EN egg
volume_up
{sostantivo}

1. gergale

egg (anche: cat, fella, feller, bloke)
volume_up
pasas {sostantivo} [coll.]
egg (anche: card, chap, fella, feller)
volume_up
fickó {sostantivo} [coll.]
I looked up from my eggs and sausage, and Lord, the guy on TV sure made me think of somebody—but not from recently.
Fölnéztem a rántottámból és virslimből, és istenem, a tévében beszélő fickó eszembe juttatott valakit... de nem a közelmúltból.
egg (anche: chappie)
volume_up
alak {sostantivo} [coll.]

2. altro

egg (anche: stone)
volume_up
tojás {sostantivo}
The big egg fluttered; its surface grew dull and crinkly and began to expand.
A nagy tojás remegett; felszíne elhomályosult, megráncosodott, és tágulni kezdett.
Add three egg whites, a dash of salt, and half teaspoon of vanilla.
Adjukhozzá három tojás fehérjét, egy csipetnyi sót és egy fél kávéskanál vaníliát.
Grease and egg-yolks made fresher stains on wall, floor, and furniture.
A zsír meg a tojás foltokban terült szét a falon, a padlón, a bútorokon.
egg
volume_up
diószén {sostantivo}
egg (anche: hand grenade)
volume_up
kézigránát {sostantivo}
egg
volume_up
pofa {sostantivo} [coll.]
egg
volume_up
repülőbomba {sostantivo}

3. Biologia

egg
volume_up
pete {sostantivo}
But a bokanovskified egg will bud, will proliferate, will divide.
De a bokanovskyzált pete elkezd sarjadni, osztódni, növekedni.
The first three stages are from egg to larva to cocoon.
Az első három a pete, lárva és a báb.
Egy pete, egy embrió, egy felnőtt ez a normális.

4. Ornitologia

egg
volume_up
madártojás {sostantivo}
04.05 Birds' eggs and egg yolks, fresh, dried or otherwise preserved, sweetened or not:
04.05 Madártojás és tojássárgája, friss, szárított vagy más módon tartósított, édesített vagy a nélküli:

Sinonimi (inglese) per "egg":

egg

Esempi di utilizzo "egg" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishEgg surveys for horse mackerel have been conducted every three years since 1997.
1997 óta háromévente ikrafelmérést végeztek a fattyúmakréla-állomány tekintetében.
EnglishThey do not at all give the true story of egg production in the European Union.
Nem minden számadat tükrözi az Európai Unió tojástermelésének igaz történetét.
EnglishMadam President, I would like to declare an interest: I am a British egg producer.
Elnök asszony! Szeretnék érdekeltséget bejelenteni: brit tojástermelő vagyok.
EnglishThe clerk on duty was an egg-headed man with no interest in me or in anything else.
A szolgálatban levő portás tojásfejű volt, és nem érdekelte sem én, sem más.
EnglishThe egg-headed clerk separated me from two dollars without even looking at me.
A tojásfejű tisztviselő megszabadított két dolláromtól, anélkül hogy rám nézett volna.
EnglishI know I can't have it, with old Gandalf sitting on it, like a hen on an egg.
Tudom, hogy hiába, hogy az öreg Gandalf úgy ül rajta, mint tyúk a tojásán.
EnglishDid you ever see a hard-boiled egg get sucked through the mouth of a Coke bottle?
Láttad már, hogyan lehet egy keménytojást átpréselni a kólásüveg száján?
EnglishOne of our civil servants in the Defense Ministry turns out to have been a bad egg.
A védelmi minisztériumunk egyik tisztviselőjéről kiderült, hogy záptojás.
EnglishBut before you sleep, you must drink a little more milk with an egg beaten into it...
De mielőtt elalszol, innod kell még egy kis tejet egy beleütött tojással...
EnglishShe rocked the egg slowly in an ancient, untampered reflex of motherhood.
Aztán lassan, az anyaság ősi, romlatlan reflexével ringatni kezdte a tojást.
EnglishThey'd shared a womb for nine months; they were half of the same egg.
Egy anyaméhen osztoztak kilenc hónapon át; ugyanannak a petének két fele voltak.
EnglishAin't something to watch with your Egg McMuffin, y'know? the watch officer observed.
Nem éppen a reggeli Egg McMuffin mellé való látvány tette hozzá a tiszt.
EnglishCan I have the spinach omelette-- only egg whites, no fat, no oil, no butter.
Kérhetnék egy omlettet... csak a fehérjéből, zsír, olaj és vaj nélkül?
EnglishHe took that seed, that egg, that essence and He cast it in a form which became Matter!
- Fogta a magot, a petét, az eszenciát, és belevetette a formába, amelyből anyag lett!
EnglishThere was tuna salad sandwiches and egg salad sandwiches and salmon salad sandwiches.
Volt tonhalas-salátás szendvics és tojássalátás szendvics és lazacos-salátás szendvicsek.
EnglishThe fall of the tower had broken the planks, and the tower lay open like a shattered egg.
Zuhanás közben kiszakadtak a palánkok, és a torony úgy nyílt szét, akár egy tojáshéj.
EnglishOne last thing, Cynthia Chin said around a mouthful of coddled egg, as if she'd just remembered
Ez arra is jó volt, hogy elleplezzék vele óvatos, de szakadatlan vetélkedésüket.
EnglishHe looked like a rare aquatic bird pursuing its egg in an oil slick.
Mintha valami ritka vízi madár akarta volna visszaszerezni tojását az olajkátyúból.
EnglishThis was the ledger of a judicious gentleman shrewdly managing his nest egg.
Párizsi antikváriusoknál vásárolt könyvekről is szólt egy-egy beírás.
EnglishOakshott, 117, Brixton Road, egg and poultry supplier.
Itt az áll: Mrs. Oakshott, Brixton Road 117, szárnyas- és tojástermelő.