EN

directory {sostantivo}

volume_up
directory
Click Edit Directories, and select the LDAP server being used.
Nyomja meg a Címtár szerkesztése gombot, és válassza ki a használni kívánt LDAP-kiszolgálót.
The faculty telephone directory is divided into departments, the members of each department listed in alphabetical order.
A kari telefonkönyv tanszékekre van fölosztva, és minden tanszék oktatói ábécésorrendben szerepelnek.
He had used the pencil to write something in block letters on the back of the faculty directory.
Liz látta, hogy Komor valamit ír nyomtatott betűkkel a tanszéki telefonkönyv hátlapjára.
On the shelf in question were an A B C, a Bradshaw, the Stock Exchange Year Book, Kellys Directory, a Whos Who and a local directory.
A kérdéses polcon katonás rendben sorakozott egy ABC, egy Bradshaw, a Londoni Tőzsde Évkönyve, a Kelly-féle címtár, egy Ki kicsoda, és a helyi telefonkönyv.
directory (anche: administrator, boss, executive, head)
directory (anche: boss, captain, chief, executive)
My final point concerns the need to assist the victims by advising them not to make any payments to these commercial directory companies until they have sought out proper advice.
Végül megemlíteném, hogy segíteni kell az áldozatokat azzal a tanáccsal, hogy ne fizessenek ezeknek a kereskedelmi jegyzékeket vezető cégeknek, amíg nem kértek megfelelő jogi tanácsot.
directory (anche: directorate)
directory (anche: directorate)
directory
directory (anche: head, operator, flagship)
directory
directory

Esempi di utilizzo "directory" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishShe turned on the laser printer, and within seconds the Directory was on paper.
Alice bekapcsolta a lézernyomtatót és a maradék másodperceken belül papíron volt.
EnglishError trying to validate certificate from %S using OCSP - directory lookup error.
Hiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - névtár keresési hiba.
EnglishIf you do not use a directory service, you can still use local certificates.
A helyi tanúsítványok akkor is elérhetőek, ha nem állít be címtárszolgáltatást.
EnglishThe young pilot went back to his desk and flipped open his Autovon directory.
A fiatal pilóta visszalépett az íróasztalához, és fellapozta a telefonregiszterét.
EnglishThis enables business directory companies to abuse the current situation unopposed.
Ez lehetővé teszi a csalók számára, hogy akadály nélkül folytassák visszaéléseiket.
EnglishFor movemail to work, it is necessary to create lock files in the mail spool directory.
A movemail működéséhez zárolófájlokat kell létrehozni a levélgyűjtő könyvtárban.
EnglishAre you sure you want to completely restore your Pilot from the backup directory (%1)?
Biztosan vissza szeretné tölteni a Pilot adattartalmát a mentési könyvtárból (%1)?
EnglishThey enter addresses into this directory and then receive a bill for a thousand euro.
Címeket adnak meg a címjegyzéknek, mire kapnak egy ezer euróról kiállított számlát.
EnglishFrom my small medical shelf I took down the Medical Directory and turned up the name.
Kis szakkönyvtáram polcáról leemeltem az Orvosi Névmutatót, és fellapoztam a nevet.
EnglishCreates a log file in your work directory showing which documents have been converted.
A munkakönyvtárba naplófájlt készít az átalakított dokumentumok listájából.
EnglishRestlessly, he picked up the base phone book and scanned the personnel directory.
Lustán elővette a telefonkönyvet, és átlapozta a személyzeti listát.
EnglishAllow following of symbolic links that point to areas outside the directory tree
Az olyan szimbolikus linkek követésének engedélyezése, melyek a könyvtárfán kívülre mutatnak
EnglishThe most likely cause is problems with files in your browser's profile directory.
A legvalószínűbb ok az lehet, hogy gondok vannak az Ön fájljaival a beállítási könyvtárában.
EnglishLocate the directory containing the files that you want to add, and then click OK.
Keresse meg a hozzáadni kívánt fájlokat tartalmazó könyvtárat, majd kattintson az OK gombra.
EnglishMiroslav Kaminsky was standing by the bed, the telephone directory in his hand.
Miroszlav Kaminszkij az ágy mellett állt telefonkönyvvel a kezében.
EnglishLocate the directory where you want to save the file, and then click OK.
Keresse meg a könyvtárat, ahová menteni szeretné a fájlt, majd kattintson az OK gombra.
EnglishMisleading 'Directory companies' (e.g. 'European City Guides') (debate)
Félrevezető "katalóguscégek” (például "európai városok útikönyvei”) (vita)
EnglishSelect the Pegasus-Mail directory on your system (containing CNM, PMM and MBX files).
Válassza ki a helyi Pegasus Mail alapkönyvtárat (ahol a CNM, PMM és MBX fájlok találhatók.
EnglishHe flipped through the directory, and found the listings for the Memphis Police Department.
Belelapozott a telefonkönyvbe, és rábukkant a memphisi rendőrségi körzetek listájára.
EnglishUsing his list of eleven names, he sought phone numbers from directory assistance in Denver.
Felhívta a denveri tudakozót, és sorra beolvasta a listáján szereplő tizenegy nevet.