"verse" traduzione svedese

EN

"verse" in svedese

volume_up
verse {sostantivo}
SV
EN

verse {sostantivo}

volume_up
verse (anche: poem)
This verse that I just quoted to you is the first time the word 'Aish' appears in the Bible.
Den vers som jag just citerade för er är första gången ordet ”aish” förekommer i Bibeln.
Ifrån Jamon, bok 6, vers 4.
At the time of prolongation of an offer one can opt between Offer CIRR and Contract CIRR or vice verse.
Vid varje förlängningstillfälle kan man byta mellan Offert-CIRR och Kontrakts-CIRR eller vice versa.

Sinonimi (inglese) per "verse":

verse

Esempi di utilizzo "verse" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIn order to expose violations, it is important to quote chapter and verse.
För att blottlägga kränkningar är det viktigt att berätta hela historien.
EnglishAt the time of prolongation of an offer one can opt between Offer CIRR and Contract CIRR or vice verse.
Vid varje förlängningstillfälle kan man byta mellan Offert-CIRR och Kontrakts-CIRR eller vice versa.
EnglishOr take the infamous verse about killing the unbelievers.
Eller ta den ökända versen om att döda de otrogna.
EnglishIt is not, however, a certainty that a credit qualifying for EKN cover, can enjoy the benefit of a CIRR rate (or vice verse).
En kredit som EKN är beredd att försäkra kvalificerar dock inte självklart för kredit med CIRR-ränta (eller omvänt).
EnglishThere is a Molière character who said that he thought he had been speaking in verse, but had in fact been speaking in prose without realising.
Molière skildrar en karaktär som säger att han trodde att han hade talat i versform, men i själva verket hade han talat i prosaform utan att inse det.
English   – Mr President, ladies and gentlemen, in a verse, the greatest Portuguese poet once described love as ‘fire that burns without being seen’.
   – Herr talman, mina damer och herrar! Den störste portugisiske poeten beskrev en gång i en dikt kärleken som “en eld som brinner utan att man ser den”.
English   – Mr President, ladies and gentlemen, in a verse, the greatest Portuguese poet once described love as ‘ fire that burns without being seen’.
Detta har visat sig som ett stort grått hav, och ett enormt täcke av rök fortsätter att orsaka förödelse i Portugal, särskilt i de centrala och norra regionerna.
EnglishNot only the refrain, but even the verse was the same across the board, namely that credibility, confidence and transparency are necessary where these issues are concerned.
Inte bara refrängen utan även versen var likadan över hela linjen, dvs. att det är nödvändigt med trovärdighet, förtroende och öppenhet när det gäller dessa frågor.
EnglishWe have been discussing the topic for over three years, and the Commission was previously unable to give us chapter and verse concerning the various legal options available to us.
Vi har diskuterat detta ämne i mer än tre år, och tidigare har kommissionen inte kunnat ge oss några upplysningar om de olika lagstiftningsmöjligheter vi hade.