"broadly speaking" traduzione ungherese

EN

"broadly speaking" in ungherese

EN broadly speaking
volume_up
{avverbio}

broadly speaking (anche: broadly, by and large, kind of, more or less)
It is necessary to devise and to identify a route that takes you, broadly speaking, down the middle.
Arra van szükség, hogy egy olyan utat találjuk, amely nagyjából középen található.
The available balance will, broadly speaking, be at the 2008 level, which was EUR 135 million.
A rendelkezésre álló egyenleg nagyjából a 2008. évi szinten lesz, ami 135 millió euró volt.
Broadly speaking, nothing is being done about the key problems: climate change, congestion and accidents.
Nagyjából semmi nem történik a kulcsfontosságú problémák: a klímaváltozás, a torlódás és a balesetek tekintetében.
broadly speaking (anche: broadly, at large)

Sinonimi (inglese) per "broadly speaking":

broadly speaking

Traduzioni simili a "broadly speaking" in ungherese

broadly avverbio
broad aggettivo
to speak verbo
Hungarian

Esempi di utilizzo "broadly speaking" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe are speaking broadly about the safety of individuals, patient safety.
Tág értelemben beszélünk az emberek biztonságáról, a betegbiztonságról.
EnglishBroadly speaking, I have noticed that there is nevertheless a consensus on the general lines we should be following.
Alapvetően úgy látom, hogy egyetértés van az általunk követendő általános irányokra vonatkozóan.
EnglishNow it is the turn of education, broadly speaking.
És most elmondhatjuk, hogy az oktatáson van a sor.
EnglishBroadly speaking, I am not against cloning in terms of scientific research and animal breeding development.
Általánosságban tudományos kutatási célból és az állattenyésztés fejlesztése érdekében én nem ellenzem a klónozást.
EnglishBroadly speaking we have accepted what has been said by those states who are most alarmed by the package.
Általánosságban elmondható, hogy elfogadtuk azon tagállamok véleményét, amelyeket a leginkább aggaszt a csomag létrejötte.
EnglishBroadly speaking, I disagree with… because…
EnglishBroadly speaking, I agree with… because…
EnglishWe have decided, broadly speaking, to make half of that subject to a flat rate - everybody has to make the same effort.
Nagy vonalakban úgy határoztunk, hogy ennek a felét egységes alapon kell elérni - mindenkinek ugyanolyan erőfeszítést kell tennie.
EnglishThe fact that the PSE is, broadly speaking, happily in line with the EPP on the Blue Card amendments makes my hair stand on end.
Attól pedig, hogy a PSE - mondhatni - boldog összhangban van az EPP-vel a kék kártyával kapcsolatos módosításokat illetően, égnek áll a hajam.
EnglishBroadly speaking, we support our colleague Mr Manders' report on textile names and related labelling of textile products.
írásban. - (SV) Általában elmondhatjuk, hogy támogatjuk kollégánk, Manders úr jelentését a textiltermékek elnevezéséről és ehhez kapcsolódó címkézéséről.
EnglishBroadly speaking, our SMEs are still running up against a great many barriers and, as a result, are missing out on growth potential.
Általánosságban elmondható, hogy a mi KKV-ink még mindig számtalan akadályba ütköznek, és ennek eredményeképpen nem tudják emelni növekedési potenciáljukat.
EnglishWell it seems to me that we're now seeing a fundamental shift of power, broadly speaking, away from nations gathered around the Atlantic [seaboard] to the nations gathered around the Pacific rim.
Nos, számomra úgy tűnik, most egy alapvető hatalom eltolódást látunk, nagyvonalakban, az Atlanti partvidéken élő nemzetek felől a Csendes óceáni vidéken élőkhöz.
EnglishUnfortunately, the case of Tibet or, more broadly speaking, the issue of human rights in China, has generally often been pushed to the sidelines, with trade relations taking priority.
Tibet, vagy tágabb értelemben a kínai emberi jogok esetében sajnos ezek a próbálkozások általában véve az oldalvonalra sodródtak, és a kereskedelmi kapcsolatok kerültek előtérbe.