"booth" traduzione ungherese

EN

"booth" in ungherese

volume_up
booth {sostantivo}

EN booth
volume_up
{sostantivo}

booth (anche: chamber, chase, closet, compartment)
volume_up
fülke {sostantivo}
I pushed out of the booth and lit a cigarette with thick awkward fingers.
Kilöktem a fülke ajtaját, és dagadt, ügyetlen ujjakkal rágyújtottam.
I pulled the booth shut and picked up the phone and said: A rat was gnawing my foot.
Behúztam a fülke ajtaját, felvettem a kagylót, és azt mondtam:
Telefonfülke" volt a transzportáló fülke.
booth
volume_up
boksz {sostantivo} (étteremben)
They must be asking about the Jedi Knight, she said, turning to look at the booth.
Biztos a Jedi után érdeklődnek pillantott a boksz felé.
A front booth fills with law students, familiar faces I'd rather avoid.
A bárpult közelében lévő egyik boksz megtelik joghallgatókkal, csupa ismerős arc, akiket szívesen elkerülnék.
Sloane a boksz felé intett.
booth (anche: hut, pitch, stand)
volume_up
bódé {sostantivo}
Bee's booth was the first in the line of twenty booths that faced the door.
Bee bódéja volt az első az ajtóval szemközti húsz bódé sorában.
Shimrod took up the cakes and stepped around to the back of the booth.
Shimrod fogta a kosarakat, és belépett a bódé mögé.
booth
volume_up
elárusítóhely {sostantivo} (vásáron)
booth
volume_up
stand {sostantivo} (vásáron)

Sinonimi (inglese) per "booth":

booth

Esempi di utilizzo "booth" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe phone booth must be working; he'd seen no microwave oven here in the bedroom.
A telefonfülké"-nek működnie kell; a hálószobában nem látott mikrohullámú sütőt.
EnglishAs soon as the car had turned onto the street, he lifted the phone in his booth.
Amint azonban a kocsi befordult a sarkon, rögtön felemelte a fülkében telefonját.
EnglishAt an ironmongers booth, Sir Pom-Pom paused to study a display of fancy cutlery.
Egy vaskereskedő bódéjánál Sir Pom-Pom megállt, és a pengéket kezdte nézegetni.
EnglishAs Reich left the booth, a man clothed in an air of inept eagerness accosted him.
Amint kilépett a telefonfülkéből, egy szemlátomást izgatott férfi szólította meg:
EnglishAnd that private jail of hers must be very close to one of the phone booth termini.
Az a bizonyos magánbörtön pedig közel lehet az egyik telefonfülke" állomáshoz.
EnglishWarhog noticed the two Rodians sitting in the booth near the entrance lobby.
Warhog észrevette, hogy a két rodiai ott ül a bejárathoz közeli egyik bokszban.
EnglishHe paid his entrance fee, went through the barrier, and spotted the ice cream booth.
Lefizette a belépődíjat, bement a forgókapun, s észrevett egy fagylaltosbódét.
EnglishThe girl in the information booth flagged down the cop and said something to him.
Az információs pultnál álló lány leintette az őrt és mondott neki valamit.
EnglishCorbell left the booth and returned to his spread-eagled position on the bed.
Corbell kilépett a fülkéből, és visszatért kifeszített pozíciójába az ágyon.
EnglishThey removed the tank, turned off the lights and entered the concealed control booth.
Kivitték a tartályt, eloltották a fényeket, és bementek egy titkos vezérlőfülkébe.
EnglishIn that case, take it for three crowns, as I am in a hurry to shutter my booth.
Ebben az esetben legyen három korona, mivel már szeretném bezárni a sátramat éjszakára.
EnglishTurning his back to it, he took the closed tray the clerk gave him and went to a booth.
Gyorsan hátat fordított, és úgy vette át a lezárt dobozt a tisztviselő kezéből.
EnglishThere, yonder, is the booth of a Sephard goldsmith; perhaps he will offer you a price.
Ott van szemben Sephard aranymíves bódéja; ő talán hajlandó lesz megvenni magától.
EnglishThe phone booth was a block and a half ahead, on the sidewalk but away from the street.
A telefonfülke másfél háztömbnyire volt tőle a járdán, de elég távol az úttesttől.
EnglishDrew replaced the phone on its hook and leaned against the glass wall of the booth.
Drew visszaakasztotta a kagylót, és nekidőlt a telefonfülke üvegajtajának.
EnglishIn the next semicircular booth, Charles Mainway greeted Tina with a warm smile.
A szomszédos fülkében Charles Mainway meleg, mosollyal üdvözölte Tinát.
EnglishThe Frenchman went to the telephones, found an empty booth and dialled.
A francia fiatalember a telefonokhoz ment, talált egy üres fülkét, és tárcsázott.
EnglishThe Englishman tapped him on the shoulder and pointed at the booth marked Wechsel.
Az angol megkopogtatta a vállát, és a Wechsel feliratú pultra mutatott.
EnglishAt last, Michael linked arms with Hilary and escorted her and Tony to a corner booth.
Végül Michael Hilaryba és Tonyba karolt, és elvitte őket az egyik bokszhoz a sarokban.
EnglishDarby was in a tiny booth, crouched over a beer bottle, with sunglasses and a hat.
Darby az egyik bokszban ült egy üveg sör fölé görnyedve; napszemüveg és kalap volt rajta.