"conspicuous" traduzione ungherese

EN

"conspicuous" in ungherese

EN conspicuous
volume_up
{aggettivo}

conspicuous (anche: flashy, loud, noisy, obtrusive)
So we're going to board a smaller, less conspicuous plane, and visit his estate.
Úgyhogy egy kisebb, kevésbé feltűnő gép re szállunk, és a vidéki birtokára repülünk.
I thought it would be much less conspicuous, he continued.
Azt gondoltam, így kevésbé lesz feltűnő folytatta.
It was not conspicuous, and it had been there a long time.
Nem volt feltűnő, már régóta viselte.
conspicuous (anche: outstanding, upfront, conspicouos)
Respect for the subsidiarity principle, which is often paid lip service but seldom applied, is conspicuous by its absence.
A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása - amit oly sokat emlegetnek, de ritkán alkalmazzák - éppen a hiánya miatt szembetűnő.
John Paul II was the first conspicuous sign of the winds of change which would blow across Europe from then on and which, in 1989, would become a storm of upheaval.
János Pál volt az első szembetűnő jele a változás szelének, amely akkoriban végigsöpört Európán, és amely 1989-ben a változás viharává nőtt.
conspicuous (anche: capital, classic, elegant, excellent)
conspicuous (anche: brave, distinguished, eminent, excellent)
In our role as Members of the European Parliament, following the adoption of the Treaty of Lisbon, we are called upon to undertake an important and conspicuous task.
A Lisszaboni Szerződés elfogadását követően bennünket, európai parlamenti képviselőket fontos és kiváló munka elvégzésére hívtak fel.
conspicuous (anche: apparent, discernible, visible)
conspicuous (anche: apparent, axiomatic, axiomatical, clear)
The immediate ending of the conspicuous discrimination against non-Islamic minorities when filling important civilian and military posts within the Turkish Government apparatus.
A nem iszlám kisebbségekkel szemben a török kormányapparátuson belüli polgári és katonai tisztségek betöltésekor alkalmazott nyilvánvaló diszkrimináció haladéktalan megszüntetése.
conspicuous (anche: plain)

Sinonimi (inglese) per "conspicuous":

conspicuous

Esempi di utilizzo "conspicuous" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishFrom the villa came a shape, conspicuous only as a blot moving across the sand.
A palotából egy sötét alak lépett ki, amely csupán egy mozgó foltnak látszott.
EnglishIt was not a question of conspicuous consumption, but rather a problem of privacy.
Nem mintha fényűzésre vágyott volna, egyszerűen csak szerette az egyedüllétet.
EnglishWell, I could list its most conspicuous features... if that will help jog the memory.
Nos, felsorolhatom a leggyakoribb tüneteit... hogy felfrissítsem a memóriáját.
EnglishThis is conspicuous everywhere in Europe in the shape of a decline in general fitness.
Ez Európában mindenütt tetten érhető az általános fizikai jóllét hanyatlásában.
EnglishIt seems to make me more conspicuous than I like; for the nonce, I shall have done with it.
- Ettől sokkal feltűnőbb vagyok, mint szeretnék; erre az alkalomra végeztem vele.
EnglishHardly less flattering had been the attentions paid her by conspicuous individuals.
S ugyanilyen hízelgő volt az is, hogy jelentőd személyiségek is kitüntették figyelmükkel.
EnglishThe Council is very conspicuous by its absence, as are the leaders of the political parties.
Nagyon hiányzik a Tanács, ugyanígy hiányzik a politikai pártok vezetősége is.
EnglishA car motor is silent, but a sonic boom would make us more than conspicuous.
A kocsi motorja halk volt, de a hangrobbanás gyanút kelthetett volna.
EnglishLuckily it was a noisy audience, full of children, and her excitement wasn't conspicuous.
Szerencsére zajos volt a közönség, csupa gyerek, Lyra lelkesedése nem keltett feltűnést.
EnglishTheir meetings were characterized by a conspicuous, even forced casualness.
Összejöveteleiket tüntető, sőt, erőltetett könnyedség jellemezte.
EnglishPittman steered onto Charles Street, trying to keep his speed down, not to be conspicuous.
Pittman bekanyarodott a Charles Streetre, és lassan hajtott, nehogy a kocsi feltűnővé váljon.
EnglishWe'll wear mail instead of armour so we won't be so conspicuous.
Teljes vért helyett most csak sima páncélt vegyünk fel, hogy ne legyünk olyan feltűnőek.
EnglishBetween the instep and the back of the woman's footi there was a conspicuous and disagreeable fold.
A lábán, hátul a bokánál, valami furcsa, hirtelen beugró horpadások vannak.
Englishdeliberately had not taken the head chair, and the vacant seat was conspicuous.
Az üresen tátongó szék valósággal letaglózta mindjüket.
EnglishIt has also become conspicuous that what we have created here is not perfect.
Kiderült az is, hogy amit alkottunk, az nem tökéletes.
EnglishUnfortunately, the Council Presidency was conspicuous by its absence.
Sajnos a Tanács elnöksége csak távolmaradásával tűnt fel.
EnglishI thought you'd be conspicuous as a nurse, Roberta said.
- Azt hittem, nővérnek még szembeszökőbb lennél - suttogta Roberta.
EnglishIt is conspicuous in the fact that the ice around the North Pole in summer melts more and more.
Ezt mind szembetűnőbben jelzi az is, hogy az északi-sarki jégtömeg nyaranta mind erőteljesebben olvad.
EnglishI feel conspicuous standing out here in the middle with my denim jacket on.
Kilógok a sorból itt középen a farmerdzsekimben.
EnglishThis case is, for us, a particularly conspicuous act of terror, because it was carried out against a parliament.
Ez az eset különösen visszatetsző terrorcselekmény, hiszen egy parlament ellen követték el.