EN to call down
volume_up
{verbo}

to call down (anche: to carpet, to pan, to rate, to row)
to call down
to call down (anche: to call in, to have down)

Esempi di utilizzo "to call down" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWell, I could call Mary down at the hotel... and have her read me the registration.
Nos felhívhatom Maryt a hotelből... és megkérhetem,hogy nézze meg a regisztrációban.
EnglishI have no right to confess to a sin which will call down scorn and public shame to my sister!
Nincs jogom meggyónni olyan bűnt, amely közmegvetést és szégyent hoz a nővéremre!
EnglishSpade put the Call down on the desk and looked into the wastebasket again.
Spade letette a Call-t az asztalra, és újra belenézett a papírkosárba.
EnglishReach to heaven for us, and call down the Mercy of God as only a priest can!
Járj közben értünk a mennyekben, könyörögj Isten kegyelméért, úgy, ahogyan csak egy pap képes!
EnglishCall her down, Momma, or I'm going to get mad, and when I get mad so do Poppa's friends.
Hívd le, Mama, különben dühbe gurulok, és ha én dühös vagyok, akkor a Papi barátai is azok.
EnglishYou will call down the rain, said the voice in my ear, and it will come.
Lehívod az esőt mondta a fülembe egy hang , és el fog jönni.
EnglishThe down call is on the same frequency as Virgil, but it takes a nanosecond and its in code.
Ez is ugyanazona frekvencián megy, mint Virgil, egy nanoszekundum az egész, és ez is kódolva van.
EnglishOr, as we like to call her down at the station, The Louisville Smuggler.
Vagy ahogy mi hívjuk az őrsön: a "Louisville-i Csempész."
EnglishHe said: I know a reporter on the rag they call a newspaper down there.
Azt mondja: Ismerek egy riportert az itteni szennylapnál.
EnglishWe'll call down, and I'll say I left something in here... and I came up and I knocked and he didn't answer, OK?
Majd azt mondjuk, hogy ott felejtettem valami... kopogtam, de nem nyitotta ki.
EnglishYou cannot call down God to serve your own purposes this way.
Az ember nem hívhatja le Istent így, hogy az ő ügyét szolgálja.
English'She sure was a sport to call the local crazies down at the general store and tell them we were coming.
- Jó kis móka volt felhívnia azt a két vegyesbolti félnótást, és elmondani nekik, hogy jövünk.
EnglishWhat is more, I call for the handing down of death sentences in South Korea to be ended completely.
Még tovább mennék: követelem, hogy Dél-Koreában teljes mértékben hagyjanak fel a halálbüntetés kiszabásával.
EnglishNot that she wanted to call down into the darkness now, for fear the forces there answered her summons.
Nem mintha nagy kedve lett volna újból lekiáltani a sötétségbe mi lesz, ha a lenti erők válaszolnak a hívására?
EnglishCall down the hole as you like, by day or by night!
- Ide aztán kiabálhat, ameddig csak kedve tartja.
EnglishAll the same, she's not what I call down-trodden.
Ámbár azért nem mondanám, hogy gyenge teremtés.
EnglishWhen he went down to call the General to lunch.
Amikor elment, hogy ebédelni hívja a tábornokot.
English'Call down for your own, you damn mooch.'
Akkor rendelj magadnak is egyet, te átkozott tarhás!
EnglishThrough chinks in the fastenings that held the door, the, howl of the wind sounded its eerie call down the tunnel-like halls of the tower.
A vasalások résein huhogó szél hátborzongatóan sivalkodott a torony tárnaszerű folyosóiban.
EnglishDo you know why they call it down under, Matt?