by the easiest of stages, halting every few hours at a wayside shelter.
Alig tettek meg valamennyi utat, néhány óra múltán máris megálltak egy pihenőnél.
EnglishTamurello, halting, looked her up and down, then raised an indolent finger and turned away.
Tamurello megállt előtte, végignézett rajta, hanyagul intett, majd elfordult.
EnglishFear did as commanded, halting on the inner ring in front of the dais.
Fear eleget tett a kérésnek, s megállt az emelvény előtt, a belső körnél.
EnglishMore than half the EU's Member States are affected by Russia halting the supply of gas.
Az EU tagállamainak több mint a felét érinti, hogy Oroszország szünetelteti a gázellátást.
EnglishThe words were halting at first, but after a few moments he became more fluent.
A szavak először csak akadozva hagyták el az ajkát, de aztán a beszéde egyre folyékonyabbá vált.
EnglishThey slowed to a halting walk as the thief bent closer to the earth.
Lelassultak, szinte már csak sétáltak a mélyen meggörnyedt tolvaj mögött.
EnglishHe trailed off sharply, halting at last, waiting for Shea to speak.
Hirtelen elhallgatott, megállt, várta, hogy Shea is mondjon valamit.
EnglishHe came to the main corridor, halting to study the layout once more.
Elért a főfolyosóhoz, ahol megállt, hogy még egyszer körülnézzen.
EnglishAnd make straight steps with your feet: that no one, halting, may go out of the way; but rather be healed.
Lábatokat szoktassátok biztos járáshoz, nehogy kificamodjék, inkább gyógyuljon meg.
EnglishShe could hear the Nerek behind her, low moans, the clack of the wagons slowing, then halting.
Hallotta, hogy a nerekek nyüszítenek a háta mögött, a szekerek lassítottak, majd meg is álltak.
EnglishThis means halting and/or preventing forced evictions.
Ez az erőszakos kilakoltatások leállítását, illetve megakadályozását jelenti.
EnglishI could not phrase it so smoothly in my halting words.
Talán az lesz a legjobb, ha visszatérünk a táborunkba, míg le nem higgadtok.
EnglishIn that halting rustic voice the girl Mary lived and bloomed again.
A nehezen formálódó szavakban egy üde, viruló Mary kelt életre.
English(SL) The rapidly rising fuel costs are halting transport around Europe and across the world.
(SL) A gyorsan emelkedő üzemanyagköltségek akadályozzák a közlekedést Európában és az egész világon.