"complicated" traduzione ungherese

EN

"complicated" in ungherese

EN complicated
volume_up
{aggettivo}

complicated (anche: complex, difficult, elaborate, inextricable)
Administering the common agricultural policy is often excessively complicated.
A közös agrárpolitika adminisztratív lebonyolítása gyakran rendkívül bonyolult.
This is particularly important in cases of complicated or rare health problems.
Ez különösen fontos a bonyolult vagy ritka egészségügyi problémák esetében.
The complicated background to the conflict shows the depth of the divisions involved.
A konfliktus bonyolult háttere a szóban forgó megosztottságok elmélyültségét mutatja.
complicated (anche: complex, intricate, loaded)
So thank you all for this contribution to the complicated discharge machinery.
Tehát köszönöm mindenkinek hozzájárulását a komplikált mentesítési gépezethez.
The process has always been complicated, but always constructive and very professional.
Az eljárás mindig komplikált, de mindig konstruktív és nagyon szakszerű.
You won't find the key to her in any complicated derangements.
Lényéhez a kulcsot nem valamiféle komplikált rendellenességben fogod fellelni.
complicated (anche: arduous, difficult, hard, heavy)
volume_up
nehéz {agg.}
The European Union finds itself in a complicated international situation.
Az Európai Unió most nehéz helyzetbe került.
I realise that it is difficult and I realise that the rules can be very complicated.
Tudom, hogy ez nehéz, és tudom, hogy a szabályok nagyon bonyolultak is lehetnek.
It has been an exceedingly difficult and most complicated business.
Tény, hogy az ügy nagyon nehéz, és hallatlanul bonyolult.

Esempi di utilizzo "complicated" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe costs incurred by inventors are too high and procedures are too complicated.
A feltalálókat terhelő költségek túl nagyok, az eljárások pedig túl bonyolultak.
EnglishYou had a point in asking why we should make it more complicated than necessary.
Értem, miért kérdezik azt, hogy miért kell a szükségesnél még bonyolultabbá tenni.
EnglishWell, he said judiciously, it does make things kind of complicated, dont you think?
Nos szólt Patton józanul , ez kicsit bonyolulttá teszi a dolgokat, nem gondolja?
EnglishThis is due to the rules on grants being too many in number and too complicated.
Ennek oka, hogy túl sok a támogatásokra vonatkozó szabály, és azok túl bonyolultak.
EnglishThe top plot here shows a complicated series of calls that are repeated by males.
A felső ábra hívások összetett sorozatát mutatja, amit hím bálnák ismételtek.
EnglishBureaucracy has become so complicated that it stifles volunteers' enthusiasm.
A bürokrácia annyira bonyolulttá vált, hogy megfojtja az önkéntesek lelkesedését.
EnglishOf course, it's a little more complicated than that, but you get the idea?'
Természetesen ez azért egy kicsit bonyolultabb ennél, de azért érti miről van szó?
EnglishThey would evolve into ever more complicated life forms as the eons went by.
Ahogy telnek-múlnak az eónok, a sejtekből egyre bonyolultabb létformák fejlődnek ki.
EnglishThe math was not complicated, and Dr. Kallison had obviously seen a courtroom before.
Érződött, hogy nem először fordul meg tárgyalóteremben, és tudja, mi a dolga.
EnglishThe causes of this are really complicated, and I don't have time to go into them.
Ennek az okai eléggé bonyolultak, és most nincs időm alaposan belemenni.
EnglishBasically, the close contest has exposed how complicated this country is.
Lényegében a szoros verseny felfedte, hogy mennyire összetett is ez az ország.
EnglishOur national energy systems are parochial, monopolistic, complicated and obscure.
Nemzeti energiarendszereink szűklátókörűek, monopol-jellegűek, bonyolultak és zavarosak.
EnglishBut I do agree with the Commissioner - let us not make the situation more complicated.
De egyetértek a biztos asszonnyal - ne tegyük a helyzetet még bonyolultabbá.
EnglishI wanted you out of there, since it's going to be a complicated enough mess as it is.'
Ki akartam hozni onnét magát, mert ez az ügy már így is épp elég zűrzavaros.
EnglishAnd once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.
És ha megvannak az alapok, építhetünk egy kicsit összetettebb áramkört.
EnglishStatements of account are still very complicated and many consumers do not understand them.
A számlakivonatok még mindig nagyon összetettek, és sok ügyfél nem érti azokat.
EnglishA crime committed by someone shrewd and sane would be far more complicated.
Egy agyafúrt, de épelméjű ember sokkal bonyolultabb bűntényt követne el.
EnglishThe feedback control program was unable to solve so complicated a problem.
Hari egy kicsit feljebb emelkedett, megállt, azután újra zuhanni kezdett.
EnglishCooperation between Member States on energy issues has been rather complicated.
Az együttműködés a tagállamok között energia kérdésekben meglehetősen összetettnek bizonyul.
EnglishCurds Cates, the guy in Dallas, the second one we scammed, was a little more complicated.
Curtis Gates, a dallasi fickó, a második, akit megfejtünk, kicsit keményebb dió volt.