"to do away" traduzione ungherese

EN

"to do away" in ungherese

EN to do away
volume_up
{verbo}

Esempi di utilizzo "to do away" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishProblems that are not dealt with out of misplaced amicability do not go away.
A rosszul felfogott barátságosság miatt a meg nem oldott problémák nem szűnnek meg.
EnglishWe need to do away with our narrow-mindedness when it comes to innovation and in policy.
Félre kell tennünk a szűklátókörűséget, legyen szó innovációról vagy politikáról.
EnglishMr President, I think we ought to do away with this notion of European money.
Elnök úr! Szerintem jó lenne most már megszüntetni azt a fogalmat, hogy "európai pénz”.
EnglishWe should not do away with the possibility of transfers between accounts, either.
Nem kell megfosztani magunkat az előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségétől sem.
EnglishBesides, I wouldn't do away with this baby no matter who the father was.
Különben is, én semmiképpen sem hajtatnám el ezt a babát, mindegy, ki az apja.
EnglishWhat does he expect us to do - run away everywhere we see an American?'
Hogy farkunkat behúzva meneküljünk, valahányszor egy amerikai kerül az utunkba?
English'Do you think Count Stylptitch had anything to do with putting him away?
- Azt hiszed, hogy Stylptitch grófnak volt valami része abban, hogy hurokra került?
EnglishWe have to do away with relicts such as the agricultural policy, for example.
Meg kell szabadulnunk a múlt örökségeitől, például az agrárpolitikától.
EnglishAbove all for the sake of efficiency we must do away with revolutionary chaos.
Legfontosabb feladatunk, hogy a hatékonyság érdekében felszámoljuk a forradalmi zűrzavart.
EnglishIt was becoming essential to do away with the administrative set-up linked to invoicing.
Alapvetővé vált, hogy eltöröljük a számlázáshoz kapcsolódó adminisztratív rendszert.
EnglishShe was too far away to do anything: even if she'd shouted, he wouldn't have heard.
Ilyen messziről nem tehet semmit: hiába ordít, a férfi meg se hallaná.
EnglishAlready the hunters were stealing away to do their business in the woods or down by the rocks.
A vadászok már szétszéledtek, ki-ki a dolgára, be az erdőbe vagy le a sziklához.
EnglishThere's an unwritten rule in -what we do away from Memphis stays away from Memphis.
Van egy íratlan szabály a cégnél: amit Memphistől távol teszünk, távol is marad Memphistől.
EnglishThey wouldn't have troubled to kidnap her if they'd meant to do away with her, said Adam.
Ha meg akarták volna ölni, nem fáradtak volna az elrablásával. mondta Adam.
EnglishYou want us to do away with bureaucracy and complicated procedures.
Azt akarja, hogy vessünk véget a bürokráciának és a komplikált eljárásoknak.
EnglishHe ended by trying to do away with anyone who annoyed him in the slightest degree.
A végén már megpróbált mindenkit eltenni láb alól, aki a legcsekélyebb mértékben is bosszantotta.
EnglishMadness, thought the Sleeper, but was too far away to do anything.
Micsoda rültség, gondolta a Háló, de túl messze volt, hogy bármit tehessen.
EnglishYou have to do something to while away these endless airplane flights, he told Munro.
Az embernek muszáj valamivel agyonütnie az időőt ezeken a végtelen légi utakon mondta Munrónak.
English'When I tell you to do something, you right away do it, and no questions asked.
- És ha azt mondom, hogy csináljanak valamit, azonnal engedelmeskedjenek, és ne kérdezzenek semmit.
EnglishIf we do not do something straight away, there will be five hundred million by 2050.
Ha nem teszünk azonnal valamit, 2050-re ötszáz millióan lesznek.