EN trace
volume_up
{sostantivo}

1. generale

trace (anche: arrangement, blueprint, deck, design)
volume_up
plan {gen. com.}
trace
volume_up
trans {gen. com.}
trace (anche: bend, chart, graph, turning)
volume_up
kurva {gen. com.}
trace (anche: adumbration, blueprint, design, draft)
volume_up
skiss {gen. com.}
I dag håller vi dock fortfarande på att skissa upp ramarna.

2. "a small amount"

There is no trace of even a strategy in the Second progress report on cohesion.
Det finns inga spår av en strategi ens i den andra lägesrapporten om sammanhållning.
Deletes one level of trace arrows (inserted with Trace Precendents).
Den här funktionen raderar en nivå med markeringspilar som infogats med Spår till underordnade.
Unfortunately, there is no trace of this promise in the work programme.
Tyvärr syns det inget spår av detta löfte i arbetsprogrammet.
trace (anche: badge, brand, dent, device)

3. "seismograph"

trace
volume_up
linje {gen. com.} (seismograf)

Esempi di utilizzo "trace" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishLet's trace the journey of the millions of caps that make it to sea solo.
Låt oss följa de här miljontals kapsylerna som på egen hand tar sig ut till havs.
EnglishMr President, the motion before us will sink our work without trace.
Herr talman! Det förslag vi har framför oss syftar till att torpedera vårt arbete.
EnglishIf something happens to me, it should be possible to trace me immediately.
Om det händer mig något så måste man omedelbart kunna veta var jag är.
EnglishHowever, the question disappeared without trace in the course of this House's business.
Dock frågan har kommit bort under arbetsprocessen i denna församling.
EnglishHowever, the question disappeared without trace in the course of this House' s business.
Dock frågan har kommit bort under arbetsprocessen i denna församling.
EnglishThis conference made it possible to trace the outline of a new partnership involving:
På konferensen drogs riktlinjerna upp för ett nytt partnerskap:
EnglishThey trace the development of the working process of our document, and also elsewhere in the world.
De visar utvecklingen av arbetsförfarandet i vårt dokument, dvs. även världsomfattande.
EnglishThe T-virus provides a massive jolt... both to cellular growth... and to those trace electrical impulses.
T-viruset ger massiv stimuli till celldelningen och inducerar elektriska impulser.
EnglishThe assessment that the Commission has commissioned shows no trace of effective implementation.
Den bedömning som kommissionen har låtit göra visar inga tecken på ett effektivt genomförande.
EnglishThere is no trace of subsidiarity in this report.
Herr talman! Subsidiaritetsprincipen får man leta länge efter i detta betänkande.
EnglishWe can trace it back to the time of Christ, who performed his first miracle when he turned water into wine.
Det började redan på Jesus Kristi tid, som ju gjorde sina första under med hjälp av vin.
EnglishThe Commission's reports give us every opportunity to trace the pattern of developments in Turkey.
Rapporterna från kommissionen ger oss alla möjligheter att följa utvecklingen i Turkiet ordentligt.
EnglishDozens of participants in the protests have disappeared without trace.
Dussintals protestdeltagare har spårlöst försvunnit.
EnglishWe need to have an absolute assurance that that trace is deleted.
Vi behöver en absolut garanti för att det spåret raderas.
EnglishThat is the key to the whole thing because, as Mr Adam has said, we very much want to be able to trace sheep movements.
Sex månader senare återvänder dessa får, och några av dem har tappat sina märken.
EnglishThat being said, our general track record and ability to trace and document is quite good.
Med det sagt är våra allmänna meriter och vår förmåga att följa utvecklingen och att dokumentera tämligen goda.
EnglishThe first is that it must be possible to trace every raw material in every type of food back through the chain.
Den första är att varje råvara i alla typer av livsmedel skall kunna spåras bakåt i kedjan.
EnglishWho is not yet familiar with the scandal surrounding Mike Trace?
Vem har inte hört talas om skandalen kring Mike Trace?
EnglishYou have overseen the Lisbon Agenda: it was sunk without trace way before the credit crunch hit us.
Ni har sett över Lissabonagendan. Den hade sjunkit spårlöst långt innan kreditåtstramningen drabbade oss.
EnglishThere is virtually no trace here of 'bottom-up governance '.
Någon bottom up governance finns knappast att hitta här.