EN bit
volume_up
{sostantivo}

1. generale

bit (anche: head, portion, section, slab)
volume_up
darab {sostantivo}
He picked at a few bites, and ate some of the bread, and a bit of cheese.
De csupán egy szelet kenyeret és egy darab sajtot evett.
The thought of losing that beautiful bit of loot worries me even now.
Ha eszembe jut, hogy odaveszett az a gyönyörű darab, még ma is elfog a bosszúság.
'Do you by chance happen to have a bit of wire handy - about so long?'
Nincs véletlenül kéznél egy darab drótod... körülbelül ilyen hosszú?
bit (anche: bite, morsel, mouthful, nibble)
volume_up
falat {sostantivo}
Every bit of food was exactly what it was for its nutritional value.
Minden falat tápértéke pontosan meg volt határozva.
He was just a kernel in a cloud, a bit of undigested food in an alien gut.
Csupán egy felhő magja volt, egy falat emésztetlen étel egy idegen gyomorban.
Te egy kis falat, három tömbös dealer vagy.
bit
volume_up
gyaluvas {sostantivo}

2. "equest."

bit (anche: curb)
volume_up
zabla {sostantivo}
Zabla és sarkantyú nélkül is jönnek, mennek.
He didn't draw Lightning's head up out of Ned's hand: he jerked it up, then rammed the bit home when Lightning started back.
Nem egyszerűen csak kihúzta Villám fejét Ned tenyeréből, hanem kirántotta; aztán mikor Villám hátrahőkölt, belenyúlt a szájába a zabla után.
Let him worry about which hand he's on; likely all anybody ever tried to learn him is just to run as fast as the bit will let him, whichever way somebody points his head.
Hagyd, hogy menjen, amerre akar; valószínű, hogy eddig úgyis csak arra próbálták megtanítani, hogy olyan sebesen nyargaljon, amennyire a zabla engedi, s arra, amerre a fejét irányítják.

3. "drill bit"

bit (anche: drill bit)
volume_up
fúrófej {sostantivo}
What do they think, it's just stock quotes, drill bit sizes?
Amire ők gondolnak, azok csak részvények, fúrófej-méretek?
bit
volume_up
fúróvég {sostantivo}

4. Inglese americano

bit

Esempi di utilizzo "bit" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishCaladnei, please just watch and listen and pretend ye're not here for a bit, eh?
- Caladnei, most csak hallgass, és figyelj, és tégy úgy, mintha itt sem lennél.
EnglishThere are, however, a few areas where I would seek a little bit of clarification.
Van azonban néhány olyan terület, amely véleményem szerint tisztázásra szorulna.
EnglishNow, PVC is a little bit better, but still not as good as the wood that we chose.
A PVC egy kicsit jobb, de még mindig nem olyan jó, mint a fa, amit választottunk.
EnglishYou see, using this bit, the thinky bit, the slow bit of the brain -- using that.
Látják, ezt a gondolkodó részt használjuk, az agy lassú részét -- ezt használjuk.
EnglishHis mother was still a little bit afraid, but his father's attitude was strange.
Az anyja még félt egy kicsit, de hogy az apja mit érzett, azt nem egészen értette.
EnglishThe Orc's clawlike hand gripped Pippin's arms like iron; the nails bit into him.
Az ork karmos mancsa vaskeményen szorította Pippin karját: belévágott a körme.
EnglishShe bit it and savored the juices that ran over her tongue and down her whiskers.
Beleharapott, és élvezte a zamatos gyümölcslevet, ami nyelvére, bajszára folyt.
EnglishThe demons tulwar chopped down into its right thigh, ringing as it bit into bone.
A démon szablyája így lecsaphatott a jobb combjára, s egészen a csontjáig hatolt.
English'We want to ask 'these people questions, and armours just a bit intimidating.'
Ki akarjuk kérdezni azokat az embereket, és a páncéltól túlságosan megijednének.
EnglishA cookie is a small bit of information stored on your computer by some web sites.
A süti egy kis adatcsomag, amelyet néhány webhely helyez el a helyi számítógépen.
EnglishCA: So help us understand a bit about you personally and how you came to do this.
CA: Segíts nekünk megérteni a személyedet és, hogy hogyan kezdted el ezt a munkát.
EnglishBit of a mess at the moment and all that, but we'll get there all right in the end.
A zűr pillanatnyilag nem kicsi, de kimászunk belőle, és ha a vége jó, minden jó.
EnglishShe bit the inside of her lip and turned slowly, going back into the living-room.
Brigid az ajkába harapott, aztán lassan megfordult, és visszament a nappaliba.
EnglishShe's a bit sweet on Quimper -- but Quimper will never think of marrying Emma.
Egy kicsit szerelmes Quimperbe, de Quimpernek eszébe sem jut, hogy elvegye Emmát.
EnglishThat would help Talen a bit, he thought as he returned to retrieve his sword.
Ez talán segít valamennyire Talennek, gondolta, miközben visszament a kardjáért.
EnglishThat is why we need to be a bit cautious in the areas of trade and investment.
Ezért is kell némiképpen óvatosnak lennünk a kereskedelem és a beruházások terén.
EnglishMorgaine bent her head and bit her lip, suddenly afraid she would giggle aloud.
Morgaine lehajtotta a fejét, s az ajkába harapott, mert félt, hogy elneveti magát.
EnglishBut weve been able to get it down a bit nearer than that, explained the inspector.
Módunkban állt azonban ezt az időt egy kicsit leszűkíteni magyarázta a felügyelő.
EnglishThere's some crucial bit of information missing, so we can't understand the pattern.
- Rengeteg információ hiányzik még, ezért ne is várd, hogy értsük a történteket.
EnglishRicky mumbled and wiggled a bit along the way, but quickly curled into a ball.
Ricky motyogott és rángatózott útközben, de az ágyon gyorsan labdává gömbölyödött.

Impara nuove parole