"film" traduzione ungherese

EN

"film" in ungherese

volume_up
film {sostantivo}
HU

"film" in inglese

volume_up
film {sostantivo}

EN film
volume_up
{sostantivo}

film (anche: flick, motion picture, movie, screen)
volume_up
film {sostantivo}
Madam President, there is a new film on climate change called The Age of Stupid.
Megjelent egy új film az éghajlatváltozásról, A hülyeség kora címmel.
(Applause) This film is called "World Peace and Other 4th Grade Achievements."
(Taps) A film címe "Világbéke és más negyedikes eredmények".
It is late, but as the American film has it, 'better late than never'.
Túl késő van ehhez, de ahogyan az amerikai film mondja, "jobb későn, mint soha”.
film (anche: scale, skin, tarnish, membrane)
volume_up
hártya {sostantivo}
Ezüstös hártya ereszkedett a szemére.
Mint egy hártya, elválaszt minket a pénz.
Alig látható hártya, vagy vibrálás?
film
volume_up
vékony réteg {sostantivo}
A thin film of moisture covered the victim's nose and lips and chin, but this was only the harmless medium in which the toxin had been suspended.
Vékony réteg nedvesség borította az áldozat orrát, ajkát és állát, ez azonban csak az ártalmatlan vivőanyag volt, amely a toxint szállította.

Sinonimi (inglese) per "film":

film

Esempi di utilizzo "film" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishImmediately afterward, she left a roll of film at a one-hour developing service.
Közvetlenül utána a nő egy tekercs filmet vitt előhívatni egy gyorsfotó-szolgálathoz.
EnglishA film of force formed around his body, expanding to push aside all that resisted.
Energiahártya képződött teste köré, kitágult, és félrelökött mindent, ami ellenállt.
EnglishWhat would I not give at this minute to be even the most minor of film stars!
Mit nem adnék motyogta , ha ebben a percben akár harmadosztályú filmsztár lehetnék!
EnglishNow, if only he could get the film out of the cassette and exposed to sunlight .
Most, bár csak ki tudná rántani a filmet a kazettából és gyorsan exponálni az egészet.
EnglishWhat was humphrey Bogart's character's name... inthe classic filmCasablanca?
Mi volt Humphrey Bogart szerepének neve... a klasszikus "Casablanca" című filmben?
EnglishNot this lot - none of them looked likely to have anything to do with a film star.
Szó sincs róla: egyikük se fest úgy, mint akinek bármi köze lehetne egy filmsztárhoz.
EnglishFoley took the film cassette from his pocket and locked himself in the darkroom.
Foley kivette hát zsebéből a filmkazettát, és bezárkózott sötétkamrájába.
EnglishYou see them on YouTube, in dance competitions, film festivals and more.
Ott vannak a YouTube-on és amatőr táncversenyeken, fimfesztiválokon, mindenfelé.
EnglishIn the Netherlands a Member of Parliament is making a controversial film about Islam.
Hollandiában egy országgyűlési képviselő vitatott filmet forgat az iszlámról.
EnglishWe had a film crew, a couple of logistics people with us, my girlfriend, a photographer.
Volt velünk egy forgatócsoport, néhány logisztikus, a barátnőm, egy fényképész.
EnglishHe hoped Durga couldn't see the sudden film of cold sweat that sprang out on his skin.
Remélte, hogy Durga nem veszi észre a homlokára kiült hideg verítékcseppeket.
EnglishIt was a high quality film of a male humanoid eating what looked like a pear.
A kitűnő minőségű felvételen hím humanoid eszik egy körteszerű gyümölcsöt.
English. - Madam President, yes, I have seen the film Minority Report.
a Bizottság tagja. - Elnök asszony, igen, láttam a Különvélemény című filmet.
EnglishA middle-aged Hispanic clerk glanced up from stacking boxes of film behind the counter.
A középkorú kreol alkalmazott felpillantott a pultra halmozott filmesdobozok közül.
EnglishThere is a famous line from a film, which says that 'we will always have Paris'.
Van egy híres filmidézet, amely így hangzik: "Nekünk megmarad Párizs.”
EnglishThe Doha Tribeca Film Festival was held at our new cultural hub, Katara.
A Doha Tribeca Filmfesztivált az új kulturális központunkban, Katara-ban rendezték.
EnglishThe clerk took the film through a door behind him and returned a half-minute later.
- Az alkalmazott a filmmel együtt eltűnt egy ajtó mögött, és fél perc múlva tért vissza.
EnglishLook at this film, set in the eighteenth century, tell me what is wrong.
Nézd csak ezt a tizennyolcadik században játszódó filmet, és mondd meg, hol a hiba.
EnglishThe same applies if you want to download a film legally on the Internet.
Ugyanez vonatkozik arra is, ha legálisan le akar tölteni egy filmet az internetről.
EnglishWe shall begin with a short film summarising the history of this notable day.
Egy rövid filmmel kezdjük, amely összefoglalja ennek az emlékezetes napnak a történetét.