"busy" traduzione ungherese

EN

"busy" in ungherese

EN busy
volume_up
{aggettivo}

You seem to be a busy man, but you managed to take the floor in the last minute.
Látom, nagyon elfoglalt, de sikerült az utolsó pillanatban megkezdenie a felszólalását.
Still the king is a busy man and I hate to bother him with little problems.
Mégis, a király elfoglalt ember és én nem szívesen zavarom apró-cseprő dolgokkal.
From what I hear, the Princess Arissa was a very busy young woman.'
Ahogy hallottam, Arissa hercegnő nagyon elfoglalt fiatal hölgy volt.
busy (anche: heaving)
He limped through the busy intersection dodging the morning traffic.
Merev, sajgó lábakkal átsántikált a forgalmas útkereszteződésen.
At that moment we came out into a busy thoroughfare full of lights.
Ebben a pillanatban kilyukadtunk egy forgalmas, kivilágított főútvonalra.
Particular care must be taken in very busy shipping lanes.
Kiemelten oda kell figyelnünk a rendkívül forgalmas hajózási útvonalakra.
Yet one bent every effort toward one's goal, for busy hands were happy hands, and to strive was in itself noble, and ...
Persze megtesz az ember mindent, hiszen a szorgalmas nem vár a holnapra, és a munka nemesít...
But even the most extraordinary spectacles should not keep, longer than is befitting, a serious and busy man from his work.
De egy komoly és szorgalmas férfiút a legritkább dolgoknak sem szabad a kelleténél hosszabb ideig feltartóztatniuk.
He had an extremely busy day planned, extremely busy, with appointments every half hour or so and lots of telephone calls to make.
Tevékeny napot tervezett, bokros tennivalókat, a félóránként bejelentkezett vevők kiszolgálását, számtalan telefont.
A little bit of it is bound to try to find its way to their mouths from their busy fingers and implements.
Egy-egy kicsiny kis morzsalék mindig megtalálja az utat tevékeny kezüktől és merőkanaluktól a szájukhoz.
No, we should spend our whole lifetimes together, good, long, busy lives, and if we can't spend them together, we...we'll have to spend them apart.
Nem, az kell, hogy együtt éljünk hosszú, tevékeny életet, és ha együtt nem lehet, hát... külön-külön kell leélnünk.
busy
Then the busy cheerful doctor hurried off and Mary and Thomas walked slowly back to Gull's Point.
Ezután a serény és szívélyes orvos elsietett, Mary pedig Thomas társaságában lassan visszaindult Gulls Pointba.
The weary soldiers of the Border Legion watched silently from atop the city walls as the sunlit afternoon turned slowly to dusk above the busy invaders.
A Határőr Légió fáradt katonái némán figyelték őket a városfalakról, miközben a napfényes délután lassan fordult alkonyatba a serény ostromlók fölött.
busy (anche: active, alive, animated, breezy)
Élénk képzelőtehetsége ezzel máris működésbe lépett.

Esempi di utilizzo "busy" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishYou'd better get busy on your book-borrowing if any good's to come of it, I said.
Kapkodd magad a könyvkölcsönzéssel, mert rövidesen már nem lesz érdemes mondtam.
EnglishHe thumbed the same speed-dial command, and again got only the fast-busy response.
Benyomta ugyanazt az előre programozott számot, és ismét foglalt jelzést kapott.
EnglishGlad to see you any time, Lieutenant, and whenever I'm not busy I'll let you in.
Bármikor szívesen látom, hadnagyom, s ha nem vagyok elfoglalva, be is engedem.
EnglishThe informers were still busy and every year more and more people were executed.
A besúgók még mindig dolgoztak, és minden évben egyre több embert végeztek ki.
EnglishThese are the Taurill, semi- intelligent creatures, busy workers and good pets.
Ezek a Taurill félintelligens lényei, ügyes kezű dolgozók, és kedves háziállatok.
EnglishHe'd called Lake a halfdozen times in fourteen years, but Maynard was a busy man.
Még a szenátorok is a Langleybe vitették magukat hozzá, ha szüksége volt rájuk.
EnglishWe got so busy looking behind our backs, suspecting each other, no work got done.
Olyan buzgón turkáltunk egymás szennyesében, hogy végül már szinte leállt a munka.
EnglishWe spent a busy time after that, searching the flotsam, and rummaging about.
Nekünk ezután még sok dolgunk volt, átkutattuk a hordalékot, feltúrtunk mindent.
EnglishYour telephone was busy! he whispered hoarsely, poising an upraised palm in midair.
Foglalt volt a telefonja! suttogta rekedten, felemelt tenyerét a levegőbe tartva.
EnglishHe's looking for it, while Uglúk is busy: he probably wants it for himself.'
Azt keresi, miközben Uglúknak dolga van: nyilván magának szeretné megkaparintani.
EnglishI tried to call the police but got a busy signal after the first three numbers.
Próbáltam hívni a rendőrséget, de az első három szám után foglaltat jelzett.
EnglishThe police station was so busy that there wasn't even an ordinary cell for me.
A rendőrőrsön akkora volt a forgalom, hogy nekem még rendes zárka sem jutott.
EnglishBut nobody was looking; the switchboard operator was busy in a romantic novel.
De senki sem leste; a telefonkezelő egy romantikus regény olvasásába merült.
EnglishYou haven't published anything for a while but you do seem to have been very busy.'
Jó ideje nem láttunk tled új bemutatót, pedig rendkívül elfoglaltnak látszol.
EnglishReceiving such an invitation, only the hard-hearted and the uselessly busy can refuse.
Mindig úgy gondoltam, a kutyák valamiképpen segítenek megélni a jelen pillanatot.
EnglishDwayne Hoover, six feet away, gazed out at the busy, sunny Interstate Highway.
= Kétméternyire tőle Dwayne Hoover kibámult a zsúfolt, napsütötte gyorsforgalmi útra.
EnglishShe was busy transferring bacon from the frying pan on the stove to the oven.
Elmélyülten foglalatoskodott a szalonnával, a serpenyőből átrakta a sütőbe.
EnglishBy seven-thirty he had dictated enough work to keep Nina busy for two days.
Mitch fél nyolcra már annyit diktált, hogy Ninát kétnapi munkával is ellátta.
EnglishKeeping tract: of his instruments was too simple a task to keep Toshio's mind busy.
A műszerek figyelése túl egyszerű feladat volt ahhoz, hogy lekösse Toshiót.
EnglishThe rest of us will be very busy as soon as Suessi gets back here with those spare parts.
A többieknek épp elég dolguk lesz, ha Suessi visszaér azokkal az alkatrészekkel.