EN elf
volume_up
{sostantivo}

1. generale

elf (anche: dwarf, gnome, midget, pigmy)
volume_up
törpe {sostantivo}
Ez olyan feladat, amihez elf kell, nem törpe.
What's happened to the Elves? the Dwarf King asked with tightly controlled fury.
kérdezte a törpe király, keményen fegyelmezett dühvel.
He, too, like Courtann Ballindarroch of the Elves, knew of Bremen and admired him.
Az elfek Courtann Ballindarrochához hasonlóan a törpe király ugyancsak ismerte és csodálta Brement.
elf (anche: pixie, pixy, sprite, sylph)
volume_up
tündér {sostantivo}
Well, he had wanted to kill him once, when he saw the elf-arrow stuck in Uncle Dales chest.
Nos, Fionchadd egyszer meg akarta ölni őt, amikor meglátta a Dale bácsi melléből kiálló tündér nyílvesszőt.
In the old world, the Elves were creatures of magic, as were all the creatures of faerie.
Az óvilágban az elfek is ugyanolyan varázshatalmú teremtmények voltak, mint a többi tündér.
p. 160David worked the hospital gown down on the side where he knew the elf-arrow had struck, right in the triangle below the outer end of the collar bone.
Széthúzta a kórházi köntöst az öreg oldalán ott, ahol tudta hogy a tündér nyila eltalálta, pontosan a kulcscsont tövében.
elf (anche: bogy, gnome, hobgoblin, imp)
volume_up
manó {sostantivo}
I walked home, a harmless little elf in his magic dancing shoes, to the Hotel Arapahoe.
Hazamentem, gyalog; ártatlan kis manó a varázscipellőjében, az Arapahoe-szállóba.
So stop waiting, Paulie - the only elf that's going to show up here is that all-time heavyweight, Annie Wilkes.
Úgyhogy ne tétlenkedj, Paulie itt csak egyetlen manó bukkanhat fel: Annie Wilkes, a nehézsúly örökös bajnoka.

2. "elves"

elf (anche: dwarf, elf, gnome, midget)
volume_up
törpe {sostantivo}
Ez olyan feladat, amihez elf kell, nem törpe.
What's happened to the Elves? the Dwarf King asked with tightly controlled fury.
kérdezte a törpe király, keményen fegyelmezett dühvel.
He, too, like Courtann Ballindarroch of the Elves, knew of Bremen and admired him.
Az elfek Courtann Ballindarrochához hasonlóan a törpe király ugyancsak ismerte és csodálta Brement.
elf (anche: elf, pixie, pixy, sprite)
volume_up
tündér {sostantivo}
Well, he had wanted to kill him once, when he saw the elf-arrow stuck in Uncle Dales chest.
Nos, Fionchadd egyszer meg akarta ölni őt, amikor meglátta a Dale bácsi melléből kiálló tündér nyílvesszőt.
In the old world, the Elves were creatures of magic, as were all the creatures of faerie.
Az óvilágban az elfek is ugyanolyan varázshatalmú teremtmények voltak, mint a többi tündér.
p. 160David worked the hospital gown down on the side where he knew the elf-arrow had struck, right in the triangle below the outer end of the collar bone.
Széthúzta a kórházi köntöst az öreg oldalán ott, ahol tudta hogy a tündér nyila eltalálta, pontosan a kulcscsont tövében.
elf
volume_up
huncut gyerek {sostantivo} [coll.]
elf
elf
volume_up
kis emberke {sostantivo} [coll.]
elf
volume_up
lurkó {sostantivo} [coll.]
elf
volume_up
manó {sostantivo} [coll.]
I walked home, a harmless little elf in his magic dancing shoes, to the Hotel Arapahoe.
Hazamentem, gyalog; ártatlan kis manó a varázscipellőjében, az Arapahoe-szállóba.
So stop waiting, Paulie - the only elf that's going to show up here is that all-time heavyweight, Annie Wilkes.
Úgyhogy ne tétlenkedj, Paulie itt csak egyetlen manó bukkanhat fel: Annie Wilkes, a nehézsúly örökös bajnoka.
elf
volume_up
pajkos tündér {sostantivo} [coll.]
elf
volume_up
pajkos gyerek {sostantivo} [coll.]
elf
volume_up
pöttöm emberke {sostantivo} [coll.]

Sinonimi (inglese) per "elf":

elf

Esempi di utilizzo "elf" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishNow the elf turned, his eyes flashing beneath the mask that never left his face.
Az elf most megfordult és szemei megvillantak a soha le nem vetett álarc mögött.
EnglishThe retreating elf was a mere speck, leaving them to face the hellions alone.
A tünde már csak apró pöttynek látszott, így magukra maradtak az ördögfiókákkal.
EnglishOne after another showed a handsome, red-haired elf identified as Sean Laverty.
Mindegyik cikk egy jóképű, vörös hajú tündéről szólt, akit Sean Lavertynek hívtak.
EnglishSam tore his eyes from the fallen elf and followed the priest down the corridor.
Sam elszakította tekintetét az elterült tündéről és elindult a folyosón a pap után.
EnglishWith a wild shriek of rage the elf sprang at El, flames leaping from his hands.
Az elf a harag vad sikolyával ugrott Elminsterre, kezei közül lángok csaptak előre.
EnglishHe and the elf had talked little beyond the necessary planning for their escape.
Csak keveset beszéltek és akkor is csak a szökésükkel kapcsolatos dolgokról.
EnglishHe's dead, Flardryn said bitterly, watching the masked elf slump down out of sight.
- Meghalt. - mondta Flardryn keserűen és még látta összerogyni a maszkos elfet.
EnglishThen, as Ander started toward the King's bedroom, the young Elf hurried past him.
Amikor Ander elindult a király hálószobája felé, az ifjú elf futva megelőzte.
EnglishFare thee well, Braerindra, until next our paths cross, the old elf replied.
- A szerencse legyen veled, Braerindra, amíg ösvényeink újra keresztezik egymást.
EnglishBehind the elf, Neko also saw flashes of gunfire and the darting shape of a wy-vern.
A tünde mögött torkolattüzek villogtak és egy wyvern suhanó árnya is megjelent.
EnglishThe Elf took the Borderman's hand and measure by equal turns, but said nothing.
Az elf kezet nyújtott a határvidékinek, egyenlőként üdvözölte, de nem szólt.
EnglishThe elf sprawled on the furs underfoot in a tangle of limbs and did not move again.
Az elf kicsavarodott lábakkal feküdt a padlót borító szőrméken és nem mozdult.
Englishroared Allanon, who had suddenly spotted the Elf near the opening.
Kifelé! mennydörögte Allanon, aki hirtelen észrevette az elfet a nyílás mellett.
EnglishThe furred being crouched at the sound of the elf's voice and looked at him.
A szőrös teremtmény a tünde hangjára ijedten összekuporodott, és Samre nézett.
EnglishThe dwarf tried to start a stare-down, but Kham turned and addressed the elf.
A törp megpróbált farkasszemet nézni az orkkal, de Kham a tünde felé fordult.
EnglishShe seemed torn between her loyalty to Sam and the weight of the elf's arguments.
Úgy tűnt Sam iránt érzett hűsége és a tünde érveinek súlya között őrlődött.
EnglishIf dis elf's worried about us talking, he's gonna be worried about you, too.
Ha a tünde aggódik, hoggy minekünk elgyár a pofánk, akkó maggá mijatt is aggódhat.
EnglishThe fearful elf slipped on fallen stones and almost fell, but Ivran paid no attention.
A rettegő elf megcsúszott a köveken és majdnem elesett, de Ivran nem figyelt rá.
EnglishHe didn't surprise him, though, because the elf turned as Kham approached.
Meglepnie mégsem sikerült, mivel a tünde megfordult, ahogy Kham közelített hozzá.
EnglishMy father's name is Galahad too, said the child, but the Saxons call him Elf-arrow.
- Édesapám neve is Galahad - mondta a gyermek -, de a szászok Tündérnyílnak nevezik.