"abrupt" traduzione ungherese

EN

"abrupt" in ungherese

EN abrupt
volume_up
{aggettivo}

abrupt (anche: dead, hasty, headlong, momentary)
Priscilla frowned, puzzled by Tess's abrupt change of topic.
Priscilla meglepetten vonta össze szemöldökét a hirtelen témaváltás hallatán.
Because that was where civilization came to an abrupt, screeching halt.
Mert ez az a pont, ahol a civilizáció hirtelen, csikorogva megtorpan.
Expulsion from university means that a person's education comes to an abrupt end.
Az egyetemről való kizárás azt jelenti, hogy az adott személy képzése hirtelen véget ér.
In the abrupt and welcome stillness, the air of the cave felt moist and sweetly cool.
A váratlan, üdvös csendben édesen hűvös volt a barlang nyirkos levegője.
The switchover from fear to adventurousness had been as abrupt as it was now becoming contagious.
A félelem és a kalandvágy közti váltás éppolyan ragályosnak bizonyult, mint amilyen váratlan volt.
Looking around more, she almost stopped the line by her inac- tion, which caused an abrupt whistle from the line worker.
Tétlenségével majdnem megállította a vonalat, de a szerelőszalagon dolgozó munkás váratlan füttye magához térítette.
abrupt (anche: desultory, precipitate)
abrupt
volume_up
összefüggéstelen {agg.} (írásmód, beszéd)

Sinonimi (inglese) per "abrupt":

abrupt

Esempi di utilizzo "abrupt" in Ungherese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThere is no more reason to be abrupt than there is to distrust my motives, Janice.
Nincs több okod türelmetlennek lenni, mint nem megbízni a szándékaimban, Janice.
EnglishThe three cabins on the other side were abrupt shadows against the pale granite outcrop.
A három kis ház a túloldalon csak éles árnyékként vetődött a sápadt gránitsziklákra.
EnglishIt won't be abrupt, I said, cutting her off, and it won't be without your knowledge.
Nem lesz minden átmenet nélkül vágtam a szavába , és nem lesz úgy, hogy te ne tudj róla.
EnglishSleepin', I reckon was the abrupt response, and nothing else was said at that moment.
Gondolom, alszik jött a kurta válasz, és egyelőre ennyiben is maradtak.
EnglishSo that had been the unthinkable solution to her abrupt vanishing trick.
Tehát ez lett volna a megfejtés, ez volt a magyarázat az eltűnésére.
EnglishInvincibles appeared, then Dame Tiajo stalked into view, with an abrupt parting of the crowd.
Legyőzhetetlenek tűntek föl, aztán Tiajo Nagyasszony lépett be a képbe.
EnglishEven her questions about Tom Orley were brushed aside with abrupt politeness.
Még a Tom Orleyval kapcsolatos kérdéseket is ellentmondást nem tűrő udvariassággal ütötte el a fin.
EnglishA silence fell, abrupt, and crystalline as the music before it.
Váratlanul csend lett, olyan kristálytiszta csend, amilyen a zene volt.
EnglishThen a short stocky man with an abrupt manner came in and was introduced as Captain Crosbie.
Aztán egy alacsony, köpcös, nyers modorú férfi lépett be, akit Crosbie kapitányként mutattak be.
EnglishThey were startled, and their little joke came to an abrupt end.
Mindenki Trotra meredt, aki leplezetlen megvetéssel nézte Hanket.
EnglishNormally Gurgeh was civil, if occasionally abrupt.
Normális esetben Gurgeh udvarias volt, de néha előfordult, hogy gorombáskodott.
EnglishHer face suddenly twisted into an expression of fury, as abrupt and surprising as a tornado funnel.
Az arca egyik pillanatról a másikra eltorzult a dühtől, lökésszerűen, ahogy a tornádó csap le.
EnglishShe was about to knock on the small, featureless door when it opened inward with an abrupt squeal.
Már éppen felemelte a kezét, hogy bekopogjon, amikor az ajtó halk nyikorgással kitárult előtte.
EnglishRichard's tone was as abrupt as his words as he held the door open for her.
- Gondolod, hogy nem lesz rám szükség? - kérdezte.
EnglishHe was abrupt and left no doubt that he was in charge.
Nyers volt, és semmi kétséget nem hagyott afelől, hogy itt ő a főnök.
EnglishBarclay's remarks were subdued and abrupt, so that none of them were audible to the listeners.
Egybehangzóan azt állítják, hogy Barclay halkan és szaggatottan beszélt, egyikük sem értette, mit mond.
EnglishThere was an abrupt cessation of sound and movement.
Hirtelenében minden mozgás abbamaradt, minden hang elhalt a fedélzeten.
EnglishThere was the same abrupt and startling change of atmosphere.
A légkör ugyanilyen hirtelenül és megdöbbentően változott meg.
EnglishOr maybe I had been too abrupt with him on the phone.
Vagy az is lehet, hogy túlságosan kurtán bántam vele a telefonban.
EnglishSuddenly she became aware of his abrupt silence.
Aztán egyszerre ráeszmélt, hogy az orvos nem fejezte be a mondatát.