"blackmail" traduzione ungherese

EN

"blackmail" in ungherese

volume_up
blackmail {sostantivo}

EN blackmail
volume_up
{sostantivo}

blackmail (anche: extortion, racket, racketeering)
volume_up
zsarolás {sostantivo}
It is not blackmail, because in Europe, we do not do blackmail.
Ez nem zsarolás, mert mi itt, Európában nem élünk a zsarolás eszközével.
More than 90% of the prostitution in Europe arises from blackmail and extortion.
Európában a prostitúció több mint 90%-a zsarolás és kényszerítés eredménye.
Suppose, for instance, these names have a connection of - say, blackmail.
Tegyük fel, hogy a nevek között van valami kapcsolat például zsarolás.

Sinonimi (inglese) per "blackmail":

blackmail

Esempi di utilizzo "blackmail" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAnd Henry Stratford was the only lover Elliott had ever had who tried to blackmail him.
És Henry Stratford volt Elliott egyetlen szeretője, aki megpróbálta őt megzsarolni.
EnglishWhat I propose is not blackmail, since that is a process that repeats itself.
Zsarolásról szó sincsen, hiszen a zsaroló folyamatosan követi el tettét.
EnglishIt is just as worrying that some countries have given in to this blackmail.
Ugyanilyen aggasztó az is, hogy néhány ország engedett a zsarolásnak.
EnglishSurely laws are not there for us to block, disrupt or blackmail one another?
Ugye a törvények nem azért vannak, hogy egymást akadályozzuk, szétdaraboljuk vagy zsaroljuk?
EnglishThis type of blackmail is possible because Gazprom has a monopolistic hold over Ukraine.
Ezt a fajta zsarolást az teszi lehetővé, hogy a Gazprom monopolhelyzetben van Ukrajnában.
EnglishOn Athena you have to tip waiters for good service, and on Pyrene they consider that blackmail.
Athénán illik borravalót adni a pincérnek, ugyanez Pyrenén zsarolásnak számít.
EnglishParliament rejects the blackmail that is at the root of this three-year deadlock.
A Parlament elutasítja azt a zsarolást, ami ennek a hároméves zsákutcának a valós oka és indoka.
EnglishIt took Carys several seconds to register the full impact of his blackmail.
Másodpercekbe telt, amíg Carys teljesen felfogta azsarolás értelmét.
EnglishYou'll have to stand me another if Norman is sent to prison for blackmail.
Tartozik nekem még reggyel, ha Normant börtönbe csukják zsarolásért.
EnglishThis would lay the NATO states open to blackmail from Teheran or Pyongyang.
Ez a NATO-tagállamokat zsarolásnak tenné ki Teherántól Pyongyangig.
English'He wanted to blackmail me - and I - well, I don't know if you'll understand, but I - let him.'
- Meg akart engem zsarolni... és én... nem tudom, meg fogja-e érteni... én engedtem.
EnglishWhat you failed to achieve with weapons you are now trying to achieve with economic blackmail.
Amit Önök nem tudtak fegyverrel elérni, most megpróbálják elérni gazdasági zsarolással.
EnglishFortunately, I'm not a man who has any guilty secrets, so I'm not a subject for blackmail.
Szerencsére nincsenek bűnös titkaim, és így nem félek a zsarolástól.
EnglishLater, Mademoiselle Blanche tried to blackmail you, and you killed her.
Mademoiselle Blanche zsarolni akarta magát, ezért vele is végzett.
EnglishThe Council cannot give in to the blackmail of the President of the Czech Republic.
A Tanács nem adhatja be a derekát a cseh elnök zsarolásának.
EnglishIf only you had, you could live like a duchess for the rest of your life on blackmail.
Ebben az esetben ugyanis életed végéig hercegnőként élhettél volna a zsarolással szerzett pénzből.
EnglishWith his collection of scandals to use as blackmail, he might even have claimed his pension.
Eliot kompromittáló dokumentumgyűjteményével esetleg még a nyugdíját is kizsarolhatta volna.
EnglishFrom what you've told us so far, Tony said, I believe the law would call it blackmail and nothing else.
Amit eddig mondott - felelte Tony -, azt a törvény egyértelműen zsarolásnak nevezi.
EnglishThe Third World could no longer be used as a lever to blackmail the West.
A harmadik világ többé nem használható a Nyugat zsarolására.
EnglishYou're hoping it's something that can lead to black-mail, eh?
Azt reméled, olyasmit hallasz majd tőlem, amivel aztán zsarolhatsz, mi?