EN flaming
volume_up
{sostantivo}

flaming
volume_up
lángolás {sostantivo}

Sinonimi (inglese) per "flaming":

flaming

Esempi di utilizzo "flaming" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI went un to bed and locked the door because I was still in a flaming rage with him!
Felmentem lefeküdni, és bezártam az ajtót, mert még akkor is nagyon haragudtam rá!
EnglishSuddenly he stopped, reached inside his flaming jacket and withdrew a black canister.
Hirtelen megállt, villogó dzsekijébe nyúlt, és egy fekete bádogdobozt húzott elő.
EnglishBoth upper stories were flaming now, and pennants of flame shot out the windows.
A két felső emelet lángokban állt; lángcsóvák repültek ki az ablakokon.
EnglishYou should never ask Shep to make a flaming dessert or even to toast a Pop-Tart.
Arra nem lehetett megkérni őt, hogy csináljon valami finomat, mondjuk egy meleg szendvicset.
EnglishBut, to be sure, the good lady who showed us his house did give him a most flaming character!
A derék asszonyság, aki megmutatta nekünk a házat, persze az egekig magasztalta!
EnglishDaala shook her head, and flaming copper hair swirled around her.
Daala megrázta a fejét, aminek következtében rézszínű haja végiggördült a hátán.
EnglishIt was flaming kindling in an instant and drifting ashes the next.
Búcsúzóul még meggyújtottak egy háromlábú sámlit, majd végleg kihunytak.
EnglishItŽs a lot more compact than the flaming sword, but not nearly as impressive.
Kompaktabb, mint a tüzes pallos, de közel se olyan látványos.
EnglishThis is what angels look like, thought Yuri, when they come with their flaming swords.
Az angyalok lehetnek ilyenek, mikor lesújtanak a lángpallossal.
EnglishThe song had been a protective spell which had saved Sam from the dragon's flaming weath.
A dal védővarázslat volt, mely Samet sebezhetetlenné tette a sárkány tüzes leheletével szemben.
EnglishHer hair was a rich flaming auburn curling richly and intimately into her neck.
Vörösbe játszó gesztenyeszín haja dúsan omlott a vállára.
English(c) 2001 - 2003, Flaming Sword Productions (c) 2003 KDE developers
(c) Flaming Sword Productions, 2001-2003. (c) A KDE fejlesztői, 2003.
EnglishDagenham cupped both hands around the flaming blossom of an orchid and held them there for a moment.
Dagenham kelyhet formált a két kezéből, és egy orchidea fölé tartotta egy pillanatig.
EnglishGuys are flaming out academically; they're wiping out socially with girls and sexually with women.
A fiúk kiégnek az iskolában, sikertelenek szociálisan a lányokkal és szexuálisan a nőkkel.
EnglishSomeone loosed a ball of flaming pitch from one of the trebuchets.
Valaki véletlenül kilőtt egy tüzes golyóbist az egyik kőhajítóval.
EnglishMy face and hands were flaming red, with blisters rising, and I ached as though I'd been beaten.
Arcom és kezem vörösre égett, felhólyagosodott, és úgy fájt mindenem, mintha összevertek volna.
EnglishTwo Sintricates were shouting at the enraged mahout, who was shaking the flaming mace at them.
Két szintrikátus kerülgette a vörösöd hajcsárt, aki hol az egyik, hol a másik felé rázta az ösztökét.
EnglishHalf a hundred flaming torches sailed out over the walls to ignite the pools of liquid pitch and naphtha below.
A falon átrepülő félszáz égő fáklya meggyújtotta a tócsákba gyűlt szurkot és naftát.
EnglishThe forest rocked again, and a flaming branch toppled into the trail, bounced once, and rolled over.
Egy égő ág repült át az ösvény fölött, majd nekiütődött egy fának, és megpihent egy bokor alatt.
EnglishIn Hell, human, you get only one strike Nergal spat, rising into view from behind the ridge, his eyes flaming red.
Szemei vörösen izzottak, és további négy hatalmas sziklát szorongatott a csápjaival.