"convenience" traduzione ungherese

EN

"convenience" in ungherese

volume_up
convenience {sostantivo}

EN convenience
volume_up
{sostantivo}

1. generale

convenience (anche: comfort, ease, well-being, conveniences)
volume_up
kényelem {sostantivo}
Those few used artificial gravity for convenience, and leased members of some client species to act as crafters and handmen.
Azok is mesterséges gravitációt tartottak fenn a kényelem miatt, és kliensfajok tagjait alkalmazták segédszemélyzetnek.
Custom and convenience take the place of coercive law; at Ys the concept of central authority is felt to be both repugnant and faintly ridiculous.
A kényszerrendszabályok helyett a szokás és a kényelem irányítja az életet; Ysben a központi hatalmat visszataszítónak és csaknem nevetségesnek tartják.
convenience (anche: adequacy, correspondence, fitness, parallelism)
volume_up
megfelelés {sostantivo}
For the umpteenth time we have here a vessel which sails under a flag of convenience in order to avoid complying with laws and paying dues and then gets into trouble.
Már sokadszor fordul elő, hogy van egy hajónk, amely a jogszabályoknak való megfelelés és az adófizetés elkerülése érdekében olcsó lobogó alatt hajózik, aztán meg bajba kerül.

2. Inglese britannico

convenience (anche: latrine, lavatory, toilet, washroom)
volume_up
illemhely {sostantivo}

Esempi di utilizzo "convenience" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThese polls are mainly taken in the cities, said Monk, for ease and convenience.
- Ezeket a közvélemény-kutatásokat többnyire városokban tartják - mondta Monk.
EnglishLeo Frye had built a cold storage cellar, a common enough convenience in 1918.
Még Leo Frye építette ezt a vermet, amely 1918-ban általános volt errefelé.
EnglishFor two years he worked as a clerk in a convenience store, but quit after a robbery.
Két évig egy élelmiszerboltban dolgozott, de miután kirabolták az üzletet, felmondott.
EnglishThe convenience of it was designed only to make it a more comfortable mode of confinement.
Azért tervezték ilyen kényelmesre, hogy kellemesebbé tegyék a szabadságvesztést.
EnglishOr perhaps we are, yet choose - for convenience, for peace of mind - not to see.
Vagy mégis, csak kényelmességből, a lelki békénk érdekében úgy teszünk, mintha nem látnánk.
EnglishThe first test will be to monitor the flags of convenience belonging to European countries.
Az első teszt az európai országokhoz tartozó "olcsó lobogók” megfigyelése lesz.
EnglishYou are asking me to justify my actions through the convenience of hindsight.
Arra kérsz, hogy éleslátást magyarázzak bele utólag abba, amit tettem.
EnglishThen he said, I have seen your--cousin, shall I call him for convenience?
Beszéltem a... az unokatestvérével, mondjuk így az egyszerűség kedvéért.
EnglishFor my own convenience, you may occupy these rooms for three pennies.
- Saját kényelmem érdekében megkaphatjátok ezeket a szobákat három pennyért.
EnglishSubstandard vessels sailing under flags of convenience are slashing transport prices.
A nem megfelelő minőségű, olcsó lobogó alatt közlekedő hajók lehúzzák a szállítási árakat.
English`I am banking on the fact that convenience and the time element to you are worth money.
Tervemet arra alapoztam, hogy önnek pénzt ér a minél egyszerűbb és gyorsabb lebonyolítás.
EnglishNothing unkind in it, nothing wrong - just a matter of business convenience.
Semmi gonoszság nincs benne semmi rossz, egyszerűen üzleti számítás.
EnglishYou'll realize that the world does not stop and start at your convenience.
Egy nap rájössz, hogy a világ nem a te kényed-kedved szerint működik.
EnglishShe used it and recognized its convenience but she was not fond of the telephone.
Használta, elismerte, hogy kényelmére szolgál, de nem szerette.
EnglishHe eased along the beach for a half mile until he found a convenience store.
Egy kilométeres séta után a parton talált egy élelmiszerboltot.
EnglishI wonder he does not marry, to secure a lasting convenience of that kind.
Csodálom, miért nem nősül meg, hiszen akkor állandóan biztosíthatná magának ezt a lehetőséget.
EnglishWould you rather die, here, on your knees, in the back of a convenience store?
Inkább meghalnál, itt térdepelve, a sarki bolt háta mögött?
EnglishI will be happy to take the information, sir, the controller said as a convenience.
- Örömmel fogjuk venni az információt, uram - válaszolta az irányító -, már csak az önök kedvéért is.
EnglishIt is, I believe, too little yielding - certainly too little for the convenience of the world.
Azt hiszem, kevés bennem az alkalmazkodás - mindenesetre kevesebb, mint a. világ szeretné.
EnglishRay was dying for a cold beer, but another trip to the convenience store was too risky.
Ray majd meghalt egy hideg sörért, de egy újabb út az élelmiszerüzletbe túl kockázatos lett volna.