"diligent" traduzione ungherese

EN

"diligent" in ungherese

EN diligent
volume_up
{aggettivo}

The rapporteur has been diligent and circumspect and has very much included us all.
Az előadó szorgalmas és körültekintő volt, és mindannyiunkat bevont a munkájába.
Be diligent, for Azash rewards lack of zeal with agonies.'
Folytasd a munkád, és légy szorgalmas, mert Azash szenvedéssel bünteti a buzgalom hiányát!
Szorgalmas volt, ahogy az ezredes tanácsolta.
diligent (anche: careful, heedful, mindful, painstaking)
volume_up
gondos {agg.}
I would like to thank my neighbour, Mr Cancian, very much for his diligent work as rapporteur.
Meg szeretném köszönni szomszédomnak, Cancian úrnak az előadói minőségében végzett gondos munkáját.
(BG) Madam President, I would like to congratulate the rapporteur for his extremely diligent work on this report.
(BG) Elnök asszony, szeretnék gratulálni az előadónak a jelentéssel kapcsolatos rendkívül gondos munkájához.
diligent (anche: studious, striving)
diligent (anche: industrious)

Sinonimi (inglese) per "diligent":

diligent

Esempi di utilizzo "diligent" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt takes decades of diligent study to reach any sort of understanding.
Szorgos tanulmányozás évtizedei után juthatunk csak el az ismeret bármilyen fokára.
EnglishIn time, if he proved diligent and capable, he would become a Healer.
Idővel gyógyító lehet belőle, ha kellő szorgalomról és tehetségről tesz tanúságot.
EnglishIt did not do so, though, because not only is it not diligent, it is afraid.
Ezt azonban nem tette meg, nemcsak azért, mert nem járt el gondosan, hanem azért sem, mert félt.
Englishmy furniture - my neighbours are diligent enough, I suppose, to prevent anything like that.
Azt hiszem, a szomszédaim azért elég figyelmesek ahhoz, hogy közbelépjenek, ha ilyet látnak.
EnglishAfter twenty minutes of diligent mixing, Elliot found Harold Kennebeck.
Húszpercnyi szorgos sétálgatás és beszélgetés után Elliot végre megtalálta Harold Kennebecket.
EnglishEven in exhaustion, I am diligent about brushing my teeth.
Még ha fáradt is vagyok, arra mindig fordítok időt, hogy megmossam a fogamat.
EnglishThe diligent Inspector Slack slid across to his superior officer a page torn from his notebook.
A buzgó Slack felügyelő egy, a jegyzetfüzetéből kitépett lapot csúsztatott oda felettesének.
EnglishHe promised his mother that he would be more relentless and diligent in his pursuit of her killer.
Ígéretet tett anyjának, hogy még könyörtelenebbül és szorgalmasabban üldözi majd a gyilkost.
EnglishSurely he has recognized the diligent and selfless work I have done with the princess!
Pedig biztosan tisztában van azzal, milyen lelkiismeretesen és önfeláldozóan végzem a hercegnő tanítását!
EnglishWhere and how Merrick's birth might have been recorded eluded our most diligent efforts.
Akármilyen szorgalmasan kutattunk, nem sikerült rábukkannunk Merrick születésének írott nyilvántartására.
EnglishIndeed, we come to realise how important they are and how diligent we must be in implementing them.
Ilyenkor ébredünk rá, hogy ezek mennyire fontosak, és mennyire oda kell figyelnünk a megvalósításukra.
EnglishThey have been diligent, dangerous and miserably uncomfortable.
Nehéz munka volt, veszélyes és szörnyen kellemetlen.
EnglishMr President, can I thank the rapporteur for her very diligent and detailed work on this dossier.
Elnök úr! Köszönetet mondanék az előadónak az aktán végzett rendkívül lelkiismeretes és kimerítő munkájáért.
EnglishSo far as Kim could gather, he was to be diligent and enter the Survey of India as a chain-man.
Kim annyit értett meg, hogy szorgalmasnak kell lennie és később esetleg az Indiai Mérnöki Hivatal szolgálatába állhat.
EnglishI am diligent about conserving electricity.
Biztosan nem én, hiszen betegesen igyekszem spórolni az árammal.
EnglishThey're being right diligent, sir, Harrison confirmed.
EnglishViolations of human rights in so many other regions of the world have not attracted this level of diligent condemnation.
Az emberi jogok megsértéseit a világ számos más régiójában nem igyekszünk ilyen szorgalmasan elítélni.
EnglishHis stammer and his spectacles gave him the air of a diligent and somewhat introspective student; quite safe company.
Dadogása és szemüvege megbízható, és némiképp tépelődő egyén benyomását keltette bennük; biztonságos társaságét.
EnglishYou are a diligent slave, Udinaas, she said.
EnglishWherefore, dearly beloved, waiting for these things, be diligent that you may be found before him unspotted and blameless in peace.
Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket.