"straightened" traduzione svedese

EN

"straightened" in svedese

SV
EN

straightened {participio perfetto}

volume_up

Esempi di utilizzo "straightened" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAfter the war, Western Europe proudly straightened itself up and started to prosper in peace.
Efter kriget rätade man stolt på sig i Västeuropa och åtnjöt fredliga framgångar.
EnglishAfter the war, Western Europe proudly straightened itself up and started to prosper in peace.
Ärade parlament, våra tankar får inte färgas av dubbelmoral.
EnglishIt is very important for this cooperation to be straightened up.
Det är väldigt viktigt att få ordning på detta samarbete.
EnglishBecause I never straightened up and looked at it, you know?
För att jag aldrig skärpt mig och tittat på det.
EnglishIn addition, the banking system and the criminal chains associated with it must be changed, reformed and straightened out.
Även banksystemet och därmed förknippade kriminella kedjor måste förändras, reformeras och utredas.
EnglishGiggles must have straightened you out.
EnglishVarious apparent barriers to competition, such as the bottlenecks created by the power grid operators, must be straightened out without delay.
Diverse skenbara hinder såsom flaskhalsar skapade av nätoperatörerna måste omedelbart granskas.
EnglishIt is therefore excellent that the vital matters that are in our hands - such as that of official inspections - are to be straightened out first.
De frågor som är centrala för oss - såsom frågan om offentlig kontroll - måste vara klara innan utvidgningen.
EnglishFortunately, everything got straightened out, for we would have had major problems with the whole of the budget on account of heading 3.
Lyckligtvis har allting rättats till, för med de förslag som lades fram, i synnerhet i fråga om utgiftskategori 3, hade vi fått enorma problem med hela budgeten.
EnglishWe saw what happened on the Hudson River last winter: had there not been a pilot, there would have no doubt been no mechanism that could have straightened up the plane.
Vi såg vad som hände på Hudsonfloden förra vintern: om det inte hade funnits en pilot i planet, skulle knappast någon mekanism ha kunnat räta upp det.
EnglishOnce the Warsaw Pact disappeared I believe that Russia quite legitimately developed suspicions about our intentions and I would like to see these misunderstandings straightened out on both sides.
När Warszawapakten försvann tror jag att Ryssland helt legitimt skapade sig misstankar om våra avsikter och jag vill att dessa missförstånd ska rätas ut på båda sidor.