"genuine" traduzione ungherese

EN

"genuine" in ungherese

EN genuine
volume_up
{aggettivo}

genuine (anche: actual, intrinsic, proper, real)
We need genuine democratic parliamentary control and we also need genuine transparency.
Valódi demokratikus parlamenti ellenőrzésre, valamint valódi átláthatóságra van szükségünk.
It is a strategic precondition for the genuine establishment of a Single European Sky.
Ez az egységes európai égbolt valódi létrehozásának stratégiai előfeltétele.
This proposal was not accepted as the basis for a genuine compromise.
Ezt a javaslatot a valódi kompromisszum alapjaként nem fogadtuk el.
genuine (anche: aboveboard, candid, devout, disarming)
Her interest in him was genuine and pervasive, and it whispered of need.
Õszinte, mindenre kiterjedő érdeklődésében a magány fájdalma panaszkodott.
However, a genuine future strategy needs a social orientation.
Egy őszinte jövőbeli stratégiának szociális orientációval is rendelkeznie kell.
kérdezte őszinte kíváncsisággal az orosz.
It is bringing in genuine European economic governance.
És ezzel valóságos és hiteles európai gazdasági kormányzást hoz létre.
The only documented case of a genuine resurrection....
Az egyetlen dokumentált eset hiteles felélesztésről...
Vagy hiteles, vagy pedig színészkedik.
genuine (anche: ingenious, primal, primary, prime)
It is likely that one of these will be genuine and the others superfluous.
Valószínű, hogy ezek közül egy lesz az eredeti, a többi pedig felesleges.
This was the founding fathers' genuine wish for the creation of the European Union.
Ez volt az alapító atyák eredeti kívánsága az Európai Unió létrehozásával.
He showed Beskudnikov the genuine ruble he had been copying instead.
Beszkudnyikovnak azt az eredeti rubelt adta oda helyette, amit lemásolt.
genuine (anche: candid, direct, disarming, explicit)
volume_up
nyílt {agg.}
The demonstrators and their legitimate demands are a genuine expression of the need to open debate.
A tüntetők és törvényes követeléseik a nyílt vita iránti igény eredeti kifejeződései.
His letter is a genuine and sincere thrust at the political stability of Poland, and thus of the entire Warsaw Pact.
A levele nyílt fenyegetés a lengyel kormány, és így az egész Varsói Szerződés számára.
We therefore consider the 'six-pack' to be a missed opportunity to put genuine economic governance in place.
Ezért a hatos csomagban a valódi gazdasági kormányzás megvalósítására nyílt lehetőség elszalasztását látjuk.

Sinonimi (inglese) per "genuine":

genuine

Esempi di utilizzo "genuine" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe only way to win at dice therefore was to cultivate a genuine desire to lose.
Az egyetlen mód tehát, hogy nyerjünk kockán, ha őszintén veszíteni akarunk.
EnglishIf these pearls were, by any chance, genuine, they must be worth a fabulous sum.
Ha ezek a gyöngyök véletlenül mégis valódiak, akkor nagyon sok pénzt érnek.
EnglishNow is the time to initiate real and genuine accession negotiations with the country.
Itt az ideje, hogy az országgal megkezdjük az érdemi csatlakozási tárgyalásokat.
EnglishOne little test with my knife assured me that its simple frame was genuine gold.
Egy kis karcolás a késsel, és máris láthattam, hogy ennek a széknek a kerete is arany.
EnglishThe genuine leather toe of the shoe that Boaz was shining glowed like a ruby.
A cipőnek, amelyet Boaz fényesített, már úgy ragyogott az orra, akár a rubin.
EnglishSecondly, we need to develop genuine solidarity between the 27 Member States.
Másodszor, tényleges szolidaritást kell kialakítanunk a 27 tagállam között.
EnglishClose by was a genuine dog, flesh and blood mix; the kind you don't see much any more.
Nem messze volt egy igazi kutya, hús-vér állat, amilyen nem sok szaladgál már.
EnglishHe would believe what he would believe, after all, no matter how genuine her intent.
Binadasz úgyis azt hisz, amit akar, mindegy, milyen tiszta Szerén szándéka.
EnglishIf it turned out to be genuine, there would be even more grief if they did not.
- Azt hiszem, én ezt továbbadom a felügyelőnek... - mondta nagy sokára.
EnglishI've known too much genuine love in my years to doubt what I feel for you.
Túl sok igaz szerelmet ismertem, hogy kételkedjek abban, amit irántad érzek.
EnglishFrom a geopolitical point of view, Iran clearly represents a genuine threat.
Geopolitikai szempontból Irán nyilvánvaló módon komoly fenyegetést jelent.
EnglishThere was no reason, there was no exchange of ideas, there was no genuine trust.
Itt nem létezik ok, nem létezik eszmecsere, nem létezik igazi bizalom.
EnglishIt could be, you know, that Berensons recruitment was a genuine false-flag approach.
Lehetségesnek tartom, hogy Berenson beszervezése hamisítatlan idegen zászló alatti ügy.
EnglishGenuine and proper elections form part of the foundations of democracy.
A tisztességes és szabályos választások a demokrácia egyik alapkövét jelentik.
EnglishI'm offering you the real genuine article - out of the bottom drawer.'
Én önöknek az igazi, hamisítatlan árut szállítom... a legelső fiókból veszem elő.
EnglishIt is therefore of crucial importance to establish a genuine common European asylum system.
Ezért rendkívül fontos a valóban közös európai menedékjogi rendszer létrehozása.
EnglishThat proves he's a genuine architect, said Major Merrall with feeling.
Az csak azt bizonyítja, hogy vérbeli építész mondta Merrall őrnagy meggyőződéssel.
EnglishWe have seen a genuine new impetus, with the presentation of the electricity directive.
A villamos energiáról szóló irányelv bemutatásakor egy valóban új lendületet láttunk.
English'Wherever I have been, I am back, he answered in the genuine Gandalf manner.
"Akárhol voltam is, most itt vagyok - felelt hamisítatlan Gandalf módon.
EnglishI will be interested to see how the debate about genuine common safety standards goes.
Érdeklődéssel várom, hogyan fog lezajlani a vita a közös biztonság valós előírásairól.