"easily" traduzione ungherese

EN

"easily" in ungherese

EN easily
volume_up
{avverbio}

easily (anche: easy, effortlessly, lightly, readily)
She was so easily sharpened, so easily driven to wanton violence.
Könnyen felgerjedt, könnyen hajlott indokolatlan erőszakra.
She was the type of woman whom men care for easily and of whom they as easily tire.
Az a fajta nő volt, akit a férfiak könnyen megkapnak, aztán gyorsan meg is unnak.
Potassium Cyanide is easily obtained by householders for putting down wasps.
Ciánkálihoz minden háztulajdonos könnyen hozzájuthat: rovarirtónak használják.
They were all flying easily, crawling easily, moving fast.
Különben mindegyikük könnyedén szálldogált, könnyedén keringett, fürge mozgással.
The Americans had left easily when ordered out-too easily, many thought.
Az amerikaiak az első kérésre könnyedén kivonultak... sokak szerint túl könnyedén...
Taiwan could easily play its part in the World Health Organization as an observer.
Tajvan megfigyelőként könnyedén közreműködhet az Egészségügyi Világszervezetben.

Sinonimi (inglese) per "easily":

easily
English

Esempi di utilizzo "easily" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishTo do good, to be rich in good work, to give easily, to communicate to others,
Tegyenek jót, gazdagodjanak jótettekben, szívesen és együttérzéssel adakozzanak.
EnglishHe might so easily have been going to Aberdeen or Brussels or even Birmingham.
Éppen így mehetett volna Aberdeenbe vagy Brüsszelbe, esetleg éppen Birminghambe.
EnglishWhen we change things, we cannot easily predict the ramifications of the changes.
Meg tudunk változtatni dolgokat, de nem láthatjuk előre a változások hatásait.
EnglishI captured it easily, held it up to my own right eye, which looked like this:
Könnyűszerrel elkaptam, odatartottam tulajdon jobb szemem elé, amely így festett:
EnglishShe started climbing, hooking her boots easily into the bars, then she vanished.
Kapaszkodni kezdett, ügyesen megvetve csizmája orrát a rácsok között, aztán eltűnt.
EnglishHe relaxed his fighting muscles, stood easily and grounded the butt of his spear.
Ellazította harcra kész izmait, lándzsáját a földnek támasztva kiegyenesedett.
EnglishAnd it reiterates that distortion is a constant, and our eyes are easily deceived.
Ez megismétli azt, hogy a torzítás állandó, és a szemünket nagyon könnyű becsapni.
EnglishWe have nothing but disparate bits of information that might easily be explained.
Nincs semmink, csak töredékes információnk, amit könnyű lenne kimagyarázniuk.
EnglishWe have millions of mines, and the route the Chinese will take is easily predicted.
Milliószámra van belőlük, és nem lesz nehéz megjósolni, merre vonulnak a kínaiak.
EnglishI went and caught the rat, rather too easily I think, and looked at its feet.
Elkaptam, ami sokkal könnyebben ment, mint hittem, és szemügyre vettem a lábát.
English'Come on in, stranger,' Kalten replied easily after a quick glance at Kurik.
Gyere csak, idegen felelte Kalten, miután egy gyors pillantást váltott Kurikkal.
EnglishI can find wax flowers easily enough, but a green malachite table isn't so common.
Viaszvirágot könnyű találni, de malachitasztalkát nem mindennap lát az ember.
EnglishSince Victoria had a lively imagination, a picture rose up easily enough in her mind.
Mivel Victoriának nagyon élénk volt a képzelőtehetsége, hamar fogalmat alkotott.
EnglishIt can easily be seen that I only thought I heard the tiny voice say the words!
- Ha itt sincs senki, ott sincs senki, akkor nyilván képzelődtem - dohogta.
EnglishShe was too weak to fight him as he easily removed the weapon from her grasp.
A tünde nő túl gyenge volt ahhoz, hogy ellenkezzen, így a papnak könnyű dolga volt.
EnglishIt was called Potomac Fever, a disease easily caught and less easily cured.
Ezt hívták Potomacláznak, ezt a betegséget könnyű elkapni, de nehéz gyógyítani.
EnglishIt moved into the open under his pushing, proving to be a light craft, easily handled.
Kitolta a szabadba, s meggyőződött arról, hogy könnyű, egyszerű vezérlésű jármű.
EnglishAnd she thought of herself, `I wish the creatures wouldn't be so easily offended!'
Közben pedig ezt gondolta: "Jaj, milyen hamar megsértődnek ezek az állatok."
EnglishSeveral forces are at work, some of which are not easily factored into my calculations.
Több erő működésbe lépett, némelyiket nem könnyű beleilleszteni a számításaimba.
EnglishEasily taken by anyone who flattered her or played up to her idea of herself.
Bárkinek, aki bókokat mondott neki meg legyezgette a hiúságát, könnyűszerrel bedőlt.