EN

angle {sostantivo}

volume_up
1. generale
angle (anche: corner, heel, nook, pole)
volume_up
sarok {sostantivo}
The wall made another angle, and here there was a door.
Újabb sarok következett, és itt ajtó állta útjukat.
angle (anche: point of view, slant)
2. Matematica
angle (anche: bevel)
volume_up
szög {sostantivo}
You start by teaching angles -- an acute angle, a right angle, an obtuse angle, a straight angle.
Kezdhetik a szögek tanításával... hegyesszög, derékszög, tompaszög, egyenes szög.
Returns the hyperbolic cotangent of a given number (angle).
Kiszámítja egy megadott szám (szög) kotangens hiperbolikuszát.
Because the angle don't add up for me with the blood on that back window.
Mert a szög nem stimmel... a vérrel a hátsó ablakon.
3. figurato
- Ez csak egy szempont, amin dolgozom.
And suddenly that new slant, that fresh angle, popped into his mind.
És akkor ötlött az agyába az a bizonyos új szempont, új megközelítés.
Nos, egy szempont hiányzik.

Sinonimi (inglese) per "angle":

angle

Esempi di utilizzo "angle" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe lighted oblong of an uncurtained window faced me, cut by the angle of a desk.
Egy íróasztal sarka mögül függöny nélküli ablak világos téglalapja nézett rám.
EnglishWould it not be a good idea to look at this question from a security angle as well?
Nem lenne jó ötlet, ha ezt a kérdést a biztonság szempontjából is megvizsgálnánk?
EnglishChanging his angle and looking closer, he saw the rock behind which Lyra was lying.
Más szögből közelítve megpillantotta a sziklát is, amely mögött Lyra fekhelye van.
EnglishI shall see them now, perhaps, from a clearer angle (as you put it) than I did then.
Talán most - ahogy az előbb kifejezte - tisztáb ban fogom látni őket, mint akkor.
EnglishROTATE THE TORSO FORWARDS UNTIL IT FORMS AN ANGLE OF 60 * WITH THE THIGHS ;
A törzset előre kell hajtani mindaddig, amíg 60º-os szöget nem zár be a combokkal.
EnglishDraws a connector with one or more 90-degree angle bends and arrows at both ends.
Egy vagy több 90 fokos kanyarulatú összekötőt rajzol nyíl alakú kezdő- és végponttal.
EnglishAs he spoke two men came down the garden path, from round the angle of the house.
Miközben Holmes magyarázott, két férfi közeledett a ház sarka felől a kerti ösvényen.
EnglishConstruct an arc by its center and a given angle, starting at a given point
Körív szerkesztése, ha ismert a középpontja, egy szöge és egy kiindulási pont
EnglishClick a position in the grid to define the rotation angle for the hatch lines.
Kattintson a rács egy pontjára a vonalkázás dőlésszögének meghatározásához
EnglishIn fact, it was not related to the previous question; I was taking a different angle.
Valójában nem kapcsolódott az előző kérdéshez; én más szempontból közelítettem meg.
EnglishSurely there's something to be found out on the financial angle, there?
Az üzlet pénzügyi részével kapcsolatban csak sikerült találni valami adatot nem?
EnglishExtract follows: POWELL: There's a tricky financial angle to this business, Commissioner.
POWELL: Van ennek az ügynek egy nagyon különös pénzügyi vonatkozása, parancsnok.
EnglishA brief gap in traffic allowed him to angle the Honda off the pavement.
A kocsisorban támadó résen keresztül a Honda rá tudott kanyarodni a leállósávra.
EnglishWe need to change that angle and place the citizens back at the heart of the problem.
Nézőpontot kell váltanunk és ismét a polgárokat kell a középpontba helyezni.
EnglishDraws a connector with one or more 90-degree angle bends and circles at both ends.
Egy vagy több 90 fokos kanyarulatú összekötőt rajzol mindkét végén kör alakú végponttal.
EnglishShe does not face me directly, but looks away at almost a ninety-degree angle.
Nem néz szembe velem, hanem majdnem kilencven fokban elfordítja a fejét.
EnglishDraws a connector with one or more 90-degree angle bends and an arrow at the endpoint.
Egy vagy több 90 fokos kanyarulatú összekötőt rajzol nyíl alakú végponttal.
EnglishMeanwhile, let's hear a report on that longevity angle you were pursuing.
- De addig is... mondj valamit az élettartamjelenségről, amit vizsgálgattál.
EnglishI'll play up the mother-suffering-distress angle, and the court ought to be sympathetic.
Majd előadjuk a zaklatottanya-jelenetet, a bíróság pedig remélhetőleg megértő lesz.
EnglishAs I say, with my eye on motive, the money angle seemed very suggestive.
Mint mondtam, amikor indítékot kerestem, az anyagi érdek nagyon hatásosnak látszott.