EN entrance
volume_up
{sostantivo}

1. generale

entrance (anche: door, entranceway, entry, gate)
volume_up
bejárat {sostantivo}
Before, the foxhole entrance to the Tomb of Rhiannon had been in a steep cliff-face.
A Rhiannon sírjába vezető, rókalyuknyi bejárat azelőtt meredek sziklából nyílott.
If there was an entrance in the road itself, then hard dirt covered it.
Ha magán az úton van a bejárat, akkor a megkeményedett föld már betakarta.
The porter's room was halfway down the corridor to the Spring Street entrance.
A portásfülke félúton volt a folyosó és a Spring Street-i bejárat között.
entrance (anche: entering, entry, foray, incursion)
volume_up
behatolás {sostantivo}
No signs of any of the doors or windows being forced to effect an entrance.
Annak sincs nyoma, hogy megpróbált volna felfeszíteni egy ajtót vagy ablakot, behatolás végett.
They had to use the minimum force necessary to effect entrance, then escalate as developments required.
Aztán volt egy másik szempont is: a behatolás során minimális lőszert használhattak, hogy odabent ne érhesse majd őket túl nagy meglepetés.
entrance (anche: admission, entry)
volume_up
belépés {sostantivo}
Én ismerem az odavezető utat, és te ismered a belépés titkát.
'We've made them aware of the fact that the end of their confinement will mark their entrance into another world.
Érthetően a tudomásukra hoztuk, hogy büntetésük vége egy másik világba való belépés kezdetét fogja jelenteni számukra.
entrance (anche: admittance, ingress)
volume_up
bejárás {sostantivo}
entrance (anche: admission, enrolment, intake, reception)
volume_up
felvétel {sostantivo}
entrance
volume_up
bejövetel {sostantivo}
entrance (anche: ingress)
volume_up
bemenetel {sostantivo}
For so an entrance shall be ministered to you abundantly into the ever-lasting kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ.
Így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök országába.

2. Pedagogia

entrance (anche: admission, college entrance)

Sinonimi (inglese) per "entrance":

entrance

Esempi di utilizzo "entrance" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishTwo of them continued to type, paying no attention to the entrance of strangers.
Ketten tovább folytatták a kalapálást, ügyet sem vetve a behatoló ide- genekre.
EnglishThe trail led up across shaded garden slopes to a side entrance of the palace.
Az út árnyékos fasorok közt vitt, és a palota egyik oldalbejáratába torkollott.
EnglishShe padded towards the stairs, onto the platform and through the unwarded entrance.
A lépcső felé futott, fel a fogadóteraszra, majd be az őrizetlenül hagyott ajtón.
EnglishThe vibration of her filled the room, before she even turned at his entrance.
A nő rezgései betöltötték a helyiséget, még mielőtt az ajtó felé fordult volna.
EnglishTwenty minutes later, vans stopped outside the main entrance to Schloss Ostermann.
Húsz perc múlva a furgonok megálltak a Schloss Ostermann főbejárata közelében.
EnglishThe raincoat was piled with some rugs and suitcases by the entrance at the end.
Az esőkabát a fülke végében, a bejáratnál volt egy rakás szőnyeg és útitáska között.
EnglishThe one entrance to the estate was an Alice-in-Wonderland door in the west wall.
A birtok egyetlen bejárata Alice Csodaországban-ajtó volt a nyugati falban.
EnglishWarhog noticed the two Rodians sitting in the booth near the entrance lobby.
Warhog észrevette, hogy a két rodiai ott ül a bejárathoz közeli egyik bokszban.
EnglishSorak watched him go, then turned back toward the entrance to the gaming house.
Sorak nézte, ahogy távolodik, majd visszafordult a játékterem bejárata felé.
EnglishShe watched the restaurant and the entrance to the patio, and heard every word.
Az éttermet és a belső udvarba vezető kijáratot figyelte, de minden szóra odafigyelt.
EnglishChap eased down the hall and made a sudden entrance into the lawyer's office.
Chap végigment a folyosón, és kopogtatás nélkül belépett az ügyvéd irodájába.
EnglishHe paid his entrance fee, went through the barrier, and spotted the ice cream booth.
Lefizette a belépődíjat, bement a forgókapun, s észrevett egy fagylaltosbódét.
Englishone of the Army sergeants asked at the entrance to the attack center.
Na mi van? kérdezte a harcközpont ajtajából a szárazföldi hadsereg őrmestere.
EnglishGot it, I said toward him, then took a fast breath and hit my E flat entrance.
Rendben mondtam neki, aztán nagy levegőt vettem, és belefogtam E-félhangos belépőmbe.
EnglishTwo Krisnan met the party at the entrance and escorted them into the throne chamber.
A bejáratnál két k'risnan várta az érkezőket, s bevezette őket a trónterembe.
EnglishThat was the entrance to Father's studio, what would later be my childhood home.
Ez volt a bejárata apám műtermének, az én gyermekkorom leendő otthonának.
EnglishUneasy, I aimed toward the only other entrance to the kitchen: the archway on the left.
Nyugtalanul indultam a konyha egyetlen másik bejárata, a bal oldali boltív felé.
EnglishMitch hid in a beach chair under a folded umbrella near the entrance to the pier.
Mitch a móló feljáratához közel, egy összehajtott napernyő melletti széken várakozott.
EnglishBritt was shaking hands in the rain at the entrance to a chemical plant in Michigan.
Britt egy michigani vegyi üzem bejárata előtt állva nyilatkozott, az esőben.
EnglishZaki, I need a safe place, a little house with a heavy door and a back entrance.
Szükségem van egy biztonságos helyre, erős ajtóval és hátsó kijárattal.