EN bunch
volume_up
{sostantivo}

1. generale

bunch (anche: band, bundle, pile, sheaf)
volume_up
köteg {sostantivo}
For men, shame is not a bunch of competing, conflicting expectations.
A férfiak számára a szégyen nem egy köteg konfliktusokkal és versengéssel teli elvárás.
This bunch was out, dripping wet, smelling sourly of spilt wine.
Ez a köteg már nem égett; savanyú szagú pezsgő csöpögött belőle.
They might just as well have been a bunch of bananas.
Akár egy köteg banán is lehetett volna a helyükön.
bunch
volume_up
fürt {sostantivo} (szőlő)
Mintha egy fürt banánt szorítanék.
Madouc decided to consume a peach, then loitered over a bunch of grapes.
Madouc úgy döntött, hogy még megeszik egy barackot és egy fürt szőlőt.
It's got a sign that's supposed to look like a bunch of grapes.
A cégéren egy fürt szőlő van, el sem tudja téveszteni.
bunch (anche: bundle, cluster, pile, sheaf)
volume_up
nyaláb {sostantivo}
In her hand she had a bundle, rather than a bunch, of flowers, many still buds.
Kezében egy nyaláb inkább, mint csokor virágot szorongatott, a legtöbb még csak bimbó volt

2. "of flowers"

bunch (anche: bouquet, favor, favour)
volume_up
csokor {sostantivo}
She bought a bunch of greenhouse flowers, wrapped in plastic.
Vett egy csokor műanyag csomagolóba csomagolt melegházi virágot.
Here's something where we're sort of integrating a bunch of different capabilities here.
Ami itt van, ez itt mintegy beágyaz egy csokor különböző funkciót.
In her hand she had a bundle, rather than a bunch, of flowers, many still buds.
Kezében egy nyaláb inkább, mint csokor virágot szorongatott, a legtöbb még csak bimbó volt

3. colloquiale

bunch
volume_up
társaság {sostantivo} (emberek)
Aren't you the bunch to send out for graduation, Miss Desjardin said softly.
Szóval ez a díszes érettségiző társaság nézett végig rajtuk Miss Desjardin.
He hangs out with those skate kids, that's the weirdest bunch of shit heads I ever saw.
Azokkal a deszkás srácokkal lóg, ez a legkreténebb társaság, amit valaha láttam.
Butch biztosított afelől, hogy ijesztő kinézetű társaság volt.
bunch
volume_up
csoport {sostantivo} (emberek)
There's a bunch in the State Department who're after my ass, too.
Van egy csoport a külügyminisztériumban, akik úgyszintén rám fenik a fogukat.
A bunch of renegade druids who call themselves the Hidden Circle.
Egy csoport renegát druida, akik Titkos Körnek nevezik magukat.
Hollywood was a bunch of frame houses on the interurban line.
Hollywood egy csoport gerenda vázas ház volt a két város között.

4. "of cows", colloquiale

bunch (anche: drove, flock, gang, herd)
volume_up
csorda {sostantivo}

5. "of pigs", colloquiale

bunch
volume_up
konda {sostantivo}

6. "of sheep", colloquiale

bunch (anche: drove, flock, fold, herd)
volume_up
nyáj {sostantivo}

Esempi di utilizzo "bunch" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThey are concentrated in the hands of three enterprises: Cargill, ADM and Bunch.
Három vállalat - a Cargill, az ADM és a Bunch - kezében koncentrálódik az import.
EnglishAnd then we're going to ask them to rate a bunch of things including ticklishness.
Aztán egy csomó kérdést fogunk feltenni nekik, köztük a csikisségre vonatkozót.
EnglishDespite all your secret schemes, you really are a timorous bunch of little tiktoks.
Titkolózhattok, tervezgethettek amennyit csak akartok, ostoba gépagyúak vagytok!
English'A bunch of us are going to get him up, see if we can get him back on the road.
- Egy csomóan kimegyünk, visszatoljuk, megnézzük, vissza tud-e jönni az úton.
EnglishMiss Marple said the walk wouldn't be too much for her, and Bunch rushed off.
Miss Marple azt mondta, hogy a séta nem fogja kifárasztani, mire Duci elrobogott.
EnglishThe Army of the Twelve Monkeys is just a bunch of dumb kids playin' revolutionaries.
A Tizenkét Majom Hadserege csak egy csapat forradalmárt játszó, hőzöngő kölyök.
EnglishI'm supposed to know a bunch of greyhounds were being used to smuggle diamonds?
Honnan tudhattam volna, hogy azt a rakat szürkeagarat gyémántcsempészésre használják?
EnglishWhen they see that, they yell and cry and turn into a bunch of real brats!'
Ordítoznak, bőgnek, jajveszékelnek, mint egy egész banda neveletlen, ronda kölök!
EnglishWe're not a bunch of Holy Rollers, but we put business ahead of everything.
Nem vagyunk persze szenteskedő emberek, de a munkát helyezzük minden más elébe.
EnglishYou can teach a bunch of South Africans a tune in about five seconds flat.
Öt másodperc alatt megtaníthatsz egy dallamot a dél-afrikaiak egy csoportjának.
EnglishThe computer people cracked one more disc, the next to the last of the bunch.
A számítógépesek még egy lemezzel megbirkóztak; ez volt a halomban az utolsó előtti.
English'I was writing in my study when I thought I heard a whole bunch of birds take off.
A dolgozószobámban írtam, és úgy hallottam, hogy rengeteg madár röppen föl egyszerre.
EnglishIt took no bunch of black-robed tramps to disperse the Coven of The Night Island.
Ezúttal nem kellettek fekete kámzsás tekergők, hogy széthulljon a bokor az Éjszigeten.
EnglishI quit being the rich kid fall guy... for a bunch of ineffective fanatics!
Elegem van abból, hogy a fejőstehene legyek... egy rakás tehetetlen fanatikusnak!
EnglishAlso, there were a bunch of people lined up at an ATM outside Poppy's Liquor Mart.
Meg egy csomó ember sorakozott fel egy pénzkiadónál a Poppy italbolt előtt.
EnglishI watch his team and the boys from Great Benefit, and it's a scared bunch.
Nézem a munkatársait és a fiúkat, akik a Great Benefit képviseletében vannak itt.
EnglishWith sudden interest I took a bunch of letters from a pigeonhole in the desk.
Hirtelen érdeklődéssel levélköteget húztam ki az íróasztal egyik rekeszéből.
EnglishThat's all I need is to have her father hear that I called in a bunch of...
Már csak az hiányzik, hogy meghallja nekem az apja, hogy idehívattam egy rakás..."
EnglishThey bring in a bunch of mountain boys with bloodhounds, and it gets pretty nasty.
Összeszednek egy rakás srácot a hegyekből, akik vérebeket hoznak magukkal.
EnglishYou see, Bunch, you are not the kind that minds much about what people think of you.
Te ugye olyan vagy, akit nem nagyon érdekel, hogy mások mit gondolnak rólad.