"alive" traduzione ungherese

EN

"alive" in ungherese

EN alive
volume_up
{aggettivo}

alive (anche: animate, animated, living, quick)
volume_up
élő {agg.}
Tiny heads, but alive, heads like the heads of small dolls, but alive.
Apró kis fejecskék, de éltek, mintha kicsi, de élő játékbabák lennének.
As with nearly all humans alive today, you are ignorant of history, Plussix said.
- Ahogy a ma élő emberek többsége, ön sem ismeri a történelmet - mondta Plussix.
In the burning hall, nothing remained alive but the three outlanders and Wisp.
Az égő csarnokban nem maradt más élő, mint a három jövevény és Szösz.
alive (anche: animated, brisk, crisp, lively)
volume_up
eleven {agg.}
The floor over there was alive with coiled snakes, their angry rattles echoing.
A padló eleven volt az összetekeredett kígyóktól, dühödt csörgésük visszhangzott.
Will moved down warily in case there was someone still alive and hiding.
Will lopakodva közeledett, hátha eleven ember is rejtőzik valahol.
There were many eels, alive and no longer confident in their eeldom.
Angolna is volt, angolna voltában megrendült bizalmú sok-sok eleven angolna.
alive (anche: active, animated, breezy, brisk)
A teremben felpezsdült az élet, élénk párbeszédek kezdődtek mindenhol.
She was alive again... alive as he had never seen her before.
Milyen élénk, ilyen virgoncnak nem látta még soha.
Vidám és nagyon is élénk volt.
alive
volume_up
életben levő {agg.} (ember, remény)
Then back at top speed and into the lounge where Ruby Keene, still alive, was dancing her exhibition dance with Raymond.
Azután teljes sebességgel vissza a hallba, ahol az akkor még életben levő Ruby Keene bemutató táncát adta elő Raymonddal.

Sinonimi (inglese) per "alive":

alive

Esempi di utilizzo "alive" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishTaliesin, she supposed, was long past such journeys, even if he was still alive.
Taliesin, gondolta, már régen túl van az ilyen utazásokon, ha egyáltalán él még.
EnglishI assure you that there would not be the least chance of your coming back alive.
Higgye el nekem, hogy a legkisebb esélye sincs, hogy élve kerüljön vissza onnan.
EnglishAnyway, he had felt more alive the last two days than any time in the last year.
Az elmúlt két napban élőbbnek érezte magát, mint bármikor az utolsó egy évben.
English...who, shot and buried in soil and corpses, managed to crawl out, still alive.
...hogy gödörbe, holttestek közé lőve és temetve még mindig próbáltak kimászni.
EnglishIf he were alive, Elliot said patiently, someone would simply come and tell you.
Ha élne - mondta Elliot türelmesen -, valaki már eljött volna, hogy megmondja.
EnglishAll I want to know is, is my father alive, and if he is, where I can find him.
Azt szeretném csak tudni, él-e az édesapám, és ha igen, akkor hol találhatom meg.
EnglishI thought might be you'd want one kept alive awhile, to put him to the question.
Gondoltam, talán életben kíván egyet hagyni, hogy kérdéseket tegyen fel neki.
EnglishSheathed in ice, the sculptures seemed alive in the shaking light of the aurora.
A jégbe fagyott szobrok szinte életre keltek az északi fény villódzó tündöklésében.
EnglishThank God there's somebody still alive who cares what happens to this country.
Istennek hála, él még valaki, akinek fontos, hogy mi történik ezzel az országgal.
EnglishBy then it seemed to Corbell that the dorm was alive with barely audible voices.
Ekkor már Corbellnek úgy tűnt, mintha a hálóterem megtelne alig hallható hangokkal.
EnglishThe Nature Cruise of the Century thereupon became what he was staying alive for.
Ennélfogva az Évszázad Kirándulása lett az egyetlen dolog, ami még életben tartotta.
EnglishEven with the Chosen alive, they had not known where the Bloodfire was to be found.
Ha életben volnának is a Választottak, akkor sem tudják, hol keressék a Vértüzet.
EnglishRat, even if they were still alive, there's no way they could contact us.
Még ha életben is vannak Mr. Patkány, akkor sem tudnak kapcsoltba lépni velünk.
EnglishThis would be one way, Mr President, of keeping democracy alive within our Europe.
Ez egy módja lenne annak elnök úr, hogy Európánkban életben tartsuk a demokráciát.
EnglishI suddenly felt rotten because I had kept the painting alive after Trot had gone.
Nem lett volna szabad erőltetnem a festést, miután Trot elment a családjával.
EnglishAlive, while I played the acolyte, the slave, the eternal guardian of the tomb!
Élt, miközben én a szerpapot, a rabszolgát, a temető örökös őrét játszottam!
EnglishMcCarthy was the only man alive who had known dad in the old days in Victoria.
McCarthy úr volt az egyetlen ember, aki régről, még Victoria államból ismerte apát.
EnglishPleasures taken, that he'd take again if he could only get out of this trap alive.
Az élvezetekkel, amiben része volt, és amiket ismét megkaphat, ha élve kijut innen.
EnglishWe've only Miss Brewis's word for it that Marlene was alive at a quarter past four.
Azt csak Miss Brewis elbeszéléséből tudjuk, hogy Marlene negyed ötkor még élt.
EnglishHe'd done what he had to do, and because of that his wife and children were alive.
Azt tette, amit tennie kellett, és megmentette a felesége, a gyerekei életét.