"contention" traduzione ungherese

EN

"contention" in ungherese

volume_up
contention {sostantivo}
volume_up
content {sostantivo}

EN contention
volume_up
{sostantivo}

contention (anche: argument, contest, controversy, debate)
volume_up
vita {sostantivo}
The issue of ports of refuge has been a bone of contention between Parliament and the Council.
A menedék kikötőhelyek kérdése sok vita tárgya volt a Parlament és a Tanács között.
Here I would like to mention one point, which is still a bone of contention, namely the matter of how direct debits will be calculated.
Itt szeretnék egy dolgot megemlíteni, ami továbbra is vita tárgya: azt, hogy miként fogják kiszámítani a közvetlen terheléseket.
King Audry said unhappily: “Today we have heard some divergent points of view, and indeed not a few sparks of contention!
- Ma már hallottunk néhány erősen eltérő véleményt, és a vita nem egy szikrája készült kipattanni.
contention (anche: bout, contest, face-off, fight)
volume_up
küzdelem {sostantivo}
contention (anche: competition, contest, fixture, pull)
volume_up
verseny {sostantivo}
contention (anche: fight, fray, set-to, strife)
volume_up
harc {sostantivo}
contention (anche: emulation, rivalry)
volume_up
versengés {sostantivo}
The heart of Dun Cruighre was its noisy and sometimes raucous square, often the scene of impromptu horse-races, for the Celts were great ones at contention of any sort.
Dun Cruighre szíve lármás volt és színes főtere gyakran biztosított helyszínt rögtönzött lóversenyeknek, mivel a kelták nagyon szerették a versengés minden formáját.

Esempi di utilizzo "contention" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishFor where envying and contention is: there is inconstancy and every evil work.
Mert ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság.
EnglishMy contention throughout has been that they were a solution to a non-existent problem.
Mindvégig az volt a fő állításom, hogy ezek nem létező problémára kínálnak megoldást.
EnglishAlways, she has sought a life utterly without stress, without con-tention.
Mindig igyekezett tökéletesen stressztől és vitáktól mentes életet élni.
EnglishWe agree, there is evidence to support the contention that humans have been savage.
Egyetértünk a bíróság véleményével, miszerint az emberiség egykor veszedelmes, vérszomjas faj volt.
EnglishHe looked up at the sky and added: Hot like this there's apt to be more contention.
- Majd fölnézett az égre, s ezzel folytatta: - De nem is csoda, ha ilyen melegben tengőt akasztanak!
EnglishSome indeed, even out of envy and contention: but some also for good will preach Christ.
Némelyek ugyan féltékenységből és vetélkedésből, mások azonban jó szándékkal hirdetik Krisztust.
EnglishWas there any sign of contention in the volume when you got here?
Mondd csak, nem találtál véletlenül fegyveres konfliktusra utaló jeleket, amikor ideértél?
EnglishThe main bone of contention, however, is the issue of which types of incident should be covered.
A viták középpontjában azonban az a kérdés áll, hogy milyen baleseteket kellene szabályoznunk.
EnglishThe Spratly Islands question, long a point of contention, was at an impasse, with China having the definite edge.
A Spratly-szigetek körüli viszály nyugvópontra jutott, határozottan Kína javára.
EnglishThe parties at contention were Womin, Registrar of Rightnesses, and Shemus, Conductor of Rituals.
A szembenálló felek Womin, a Jócselekedetek Nyilvántartója és Shemus, a Szertartások Vezetője voltak.
EnglishLet nothing be done through contention: neither by vain glory.
Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból!
EnglishAnd my contention is, all kids have tremendous talents.
A véleményem az, hogy minden gyereknek félelmetes tehetsége van.
EnglishMr President, I would like to speak in support of the contention made by my colleague, Mr Campbell Bannerman.
Elnök úr, felszólalásommal Campbell Bannerman képviselőtársam véleményét szeretném támogatni.
EnglishShe produced facts and figures to support her contention.
Állításának alátámasztására tényeket és számokat sorolt fel.
EnglishThere was no contention in our Company, though there was doubt: doubt which way we should take from the Emyn Muil.
Viszály nem volt, bár kétely annál több, kétely, hogy melyik utat válasszuk az Emyn Muiltól.
EnglishIn the few days before adoption of the report, the matter of geographical balance proved to be a bone of contention.
A jelentés elfogadását megelőző néhány nap során a földrajzi egyensúly ügye volt a fő vitatéma.
EnglishThis finding is consistent with X's contention that…
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
EnglishThe next point of contention has been over sovereignty.
A következő vitapont a szuverenitásra vonatkozott.
EnglishFor, whereas there is among you envying and contention, are you not carnal and walk you not according to man?
Amikor ugyanis vetélkedtek és civódtok, nem vagytok-e testiek, és nem viselkedtek-e nagyon is emberi módon?
EnglishI will therefore that men pray in every place, lifting up pure hands, without anger and contention.
Azt kívánom hát, hogy a férfiak mindenütt tiszta lélekkel emeljék imára kezüket, ne haragos és viszálykodó érzülettel.