"agent" traduzione ungherese

EN

"agent" in ungherese

volume_up
agent {sostantivo}

EN agent
volume_up
{sostantivo}

volume_up
ügynök {sostantivo}
Tarrance and the other agent walked to the footbridge and studied the horizon.
Tarrance és a másik ügynök a gyaloghídhoz sétált, és szemükkel a környéket pásztázták.
After carefully reviewing Special Agent Scotts record with the Bureau...
Miután ismételten átvizsgáltuk Scott különleges ügynök aktáját...
- kérdezte az alacsonyabb rangú ügynök, Frank Chatham.
volume_up
tényező {sostantivo}
That single fact, for any FBI agent, was a professional failure.
Ez az utóbbi tényező minden FBI-ügynök szemében a felsüléssel volt egyenértékű.
Dingis-wayo's Zulus illustrate that each of those agents contributed somewhat independently to history's pattern.
Dingiswayo zului azt példázzák, hogy minden egyes tényező önmagában is hozzájárult valamiképpen a történelem alakulásához.
agent
volume_up
végrehajtó {sostantivo} (cselekedeté)
I think it said: I cannot give you the executive illegal agent because I do not know where he is.
Szerintem így szólt: nem tudom átadni a végrehajtó illegális ügynököt, mert nem tudom, hol van.
Well, the plan was to infiltrate into Britain a top-class Soviet agent who would act as the executive officer of Aurora.
Nos, az Aurora tervnek az lett volna a lényege, hogy egy elsőrangú szovjet ügynök beszivárog Nagy-Britanniába, bérel egy villát, és ő lesz az Auróra végrehajtó tisztje.
agent
volume_up
képviselő {sostantivo} (aki vkit képvisel)
- the mark of the inspection body made by the verifying agent, together with the mark of the verifying agent if appropriate,
- az ellenőrző szervezet jele, amit az ellenőrzést végző képviselő helyez fel, adott esetben saját jelével együtt
agent (anche: medium, milieu)
volume_up
közeg {sostantivo}
volume_up
okozó {sostantivo}
These also prove to be agents of crowd infectious diseasesbut ones confined to various species of our domestic animals and pets!
Ezekről kiderült, hogy szintén tömeges fertőzéseket okozó mikroorganizmusok - csakhogy ezek a betegségek kizárólag különböző háziállatainkra jellemzők!
agent

Sinonimi (inglese) per "agent":

agent

Esempi di utilizzo "agent" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishHe'd just been caught whispering to an FBI agent in- side a dollar shoe store.
Éppen azon kapták, hogy egy FBI-ügynökkel sugdolózott egy dolláros cipőboltban.
EnglishThat stuff about them being blind must have been the work of a good press-agent.
Az a hiedelem, hogy vakok, alighanem egy jó sajtóügynök fáradozásainak az eredménye.
EnglishBut if you didn't get a little bit close, you'd never recruit the agent, would you?
De ahhoz, hogy beszervezd, szoros kapcsolatot kell kialakítanod vele, nem igaz?
EnglishYou don't even want to think about assaulting a federal agent on federal property.
Még csak eszébe se jusson megtámadni szövetségi területen egy szövetségi ügynököt!
EnglishAgent had seen the dead trucker whose body Lentz's team cleanly eliminated.
Mulder látta a halott kamionost, akinek a testét Lentz emberei megsemmisítették.
EnglishSpecifies that the Help Agent will be displayed automatically in selected situations.
Itt állíthatja be, hogy a Segéd megjelenjen-e automatikusan bizonyos helyzetekben.
EnglishThe Ilium travel agent had just received a poster announcing the cruise.
A helyi utazási iroda is csak kis ideje kapta meg az utat népszerűsítő posztert.
EnglishRhauligan, the 'watchful hands- on-weapons agent of the Crown of Cormyr .
Ezekkel az új gondolatokkal pillantott a három alakra, akik a válaszára vártak.
EnglishI would not wish the Cousins to move in on this agent of ours, said Sir Nigel.
Nem szeretném, ha kuzinjaink rászállnának az ügynökünkre mondta Sir Nigel.
EnglishWhat a hell of a way to put it, the Assistant Special Agent in Charge thought.
Hülye egy megfogalmazás, de végül is igen, gondolta a területi irodavezető helyettese.
EnglishThe printed card of Curry, Insurance Agent, was only a temporary measure.
A névjegy, a Curry névvel stb. csak időszakos megoldásként jöhetett számításba.
EnglishThe Chinese lead agent in Moscow has been identified and is under surveillance.
A kínaiak moszkvai ügynökét azonosítottuk és megfigyelés alatt tartjuk.
EnglishIn the afternoon he went to see a theatrical agent who was a friend of his.
Délután felkeresett egy színházi ügynökséget, amelyet már régebben ismert.
EnglishWhy did he show up at the Palmer breakfast - and grab the gun of a Secret Service agent?
Miért ment el Palmer rendezvényére, - és miért vette el egy testőr fegyverét?
EnglishIf CIA ever tried to recruit him, he could be an agent of great value.
Ha a CIA beszervezi, felbecsülhetetlen értékű szolgálatokat tehetett volna nekik.
EnglishWe had an agent back then who fed us the same information the Soviet Politburo got.
Ironikus módon nem az kavart be, amit nem tudtak, hanem az, amit tudtak.
EnglishWhether a double or a triple agent, he'd have been in contact with the KGB.
Akár kettős, akár hármas ügynökként állandó összeköttetésben kellett állnia a KGB-vel.
EnglishFinally, a Secret Service agent called to them and led the way through the corridors.
Az elnök maga épp most fejezett be egy ülést a kereskedelmi miniszterrel.
EnglishHe had his agent in fucking place, and here was the take from Operation SORGE.
Az ügynöke működésbe lépett, a SORGE művelet meghozta első gyümölcsét.
EnglishI was recruited as an American agent in 1938, three years before America got into the war.
1938-ban, három évvel Amerika hadba lépése előtt szerveztek be amerikai ügynöknek.