"to found" traduzione ungherese

EN

"to found" in ungherese

EN to found
volume_up
[founded|founded] {verbo}

Initiated in London, Peter the Great founds a lodge in Russia.
A Londonban beavatott Nagy Péter páholyt alapít Oroszországban.
to found (anche: to dissolve, to smelt, to thaw)
to found (anche: to flux, to fuse, to melt, to thaw)
to found (anche: to smelt)
to found (anche: to mould, to mold)
to found (anche: to smelt)
to found
volume_up
kiönt {v.} (formát)

Esempi di utilizzo "to found" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishRafe MacAran found himself unable to speak--and then realized he didn't have to.
MacAran úgy érezte, most nem tud megszólalni de aztán rájött, hogy nem is kell.
English%1 in group %2 was not found on the server's contact list and cannot be renamed.
%1 a %2 csoportban nem található a szerver partnerlistájában és nem nevezhető át.
EnglishI have found out certain things that may throw light upon what we already know.
Tudomásomra jutott néhány dolog, ami fényt deríthet arra, amit eddig is tudtunk.
EnglishWe found about three ounces of small nuggets in Guys cabin along with some dust.
Guy kunyhójában találtunk vagy három uncia apró aranyrögöt meg egy kis aranyport.
EnglishInstead of a cafe, Mitch found the Georgetown Library four blocks from the bank.
A kávéház helyett Mitch a banktól négysaroknyira lévő Georgetown Könyvtárba ment.
EnglishThe largest number of orders or bans can actually be found in the common market.
A végzések és tilalmak legnagyobb számban egyébként a közös piacon találhatóak.
EnglishWhat you have there is a person of extraordinary dedication who found a talent.
Itt egy elképesztően elszánt személlyel van dolgunk, aki megtalálta a tehetségét.
EnglishAnd I wept much, because no man was found worthy to open the book, nor to see it.
Erre sírva fakadtam, hogy senki sem volt méltó a tekercset kinyitni és elolvasni.
EnglishHe nipped through his black book and found the Alexandria number for K.
Aztán belelapozott a fekete noteszébe, és megkereste K. O. Lewis telefonszámát.
EnglishAlmost without thinking David found himself sitting on a rock opposite the man.
Aztán maga se tudta, hogyan, egyszer csak ott ült egy sziklán a férfivel szemben.
EnglishThe last remark was undoubtedly barbed, and found Somervale with deadly accuracy.
Az utóbbi megjegyzéssel kétségtelenül Somervale-t vette célba és el is találta.
EnglishMy Lord, I think we found in the people and the land a cause worth fighting for.
Uram, azt hiszem, olyan népet és országot találtunk, amelyért érdemes küzdeni.
EnglishVinicius went out by the stage-door and found Cassius and The Tiger in the court.
Vinicius kiment a színészbejárón, és az udvarban találta Cassiust és a Tigrist.
EnglishThe body can't have been found until late last night - or possibly this morning.
A holttestet tegnap csak késő éjjel találhatták meg... vagy esetleg ma reggel.
EnglishAgain, he found himself staring apprehensively at the belongings of this woman.
Már megint azon kapta magát, hogy aggodalmasan kémleli az öregasszony holmiját.
EnglishThere are no particular groups that are affected; it is found throughout society.
A probléma nem csak bizonyos csoportokat érint; az egész társadalomban jelen van.
EnglishHe called Friday and said he'd found a new tax THE FIRM 395 firm in Washington.
Pénteken telefonált és közölte velem, hogy talált magának új céget Washingtonban.
EnglishDespite the intensive schedule, they'd somehow found the time to become lovers.
A megterhelő edzésprogram ellenére volt idejük arra, hogy egymásba szeressenek.
EnglishEven as he went he found himself thinking: this is going to be the end of me...
Még mielőtt elérte volna, egy gondolat született a fejében: ezzel végem is van...
EnglishNow I tell myself that I didn't rush into the attack because I found it laughable.
Ma azt gondolom, hogy azért nem tartottam a támadókkal, mert röhöghetnékem volt.