EN to converge
volume_up
[converged|converged] {verbo}

Esempi di utilizzo "to converge" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThirty-six per century; step by step the knights prepare to converge on the Stone.
nchatan, lépésről lépésre megtesznek minden előkészületet, hogy felfedezzék a Követ.
EnglishThis report reflects a real desire to converge towards a knowledge society.
Ez a jelentés azt a valós igényt tükrözi, hogy haladjunk a tudásalapú társadalom felé.
EnglishWhen this happens, they will converge upon the Elven nation and attempt to destroy it.
Amikor ez megtörténik, rázúdulnak az elf népre és megkísérlik elpusztítani.
EnglishWe simply must converge on the answers we give to the most important questions in human life.
Csak meg kell egyeznünk az emberi élet legfontosabb kérdéseire adott válaszokban.
EnglishDifferent people, with different aims, and representing different interests - all converge at Meadowbank.
Különböző emberek különböző céllal, különböző érdekek szolgálatában csapnak össze.
EnglishThe simulator has established the approximate location over which the three stars are to converge.
A szimulátor megállapította a helyet, ahol a három csillag találkozik.
EnglishSpread the bearings about ten degrees, converge them in from under the layer, and nail him fore and aft.
Növeljük a szögeket, mondjuk tíz fokkal, és alulról csapódjanak be, mégpedig elöl és hátul.
EnglishHe hunched, easing the pressure in his wound, sensing them converge.
Egy kiégett ház, majd egy üres telek szegélyezte útját.
English'The Trolls and Gnomes and what have you will converge on the pass.
A trollok és a gnómok összevonják erőiket a hágó előtt.
EnglishWe know there's something missing, because we can't get the psychohistorical equations to converge.
Tudjuk, hogy hiányzik valami, mert képtelenek vagyunk összehozni a pszichohistóriai egyenleteket...
EnglishObstacles might force them to converge, but wherever possible, they'd keep far away from one another.
Az akadályok talán összébb kényszerítik őket, de ahol csak lehetséges, el fognak távolodni egymástól.
EnglishAnd curiously, in these systems, as they grow larger, the systems don't converge; they diverge more.
Érdekes módon ha a közösség mérete növekszik, az egyének nem közelednek egymáshoz, hanem éppen távolodnak.
EnglishIn the last five years, the two countries have begun to converge somewhat in economic growth.
Az elmúlt öt év alatt, a két ország bizonyos mértékben megközelítette egymást a gazdasági növekedés tekintetében.
EnglishI can lead you to the underground space where they converge.
El tudlak vezetni ahhoz a ponthoz, ahol találkoznak.
EnglishWhen they finally arrived at the UO campus, the militia dismounted to converge on the Student Center.
Amikor végül megérkeztek az egyetemhez, a csapat leszállt a lovakról és gyülekezőt tartott az ifjúsági központban.
EnglishAs these two animals form a social bond, their distinctive whistles actually converge and become very similar.
Ahogy ez a két állat köteléket alakít ki, jellegzetes füttyeik idővel megváltoznak, és nagyon hasonlóak lesznek.
EnglishAnd many of our new Member States are regarded as transit countries, from which people can converge on Western Europe.
És számos új tagállamunkat tranzitországnak tekintik, ahonnan az emberek Nyugat-Európa felé indulhatnak.
EnglishThese two figures will converge, but they will move up rather than down towards the level in Poland.
E két szám majd konvergálni fog egymáshoz, de e számok inkább növekedni fognak, nem pedig a lengyelországi szintre csökkennek.
EnglishTo the south the mountains converge and the Snake River rushes out between them in a canyon of white water.
Déli irányban a hegyek mind szorosabbra zárják a völgyet, keskeny kanyonj-ukból tajtékot hányva tódul ki a Snake River.
EnglishOn climate change: for the first time in a decade, EU and US policies are starting to converge.
Az éghajlatváltozással kapcsolatban: egy évtizede először történik meg, hogy az EU és az USA politikái egy irányba kezdtek haladni.