EN gas
volume_up
{sostantivo}

gas
volume_up
gáz {sostantivo}
However, I voted for the internal market gas and electricity package because:
Mégis megszavaztam a belső piaci gáz- és villamosenergia-csomagot, mivel:
Possibility of using gas from alternative sources in Europe (debate)
Az európai alternatív forrásokból származó gáz felhasználásának lehetősége (vita)
Moreover, by thoroughly scrubbing the gas, what are otherwise pollutants are removed.
Továbbá a gáz alapos tisztításával eltávolíthatóak a szennyezőanyagok.
gas (anche: gasoline, petrol, juice)
volume_up
benzin {sostantivo}
Part of one straight pipe fell into it, and the gas bloomed into flame.
Amikor a kipufogócső egy darabja beleesett, a benzin rögtön lángra lobbant.
I got into the car, started the engine, saw that there was plenty of gas, and drove it away.
Beszálltam a kocsiba, beindítottam a motort, láttam, sok benzin van benne, és elhajtottam.
Also gas is much cheaper and much cleaner than petrol or diesel.
A gáz sokkal olcsóbb és sokkal kevésbé szennyező, mint akár a benzin, akár a dízelolaj.
gas (anche: fuel, propellant, juice)
volume_up
üzemanyag {sostantivo}
The gas tank split open, and fuel began to puddle around the rear of the car.
A benzintartály kinyílott, és tócsába gyűlt az üzemanyag a kocsi hátuljánál.
The client list was predictable: oil and gas, insurance, banks, government relations.
Az ügyfelek listája nem okozott meglepetést: olaj és üzemanyag, biztosítás, bankok, kormánykapcsolatok.
At first we perhaps hoped it would just be gas-guzzling American cars that would be affected.
Először talán azt remélték, hogy csak az üzemanyag-zabáló amerikai autókat fogja érintetni.
gas (anche: babble, chatter, clack, clash)
volume_up
fecsegés {sostantivo}
gas
gas
volume_up
kellemes dolog {sostantivo}

Esempi di utilizzo "gas" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishA few brief answers regarding the gas pipeline which has been mentioned by many.
Néhány rövid válasz az oly sokak által felemlített gázvezetékkel kapcsolatban.
EnglishHe stays behind the hedges and slinks to the kitchen window, sniffing for gas.
Megmaradt a sövényen kívül, úgy osont a konyha ablaka alá, és a gázt szimatolta.
EnglishI found some stamps in a drawer in the gas station, but they wouldnt stick on.
- Találtam néhány bélyeget a benzinkútnál egy fiókban, de nem akartak odaragadni.
EnglishThe gas crisis spotlights two major problems which the European Union is facing.
A gázválság két, az Európai Unió előtt álló problémára irányítja a figyelmet.
EnglishIn addition, Slovakia has found out what 100% dependence on Russian gas means.
Emellett Szlovákia átélte, hogy mit jelent az orosz gáztól való 100%-os függőség.
EnglishThe new regulation may boost competition in the EU electricity and gas market.
Az új szabályozás élénkebb versenyt eredményezhet az uniós áram- és gázpiacon.
EnglishHe looked over at Sonny Dotson, who ran Island Amoco, the only gas station on Jenny.
- Sonny Dotsonra pillantott, aki a Jennyn lévő egyetlen benzinkutat üzemeltette.
EnglishGas supplies to Europe cannot depend on conflicts between Russia and Ukraine.
Európa gázellátása nem függhet az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktustól.
EnglishEuropean states will be able to help each other in the event of any new gas crises.
Az európai államok segíteni tudják majd egymást egy újabb földgázválság esetén.
EnglishThe liberalisation of the gas market must be conducted gradually and symmetrically.
A fölgázpiac liberalizációját fokozatosan és szimmetrikusan kell végrehajtani.
EnglishIn Europe, we import in total about one-quarter of all gas consumption from Russia.
Európa összes gázfogyasztásának mintegy egynegyedét Oroszországból importálja.
EnglishAs soon as the gas filled the room, the door would be shattered, men would burst in.
Amint a szoba megtelik gázzal, a támadók betörik az ajtót és elözönlik a házat.
EnglishWe pump an explosive gas like methane into our own homes, where we set light to it.
Robbanásveszélyes metánt használunk otthonunkban, amelyet azután meggyújtunk.
EnglishI don't see that anything can stop it until it hits the gas clouds beyond the Core.
Nem látok semmit, ami megállíthatná, míg bele nem ütközik a magon túli gázfelhőkbe.
EnglishThe final missing piece, the real paradigm-buster, is this: a gas station on orbit.
Az utolsó hiányzó láncszem, az igazi paradigma-gyilkos ez: egy orbitális benzinkút.
English'That word is wilderness, as in no gas stations, no rest rooms, and no motels.'
A vadon szó azt jelenti, hogy arrafelé nincs se motel, se benzinkút, se nyilvános WC.
EnglishYou got a hose, but the car you pick for the free donation has got a locking gas-cap.
Van tömlőd is, csakhogy az adakozásra kiszemelt kocsinak zárható tanksapkája van.
EnglishAt a table drawn up to a gas fire an old lady was sitting laying out a patience.
A gázkályha elé húzott asztalnál egy öreg hölgy ült, és pasziánszt rakott.
EnglishRussia is an important partner for the European Union in terms of gas supplies.
Oroszország az Európai Unió fontos partnere a gázszállítások szempontjából.
EnglishI think we have succeeded in drawing up a suitable plan with this gas compromise.
Úgy gondolom, hogy e földgáz-kompromisszummal sikerült megfelelő tervet kidolgoznunk.