EN bass
volume_up
{sostantivo}

1. generale

bass (anche: shuck)
volume_up
háncs {sostantivo}
bass
volume_up
háncsrost {sostantivo}
bass (anche: bass-mat)
volume_up
háncsfonat {sostantivo}
bass (anche: bass-mat)
volume_up
háncsszőnyeg {sostantivo}
bass
volume_up
háncskosár {sostantivo}
bass
volume_up
hársfaháncs {sostantivo}

2. Musica

bass
volume_up
basszus {sostantivo}
Ford, sang out an immense bass voice from all the golden trumpets.
"Ford kántálta egy hatalmas erejű basszus hang valamennyi arany trombitából.
His voice was a rich deep bass with a rather fruity and pedantic tone.
Mély, basszus hangja volt, zengő és meglehetősen tudálékos.
Egy mennydörgő basszus fenyegetőzött tombolva!
bass
volume_up
basszushang {sostantivo}
bass
volume_up
basszus szólam {sostantivo}
bass
volume_up
bőgő {sostantivo}
Geneviéve a brácsa, Felix a bőgő.

3. Ittiologia

bass
volume_up
feketesügér {sostantivo}
bass
bass
volume_up
sügér {sostantivo}
They created a 27,000-acre fish farm -- bass, mullet, shrimp, eel -- and in the process, Miguel and this company completely reversed the ecological destruction.
Egy 27 000 hektáros hal farmot kreáltak: sügér, tengeri hal, garnéla, angolna... és a folyamat során, Miguel és ez a cég, tökéletesen visszafordították a környezeti pusztítást.
bass
volume_up
tengeri süllő {sostantivo}

4. Botanica

bass

Sinonimi (inglese) per "bass":

bass

Esempi di utilizzo "bass" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe horrible head on his saddle was harmonizing in a kind of bass falsetto.
A rémisztő fej nyeregkápája mellett valahogy összhangban volt mély fejhangjával.
EnglishOliver's bass voice rose powerfully at that minute speaking to Doctor Roberts.
Abban a percben felzengett Mrs. Oliver basszusa, amint éppen dr. Robertsszel beszélgetett.
EnglishIwas about to head over to Lake Thompson, to get a jump on the bass.
Éppen a Thomson tóhoz indultam, mikor beszaladt hozzám ezzel a vad történettel.
EnglishCome on, Mister DJ, give us a go on the bass, says the voice from behind the panel.
Hé, Mister DJ, adj a basszusra kakaót mondja egy hang az ajtón túlról.
EnglishSomeone did all eight videos -- a bass even singing the soprano parts.
Valaki megcsinálta mind a nyolc videót -- a szoprán szólamot is elénekelte.
EnglishAfter a few measures of grim bass tuba, a man in a black hood appeared.
Mély trombitaszó harsant tompán, és megjelent egy fekete csuklyás ember.
EnglishThe Beetle was wide open at the mouth, and his gums were bleeding as I rammed the bass flex home.
Bogár szélesre tátotta a száját, az ínyéből vér serkent, ahogy ráadtam a basszust.
EnglishDistantly music throbbed like the phony bass of a cheap radio.
Távolból zeneszó lüktetett, torzan, mint a mély hangok egy olcsó rádiókészülékben.
EnglishNow he wore black Bass loafers, gray slacks, and a blue button-down oxford-cloth shirt.
Most viszont fekete Bass cipő volt rajta, szürke nadrág és legombolt gallérú, világoskék ing.
Englishasked Captain haLey, when the bass burble had stopped.
Mit mondott most? kérdezte haLevi, amikor abbamaradt a dörmögés.
EnglishHe was calling out my name, calling me to stop the bass from going any deeper.
A nevemet kiáltozta, hogy ne engedjem a basszust mélyebbre.
Englishhe went on, his bass voice growing louder at each syllable.
Higgyen egy tapasztalt, öreg rókának! - mondta, mély hangjának rinforzando[41] nyomatékával.
EnglishI need some bass, man, he's saying, eyes full of glazed-up wonder.
Egy kis basszust, öreg mondja megüvegesedett, csodálkozó szemmel.
EnglishHis voice was way deep, still dragging some remnants of the bass injection.
A hangja mély volt, még benne rezgett a basszusinjekció.
EnglishDM: And now I'll attach the filter to the bass for some more expression.
DM: Most szűrőt kapcsolok a basszusra több kifejezésért.
EnglishHe didn't shave, wore jeans, an old button-down, no socks and Bass loafers.
Nem borotválkozott, farmert húzott magára, egy elnyűtt, legombolható nyakú inget és papucscipőt zokni nélkül.
EnglishThey picked their teeth with colored toothpicks and talked of bass fishing and politics back at the terminal.
Színes fogpiszkálóval turkáltak a szájukban, sügérfogásról és a munkájukról társalogtak.
EnglishPerhaps because of the job's very lack of glamor, there was a chronic shortage of bass players.
Lehetséges, hogy a hangszernek nincs vonzereje; a zenekarok krónikus basszusgitáros-hiányban szenvednek.
EnglishVauquer, answered Vautrin's deep bass voice.
- Én jöttem haza, Vauquer mama - szólt vastag hangján Vautrin.
EnglishYou might say it's a recipe for the future of good food, whether we're talking about bass or beef cattle.
Mondhatni, hogy ez egy recept a jó táplálék jövője szempontjából, beszéljünk akár sügérről vagy marháról.