EN cant
volume_up
{sostantivo}

cant (anche: angle, corner, heel, nook)
volume_up
sarok {sostantivo}
cant (anche: bevel)
volume_up
ferde él {sostantivo}
cant (anche: bias, skew, slant)
volume_up
rézsútosság {sostantivo}
cant (anche: brunt, bump, dub, impulse)
volume_up
lökés {sostantivo}
cant
cant
volume_up
alvilági nyelv {sostantivo}
cant
cant (anche: tipping, tilt)
volume_up
billenés {sostantivo}
cant (anche: tipping)
volume_up
billentés {sostantivo}
cant
volume_up
csibésznyelv {sostantivo}
cant
volume_up
csoportnyelv {sostantivo}
cant (anche: dip, gradient, hang, heeling)
volume_up
dőlés {sostantivo}
cant (anche: chant)
cant
volume_up
faél {sostantivo}
cant
cant (anche: skew, skewness, twist, slant)
volume_up
ferdeség {sostantivo}
cant
volume_up
ferde lap {sostantivo}
cant (anche: inclined plane)
volume_up
ferde sík {sostantivo}
cant
volume_up
ferde szél {sostantivo}
cant
cant
cant (anche: droop, gradient, hang, inclination)
volume_up
lejtés {sostantivo}
cant
volume_up
rézsútos lap {sostantivo}
cant
volume_up
rézsútos sík {sostantivo}
cant
volume_up
szakmai zsargon {sostantivo}
cant
cant
cant
cant
volume_up
szenvelgés {sostantivo}
cant (anche: nook)
volume_up
szöglet {sostantivo}
cant (anche: patter, pedlar's French)
volume_up
tolvajnyelv {sostantivo}

Esempi di utilizzo "cant" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI can't promise guardian angels, but there are forces that can watch out for you.
Nem ígérhetek őrangyalokat, de lesznek olyan erők, amelyek odafigyelnek magukra.
EnglishBut I can't guarantee to handle them and a 2nd too... even if he is only a kid.
Nagyon fiatal, túl vehemens, és nem érett annyira, hogy megfontoltan fürkésszen.
EnglishAnd she goes, "But Mom, but men and women can't ever see each other naked, Mom.
Aztán folytatja: "De anyu, férfiak és nők nem láthatják egymást meztelenül, anyu.
EnglishWe can't visually confirm it but I 9 think we lost the rest of the left wingtip.
Vizuálisan nem erősíthetem meg, de szerintem a bal szárnyhegyet is leírhatjuk.
EnglishThe body can't have been found until late last night - or possibly this morning.
A holttestet tegnap csak késő éjjel találhatták meg... vagy esetleg ma reggel.
EnglishThat's the worst for him; he can't tell what it is he sees and thinks and feels.
Ez a legrosszabb a számára; nem tudja elmondani, hogy mit gondol, lát és érez.
EnglishI can't even say theword, but... let's just say that's how it spells, like aport.
Még ki se tudom mondani ezt a szót, de... mondjuk, hogy úgy írják, mint a port.
EnglishBattle said slowly, I can't see why a good tennis player shouldn't be a murderer.
Nem értem mondta Battle óvatosan , miért ne lehetne egy jó teniszjátékos gyilkos.
EnglishIt can't be undone,' Dylan said, but he ardently wished that this were not true.
Nem vagyunk részesei a múltnak, csak átsétálni tudunk rajta, mint egy kiállításon.
Englishthe scholar out of Athena but you can't stop her blushing after you've done so.
Mindenesetre társaság szempontjából kellemesebb vacsora volt, mint az előző esti.
EnglishYou can't see nuffink beyond that surf -- there may be a 'ole cap o' rocks there.'
Semmi nem látszik attól a hullámveréstől, akár egy rakás szikla is lehet alatta!
EnglishCan't you see we're all in the same trouble now this thing's happened to the sky?
Nem látod, hogy mind ugyanabban a cipőben járunk, most, hogy ez történt az éggel?
EnglishI can't stand here and converse with you as though she weren't steps away from me.
Nem állhatok és fecseghetek itt veled úgy, mintha ő nem lenne tőlem pár lépésre.
EnglishI can't seek shelter in your house, beneath the same roof as the ancient ones.
Nem kereshetek menedéket a házadban, ugyanazon fedél alatt, ahol az ősök vannak.
EnglishBerman said, Most kids can't afford to go to Harvard to be misinformed.
A legtöbb gyerek nem engedheti meg magának, hogy a Harvardon butíttassa magát.
EnglishShe's done something to you, deceived you, something, something you can't forgive.
Vétett valamit ellened, becsapott, csinált valamit, amit nem tudsz megbocsátani.
EnglishBut I can't say that in the very beginning there was great thought behind my wish.
Azt már nem tudom, hogy a nagy ötlet kezdettől ott rejlett-e a kívánság mögött.
EnglishY'see, Academician, on the High Council we can't be spending our time on theory.
- Tudja, professzor, a Főtanácsban nem szoktuk elméletekre pazarolni az időt.
EnglishThe Hierocracy can't even hide his condition from the common people any more.'
A Hierokrácia többé már nem tudja titokban tartani az állapotát az emberek előtt.
EnglishWe'll lose our confidence, and you can't do this kind of work without confidence.
Elveszítjük az önbizalmunkat, és ezt a munkát önbizalom nélkül nem lehet csinálni.