EN

flash {sostantivo}

volume_up
flash (anche: glint, blink)
And then the flash of orange; an inpho beam shining out from the shadowcop's eyes.
Aztán narancsszínű villanás: infosugár lövellt ki az árnyzsaru szeméből.
There was a dazzling flash somewhere as a live power cord hit a puddle of water.
Szikrázó villanás csapott fel, ahol egy vezeték víztócsába zuhant.
There was a flash and an ear-splitting report close beside me.
Egy villanás, majd egy fülsiketítő dörrenés következett.
flash (anche: beat, instant, jiffy, juncture)
It's typical of these hallucinations that they may come in a flash and disappear in a flash.
Tipikus az ilyen hallucinációknál, hogy egy pillanat alatt jönnek, és ugyanígy tűnnek el.
Hallorann was off in a flash and running up the steps.
Hallorann egy pillanat alatt leugrott és felrohant a lépcsőn.
The Thessalian was away in a flash and as he ran he swung the net across Roach's face.
A thessaliai egy pillanat alatt elugrott, és menekvés közben hálóját a katona arcába vágta.
Kattanás, és egy zseblámpa éles fénye egyenesen a szemembe világított.
Időnként egy zseblámpa felvillanását láttam.
A kezében csak a zseblámpa.
flash (anche: blaze, flare)
The captain of the cargo ship Medusa felt uneasy about the signal light flashing from the darkness off his starboard bow.
A Medusa teherhajó kapitányának támadt egy bizonytalan érzése, amikor a hajóorr jobb oldalán felvillant a sötétben a jelzőfény.
flash (anche: flare)
We should- He was interrupted with a flashing Missile Launch indication and the computer-generated words, Infrared Missile Launch...
Szavait villogó fényjelzés szakította félbe: a rakéta a levegőben" felirat villogott, és a komputer hangja is megszólalt a sisakban: Infrakövetős rakéta közeledik...
flash (anche: glint)
A felvillanó fény egy pillanatra elvakította.
flash (anche: flashbulb, flashgun, flashlight)
volume_up
vaku {sostantivo}
He had found the flash attachment, and he jabbed it onto the camera.
Megtalálta a vaku vezetékét, és beledugta a gépbe.
A flash went off as they got to the elevators, and two of the loiterers with pencils and pads were suddenly standing next to Klickman.
Vaku villant, amikor odaléptek a lifthez, és két, eddig tébláboló riporter, kezében papírral és ceruzával, hirtelen ott termett Klickman mellett.
flash (anche: flashlight)
Mosolya mint a villanófény.

Esempi di utilizzo "flash" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

Englishhe exploded as our second afternoon in the flash area was ending.
Uramjézus! tört ki a robbanás területén töltött második délutánunk vége felé.
Englishdemanded the young woman with a pince-nez flash of unmistakable triumph.
A nagyközönség számára nem adunk ki ilyen könyveket közölte az ifjú hölgy fagyosan.
EnglishHe had to flash his ID several times to get past the converging authorities.
Többször fel kellett mutatnia az igazolványát az ideges, ügybuzgó rendőröknek.
EnglishHere, there was no flash, no Vegas glamour, This was where the work got done.
Ugyanitt álltak azok a műszaki berendezések is, amelyek az effekteket hozták létre.
EnglishI set the brake, reached for a flash which Dolores got of the glove compartment.
Behúztam a féket, kézilámpáért nyúltam, amelyet Dolores szedett elő a kesztyűtartóból.
EnglishFor some unknown reason, Shiva has brought you... into my life like a hot flash.
Sokan nem tudják, de Shiva jól jövedelmez... az életben szeretem a heves pillanatokat.
EnglishShe flinched away from him, a flash of horror reflected in the chrome of his hand.
Lissa ellépett előle, és a tekintete egy pillanatig rémülten meredt Kham krómkezére.
EnglishHe thought he saw light coming under the door, and he switched off his flash.
Mintha fényt látott volna kiszűrődni az ajtó alatt; lekapcsolta a zseblámpát.
EnglishIn a rare flash of honesty - how could one be dishonest before one of his gods?
Megpróbálták, de túlságosan elfajzottak voltak ahhoz, hogy felemelkedjenek.
EnglishYou fellows ever flash a buzzeror is acting tough all the identification you need?
Vagy talán azt hiszik, hogy a durva viselkedéssel már igazolták is magukat?
EnglishBremen looked off into the distance, distracted by the sudden flash of a falling star.
Bremen a távolba nézett, elvonta a figyelmét egy hullócsillag hirtelen villanása.
EnglishShe cuts her eyes around, and I flash her a quick grin so she knows I'm watching.
Riadtan nézelődik, és gyorsan rávigyorgok, hogy tudja: látom, mi történik.
EnglishI saw her breasts, felt the taste of her, saw in a blurred flash the flowered meadow.
Láttam a mellét, éreztem az ízét, láttam egy elmosódó villanásban a virágos rétet.
EnglishHe tried to sit up, but the sudden flash of pain in his head doomed his eifort.
Megpróbált felülni, de hirtelen fájdalom nyilallt a fejébe, ezért inkább fekve maradt.
EnglishBecause for a precious few seconds there had been a flash of color in the abyss.
Néhány drága pillanatra színes villámfény cikázott át a sötét szakadékon.
EnglishAn exceptionally brilliant flash of lightning briefly trans-formed the night into day.
Ekkor egy fényes villám hasította ketté az égboltot, és világította be a tájat.
EnglishOccasionally a station along the coast would flash their composites on the screen.
Néha-néha valamelyik part menti állomás néhány pillanatra bejátszotta a fantomképeket.
EnglishA SAW assault gun equipped with a flash suppressor was slung muzzle-down over his back.
A hátán egy csőszájfékes SAW-gépfegyver volt keresztben átvetve, csövével lefelé.
EnglishIn sum, He visited upon me a flash of His perspective, which mine could never be.
Felvillantotta előttem azt, amit Õ lát, amit én a magam képességeivel sohasem láthatok.
EnglishThe tall one snapped his flash on again and made a side sweep with it back and forth.
A magasabbik megint felkapta a zseblámpát, oldalsuhintást csinált vele, oda-vissza.