"virulent" traduzione svedese

EN

"virulent" in svedese

SV

"virulent" in inglese

EN

virulent {aggettivo}

volume_up
1. generale
virulent (anche: able-bodied, acute, beefy, deep)
Probably racism is not so virulent today, but xenophobia certainly is.
I dag är troligen rasismen inte så stark, men främlingsfientligheten är det sannerligen.
The cowardly terrorist attacks and murders we have seen recently, which have been at their most virulent in Spain, testify to the need to intensify European anti-terrorist cooperation.
De fega terrorattacker och mord som på senare tid har upplevts starkast i Spanien är ett bevis för nödvändigheten av att det europeiska samarbetet mot terrorister drivs framåt.
virulent (anche: beefy, deep, emphatic, heavy)
Even before this report was written there was a virulent anti-American political agenda driving it towards its conclusions of today.
Redan innan betänkandet skrevs fanns en kraftig anti-amerikansk opinion som fått leda fram till dagens slutsatser.
It can also be disastrous not to protect your animals from disease, especially one as damaging and virulent as bluetongue.
Det kan också vara katastrofalt att inte skydda ens djur från sjukdom, särskilt när det gäller en sjukdom som är så skadlig och kraftig som bluetongue.
virulent (anche: malicious, nasty)
virulent (anche: poisonous, toxic)
2. Medicina
virulent
3. figurato
virulent (anche: angry, bad, beastly, cruel)
virulent (anche: bitter)
Subject: The rise of an increasingly virulent form of nationalism in Albania and its prospects of EU accession
Angående: Uppkomsten av en alltmer hätsk form av nationalism i Albanien och landets utsikter om EU-anslutning
virulent (anche: acerb)
volume_up
bitter {agg.} [fig.]
virulent
volume_up
giftig {agg.} [fig.]
SV

virulent {aggettivo}

volume_up
1. Medicina
virulent

Sinonimi (inglese) per "virulent":

virulent

Esempi di utilizzo "virulent" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI do not remember the communists being so virulent after 1986's Chernobyl disaster.
Jag kan inte minnas att kommunisterna var så hätska efter Tjernobylolyckan 1986.
EnglishThe position adopted by the European Union is not to over react to virulent statements from Pyongyang.
EU:s ståndpunkt är att inte överreagera på hätska uttalanden från Pyongyang.
EnglishThe first half of the year was marked by a rise in prices caused by an external, extremely virulent inflationary shock.
Det första halvåret präglades av prishöjningar till följd av en yttre, extremt smittsam inflationschock.
EnglishWe are facing an extremely virulent strain and the environmental conditions lead us to fear the worst.
Vi står inför ett extremt smittsamt och livskraftigt virus och detta i kombination med miljöförhållandena gör att man måste frukta det värsta.
EnglishScientists currently speculate that the SARS virus either jumped to humans from an animal species or mutated into a more virulent form.
Forskare diskuterar för närvarande om SAL-viruset endera har hoppat till människor från en djurart eller har muterat till en kraftigare form.
EnglishWe were concerned about the ways the pharmaceutical companies publicised the issue of swine flu, presenting the virus as very dangerous and virulent.
Vi oroades över hur läkemedelsindustrin offentliggjorde nyheten om svininfluensan genom att lägga fram det som ett mycket farligt och elakartat virus.
EnglishThe cowardly terrorist attacks and murders we have seen recently, which have been at their most virulent in Spain, testify to the need to intensify European anti-terrorist cooperation.
De fega terrorattacker och mord som på senare tid har upplevts starkast i Spanien är ett bevis för nödvändigheten av att det europeiska samarbetet mot terrorister drivs framåt.
Impara nuove parole