"difficult" traduzione ungherese

EN

"difficult" in ungherese

EN difficult
volume_up
{aggettivo}

difficult (anche: arduous, complicated, hard, heavy)
volume_up
nehéz {agg.}
Difficult questions in difficult times require detailed analysis.
A nehéz idők nehéz kérdései részletes elemzést kívánnak.
In these difficult circumstances, we are fully aware of our responsibilities.
E nehéz körülmények között teljes mértékben tudatában vagyunk felelősségünknek.
They are difficult to combat effectively with the law as it stands.
A hatályos jogszabályokkal nagyon nehéz eredményesen felvenni velük a küzdelmet.
Fourth priority: the extremely difficult issue of the common agricultural policy.
A negyedik prioritás: a közös agrárpolitika végtelenül bonyolult kérdése.
. - This is certainly a difficult and complex area.
. - Ez egy mindenképpen bonyolult, összetett terület.
The immediate release of political prisoners is quite difficult.
Az összes politikai fogoly haladéktalan szabadon bocsátása eléggé bonyolult ügy.
difficult (anche: backward, blunt, halting, hulking)
With the current division of responsibility, this will be difficult.
A jelenlegi feladatmegosztás szerint ez nehézkes lesz.
Of course, enforcement may be difficult, but that is not a reason for inaction.
A végrehajtás természetesen nehézkes lehet, de ez nem ok a tétlenségre.
Yes, and a difficult drive, the police inspector agreed.
- Igen, autóval pedig nehézkes lenne - helyeselt a rendőrfelügyelő.
difficult
volume_up
bajos {agg.}
When Helen's critical faculties were engaged, they were difficult to disengage.
- Ha Helen egyszer elindította kritikája gépezetét, bajos volt megállítania.
Ez utóbbi meglehetősen bajos lett volna, nemde?
At times, I found it downright difficult to be in her presence, so fresh and lovely and inviting did she seem.
Időnként kimondottan nehezemre esett a társaságában időznöm, olyan bájos, üde és hívogató volt.

Sinonimi (inglese) per "difficult":

difficult

Esempi di utilizzo "difficult" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishDialogue is difficult, but a desire for peace has been very clearly expressed.
A párbeszéd nem egyszerű, de a béke iránti vágy egyértelműen kifejezésre jutott.
EnglishIt is one of the most difficult areas of the negotiations on the asylum package.
Ez a menekültügyi csomaggal kapcsolatos tárgyalások egyik legnehezebb kérdése.
EnglishIt is a long and difficult road and the objective will not be achieved overnight.
Az út hosszú és göröngyös, és a célt nem fogjuk egy szempillantás alatt elérni.
English- Madam President, this is perhaps the most difficult issue for a free society.
- Elnök asszony, egy szabad társadalom számára talán ez a legnehezebb probléma.
EnglishThis dual level of rules has made it extremely difficult to implement the system.
A szabályok e kettős szintje rendkívül megnehezítette a rendszer végrehajtását.
EnglishIt was agonizingly difficult, and at last he made himself cease the vain effort.
Borzasztóan kínlódott vele, és hamarosan fel is hagyott a hiábavaló erőfeszítéssel.
EnglishDeck and I try to avoid each other around the office, but at times it's difficult.
Deckkel megpróbáljuk elkerülni egymást az irodában, de ez nem megy olyan könnyen.
EnglishA man who had a sharp, straight answer to all of life's more difficult questions?
Akinek az élet legbonyolultabb kérdéseire is világos, egyenes válaszai vannak.
EnglishThe five people sitting round the table seemed to find conversation difficult.
Az asztal körül ülő öt ember közt láthatólag nehezen indult meg a beszélgetés.
EnglishThe U-238, so dense and hard and difficult to work, was a highly refractory metal.
Az olyannyira sűrű, kemény és nehezen megmunkálható U-238 különösen ellenálló fém.
EnglishWhich point was difficult to argue with, the senator had to concede gracefully.
Ezzel nemigen lehetett vitába szállni, a szenátornak nem is állt szándékában.
EnglishThis is making it very difficult for citizens to change to more efficient cars.
Ez nagyon megnehezíti a polgárok számára, hogy autójukat gazdaságosabbra cseréljék.
EnglishEveryone said that the Directive was good, but difficult to implement in practice.
Mindenki azt mondta, hogy az irányelv jó, de a gyakorlatban nehezen végrehajtható.
EnglishIn Kosovo and Afghanistan, it is more difficult because of the political issues.
Koszovóban és Afganisztánban a politikai problémák miatt nehezebb a helyzet.
EnglishThe rules for applying for project funding are complex and difficult to understand.
A projektfinanszírozásra vonatkozó szabályok bonyolultak és nehezen érthetőek.
EnglishIt has become much more difficult to obtain adequate financing from Europe's banks.
Az európai bankoknál ma már sokkal nehezebb megfelelő finanszírozást szerezni.
EnglishToday, the financial resources of the Solidarity Fund seem difficult to implement.
A Szolidaritási Alap pénzügyi forrásait ma igen nehézkesen lehet mobilizálni.
EnglishHowever, this should not lead us to make protecting our true security difficult.
Ez azonban nem jelentheti azt, hogy megnehezítjük saját valódi biztonságunk védelmét.
EnglishThis proved difficult, so he forced himself to sleep with some glanded shush.
Kénytelen volt aktiválni a drogmirigyeit, és rásegíteni a dologra egy kis Csittel.
EnglishAnd in neuroscience, we have to deal with many difficult questions about the brain.
És az idegtudományban nagyon sokféle kérdéssel kell foglalkozunk az agyat illetően.