EN

go {sostantivo}

volume_up
go (anche: action, cast, drift, motion)
A movement below: he let go of the flower, sighted, fired.
Mozgás odalent; Lee elengedte a virágot, célzott, lőtt.
Hopefully the motion detectors'll go so crazy security'll shut them off.
Úgyhogy remélhetőleg a mozgás érzékelők annyira megőrülnek, hogy egyszerűen csak lekapcsolják őket.
go (anche: drive, energy, force, gimp)
Non-implementation might also go the way of energy targets: they will not be achieved by 2020.
A nem-teljesítés segítheti az energia-célkitűzéseket is: azok nem teljesülnek 2020-ra.
He suspec that most of the new power from the hydroelectric dam w go to Bach.
Gyanítja, hogy a vízerőműből jövő további energia java része a Bach-hoz megy.
The THE CARDINAL OF THE KREMLIN 113 problem is energy absorption, Gregory went on.
A probléma az energia abszorpciója folytatta Gregory.
In study 16, where you see somebody like you go all the way, 90 percent go all the way.
A 16. kísérlet szerint ha látjuk, hogy valaki elmegy a végsőkig, 90 százalék elmegy a végsőkig.
Mr President, here we go again: more posturing, another hubristic attempt to emulate America.
Már megint ez megy: még több pózolás, egy újabb önhitt kísérlet Amerika felülmúlására.
The experiment went on through the late eighties and early nineties.
- A kísérlet a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején is folytatódott.
We'll be ready to go when command authorization comes through.
Legyenek készen, mire megjön az engedély.
He was deeply troubled by the thought that for the first time in his life as a legionnaire he was going to go AWOL.
Aggasztotta a gondolat, hogy először életében, amióta beállt a légióba, engedély nélkül távozik el.
License all revoked, passport gone, can't fight here, can't fight nowhere.
Engedély visszavonva, útlevél elvéve, nem mérkőzhetek sehol.
We both know that people sometimes go into a kind of shock after an experience like this.
Mindketten tudjuk, hogy az emberek sokkos állapotba kerülnek egy ilyen esemény hatására.
Basically, there's a major demographic event going on.
Alapjában véve egy jelentős demográfiai esemény zajlik.
This is going to be an historic first, and I don't want to make a fool of myself.'
Ez egy jelentős történelmi esemény, és nem szeretnék bolondot csinálni magamból.
go (anche: hit, show, success)
volume_up
siker {sostantivo}
Biztos vagyok benne, hogy nagy siker lesz!
Biztos vagyok benne, hogy nagy siker lesz!
His success in flimflamming his followers had gone to his head.
A tanítványait jól elbolondította és a siker a fejébe szállt.
go (anche: going)
Nagy jövés-menés volt a szállodában.
Rhodáéknál úgyis túl nagy a jövés-menés.
'The peril of missing the trail or signs of other coming and going seems to me the greater.
- Én azt a veszélyt érzem súlyosabbnak, hogy elveszítjük a csapást, vagy nem vesszük észre a jövés-menés egyéb jeleit.
go (anche: action, port, run, step)
A járás nem gyerekjáték.
It was precarious going on the big boulders and Hercule Poirot did not attempt it.
A nagy sziklaköveken bizonytalan járás esett, úgyhogy Hercule Poirot meg sem kísérelte.
They climbed on, finding the going easy on the rock road, and when they reached the top of the ridge, they stopped and looked back.
Mentek, mentek fölfelé, a sziklaúton könnyű járás esett; a gerincen megálltak, és visszanéztek.
go (anche: bargain, deal, dicker)
volume_up
alku {sostantivo}
Az alku: ott leszel 8-ra, és felébresztem.
go (anche: pop, shot, crack, trying)
-HOW MANY INCORRECT CODES CAN I TRY BEFORE THE SIRENS GO OFF?
HÁNY EREDMÉNYTELEN PRÓBÁLKOZÁS UTÁN SZÓLALNAK MEG A SZIRÉNÁK?
And Jenny knew that she would not let go of Garp's leg long enough to let someone try.
Azt is tudta, hogy az ilyen próbálkozás erejéig sem eresztené el Garp lábát.
Három próbálkozás és ő lelép.
Ha megegyezés születik a kérdésben, akkor ki fogunk mellette állni.
One could ask what exactly the EU is going to do to strive for a deal in Durban.
Felvethető a kérdés, hogy mit is csinál pontosan az EU annak érdekében, hogy Durbanben megegyezés szülessen?
Nevertheless, we were presented with an outline of the agreement on a Friday in Brussels, when the MEPs had gone to Strasbourg.
Ráadásul a megegyezés vázlatát egy pénteki napon mutatták be nekünk Brüsszelben, amikor az európai parlamenti képviselők Strasbourgba mentek.
Mintha végképp elhagyta volna az elevenség, az életerő.
I kept the boost up as long as I could; then, when I felt it start to go, relaxed, and went back to merely running fast for a while.
Teljes erbl futottam, ameddig csak bírtam; aztán, amikor éreztem, hogy alábbhagy a lendület, lazítottam, és egy ideig megint egyszeren csak gyorsan futottam.
go (anche: craze, fashion, mode, rage)
volume_up
divat {sostantivo}
They come and they go- when I was young, Christian and pagan alike shaved their faces clean, and now the fashion has changed-I think not it has anything to do with holiness either way.
- Divatok jönnek és mennek - fiatal koromban keresztény és pogány egyaránt simára borotválta a képét, most változott a divat - szerintem egyiknek sincs semmi köze a szentséghez.
go (anche: pep, vim)

Esempi di utilizzo "go" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishNash rose to take Tommy out, but I gestured for them to go on with their supper.
Nash felállt, hogy kivigye Tommyt, de intettem nekik, hogy vacsorázzanak tovább.
English`Then we go to Rome, you and I, and we get drunk together on good Italian wine!'
Akkor jössz velem Rómába, és leisszuk magunkat jó itáliai borral! súgtam vissza.
EnglishGo in now, said one woman, and ask to pray in the very sanctuary of Our Mother.
Menj biztatott az egyik asszony-, és kérd, hogy imádkozhass Anyánk szentélyében.
EnglishMeetings are places to go to talk about things you're supposed to be doing later.
Mítingre akkor megyünk, ha olyasmiről beszélünk, amit később kellene csinálnunk.
EnglishBut you just have to go to a garden center, and they're in little paper packets.
Hanem be kell mennünk egy kertészeti boltba, és ott vannak, apró papírzacskókban.
EnglishI didn't dare go out to buy anything, because Belbo might call while I was gone.
A telefon néma maradt, a boltba lemenni nem mertem, hátha épp közben hív Belbo.
EnglishI am afraid, said Poirot gently, that you will have to go back the way you came.
Attól tartok mondta Poirot nyájasan , vissza kell mennie oda, ahonnan elindult.
EnglishHe watched for a minute, then decided to resist the temptation and go see Angel.
Útközben megállt egy kis bárpultnál, és gyorsan legurított még egy utolsó sört.
EnglishAll he had to do was let go of the game he was playing here and learn new rules.
Csak ki kellene lépnie rákényszerített szerepéből, és máshol új életet kezdeni.
English'Saying you know things when you haven't anything to go on!' he'd say and snort.
Mit fecsegsz összevissza, amikor semmi mondandód sincs! mondogatta nekem dühösen.
English. . then all of a sudden they go wide and theres depth to them, like normal eyes.
Úgy beszélt, mintha tisztán maga előtt látná az öngyilkosságra készülő asszonyt.
EnglishGo on up and see for yourself, I said, trying to keep the agony out of my voice.
Menjen föl, és győződjön meg róla mondtam, igyekezve palástolni, hogy agonizálok.
EnglishSister, may I go back to the hall and see that all is in order for the feasting?
- Húgom, visszamehetnék a csarnokba megnézni, rendben van-e minden a lakomához?
EnglishI will go and say to the Inspector that I make it all up, shall I ? asked Mitzi.
Meggyek, és mondom a felügyelőnek, hogy nem is volt úgy, jó lesz? kérdezte Mitzi.
EnglishWill you go to the mass and take the sacrament with this great sin on your soul?
Képes lennél elmenni a misére, és felvenni a szentséget ekkora bűnnel a lelkeden?
EnglishAlas, your Ariel is free, my precious and prosperous pussycat, why don't you go?
Óh, jaj, Arieled szabad, miért nem mész te is, tőkeerős és tüzes tündérbogaram?
EnglishIt is absurd that a quarter of the seats in parliament will go to the military.
Abszurd dolog, hogy a parlamenti helyek egynegyedét a katonaságnak tartják fenn.
EnglishSo I always said to myself that when I grew up I'd go and look for my father....
Mindig azt mondtam magamban, hogy ha felnövök, elindulok és megkeresem az apámat.
EnglishDid you go to see this girl Mary Gerrard in London on the 25th at her lodgings?
Igaz, hogy ön meglátogatta Mary Gerrardot londoni lakásán július huszonötödikén?
EnglishI am that enough already when I go into the towns where witches are to be burnt.
Épp eléggé az vagyok, ha olyan falvakba érkezem, ahol boszorkányt akarnak égetni.