"to exacerbate" traduzione ungherese

EN

"to exacerbate" in ungherese

EN to exacerbate
volume_up
[exacerbated|exacerbated] {verbo}

to exacerbate (anche: to augment, to enhance, to enlarge, to extend)
to exacerbate (anche: to embitter, to exasperate, to sour)
to exacerbate (anche: to enrage, to exasperate, to infuriate)
to exacerbate (anche: to heighten, to sharpen, to swell)
Firstly, we need to save lives and respond to the social crises created by the soaring prices, sometimes exacerbated by the national political situation.
Először is, életeket kell mentenünk, és választ kell adnunk az emelkedő árak miatt kialakuló társadalmi válságokra, amelyeket néha a nemzeti politikai helyzet tovább súlyosbít.
It is a calamity, and this calamity is exacerbated by the fact that, due to the expulsion of non-governmental organisations, only around 60% of humanitarian aid is getting through.
Ami ott van, szerencsétlenség, amelyet tovább súlyosbít a tény, hogy a nem kormányzati szervek kiűzésével a humanitárius segélyek csupán kb. 60%-a ér célba.

Esempi di utilizzo "to exacerbate" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIndeed, speculative funds have been exposed as having helped exacerbate the crisis.
Valóban úgy tartják, hogy a spekulatív alapok segítették elő a válság súlyosbodását.
EnglishInternational trade is limited but might exacerbate the pressure on the species.
A nemzetközi kereskedelem korlátozott ugyan, de súlyosbíthatja a fajra gyakorolt nyomást.
EnglishThey will exacerbate unemployment and will fuel social tensions.
Eszkalálódó munkanélküliséget és fokozódó szociális feszültségeket gerjesztenek.
EnglishThe international crisis that is now being felt has helped to exacerbate this state of affairs.
A most érzékelhető nemzetközi válság tovább súlyosbítja a jelenlegi helyzetet.
EnglishThe EU must not intervene in this situation as it will only exacerbate the tense situation.
Az EU-nak nem szabad beavatkoznia, mivel csak súlyosbítaná az amúgy is feszült helyzetet.
EnglishIntroducing new debts will exacerbate the European debt problem.
Az új adósságok bevezetése súlyosbítani fogja az európai adósságproblémát.
EnglishIn addition, enlargement of the Schengen area may exacerbate the problems related to migration.
Ráadásul, a schengeni térség bővítése tovább súlyosbíthatja a migrációval összefüggő problémákat.
EnglishMeasures should not be taken if they exacerbate the crisis.
Nem szabad intézkedéseket hozni, ha azok súlyosbítják a válságot.
EnglishMadam President, we propose very seriously to exacerbate it.
Elnök asszony, javaslatunk csak tovább súlyosbítja a helyzetet.
EnglishLack of transparency is detrimental to market efficiency and has helped exacerbate the financial crisis.
Az átláthatóság hiánya árt a piaci hatékonyságnak, és hozzájárult a pénzügyi válság súlyosbításához.
EnglishWe ought to be making proposals for policies that will solve problems, not exacerbate them.
Olyan javaslatokat kell hoznunk a politikákat illetően, amelyek megoldják a problémákat és nem súlyosbítják azokat.
EnglishClimate change will exacerbate the situation, with even more refugees attempting the journey to Europe.
Az éghajlatváltozás csak tovább nehezíti majd a helyzetet, hiszen egyre több menekült próbál majd eljutni Európába.
EnglishInstead of resolving problems, they exacerbate them.
Nem megoldják, hanem súlyosbítják a problémákat.
EnglishThe latter only serve to exacerbate price volatility and have exactly the opposite effect of the one desired.
Ez utóbbi csak az árak volatilitásának súlyosbítását szolgálja, és a kívánt hatással pontosan ellentétes eredményre vezet.
EnglishOn the contrary, it will further exacerbate them.
EnglishIt would exacerbate the legal uncertainty that already prevails and further diminish the scope for national creative action.
Súlyosbítaná az egyébként is fennálló jogbizonytalanságot, és továbbszűkítené a kreatív nemzeti fellépés hatókörét.
EnglishDoes it believe that the often doubtful quality and uncontrolled duration of traineeships exacerbate this problem?
Úgy véli-e, hogy a gyakorlati időszakok gyakran kétes minősége és ellenőrizhetetlen időtartama tovább súlyosbítja a problémát?
EnglishWe must discourage Member States from flying solo, which could exacerbate the problems in neighbouring countries.
Nem szabad hagyni, hogy a tagállamok önállóan cselekedjenek, mivel az a problémák súlyosbodásához vezethet a szomszédos országokban.
EnglishThe internal European market may act as an important lever and, by contrast, any protectionist measure will only exacerbate things.
Az európai belső piac fontos emelőként működhet, másrészt viszont minden protekcionista intézkedés csak ront a helyzeten.
EnglishUnfortunately, the proposals to promote a liberal economy will exacerbate the socio-economic situation of the Croatians.
A gazdaság liberalizálására irányuló javaslatok sajnálatos módon tovább fogják rontani a horvát lakosság társadalmi-gazdasági helyzetét.