"to stiffen" traduzione svedese

EN

"to stiffen" in svedese

EN to stiffen
volume_up
{verbo}

1. generale

to stiffen (anche: to bake, to bind, to coagulate, to congeal)
to stiffen (anche: to bake, to concrete, to fix)
to stiffen (anche: to erect)
to stiffen

2. "person"

to stiffen
volume_up
bli spänd {v.} (person)

Esempi di utilizzo "to stiffen" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI urge you, Commissioner, to sharpen up your act, stiffen your backbone, reread your FVO report and deliver.
Jag uppmanar kommissionsledamoten att rycka upp sig, strama upp sig, läsa om sin OAV-rapport och visa resultat.
EnglishWe agree with the rapporteur's intention to stiffen and speed up the compliance provisions in Amendments Nos 42 and 43.
Vi är eniga med föredragandens avsikt att skärpa och sätta fart på föreskrifterna om efterlevnad i ändringsförslag 42 och 43.
EnglishWe agree with the rapporteur' s intention to stiffen and speed up the compliance provisions in Amendments Nos 42 and 43.
Vi är eniga med föredragandens avsikt att skärpa och sätta fart på föreskrifterna om efterlevnad i ändringsförslag 42 och 43.
EnglishWe must call upon the Member States to stiffen penalties and to implement complete legislation to respond to this reality.
Vi måste uppmana medlemsstaterna att göra straffen strängare och att införa heltäckande lagstiftning som reaktion på denna realitet.
EnglishI can only refer to the Dutch government's report, which says 'Don't get yourself a suit of armour, stiffen your backbone instead' .
Jag kan här bara hänvisa till rapporten från den holländska regeringen, som säger: " Inte bygga upp en rustning, utan stärka ryggraden" .
EnglishI can only refer to the Dutch government's report, which says 'Do n't get yourself a suit of armour, stiffen your backbone instead '.
Jag kan här bara hänvisa till rapporten från den holländska regeringen, som säger: " Inte bygga upp en rustning, utan stärka ryggraden ".
EnglishIn adopting resolutions, our aim should be to stiffen the sinews of these very people who are fighting for freedom, democracy and development.
När vi antar resolutioner bör vårt mål vara att öka handlingskraften just hos de här personerna som kämpar för frihet, demokrati och utveckling.
EnglishThere will be a billion for strengthening the EU’s external aspects, and an extra billion will really stiffen the sinews of the Common Foreign and Security Policy.
Det blir en miljard till att förstärka EU:s externa dimension och en extra miljard kommer verkligen att stärka den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
EnglishThere will be a billion for strengthening the EU’ s external aspects, and an extra billion will really stiffen the sinews of the Common Foreign and Security Policy.
Det blir en miljard till att förstärka EU: s externa dimension och en extra miljard kommer verkligen att stärka den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
EnglishThe second key objective of my group was to stiffen the resolve of the Commission, to be more liberal and more 'market opening' in its approach to the abolition of quantitative rules.
Det andra huvudmålet för min grupp var att skärpa kommissionens föresats, att vara mer liberal och mer "marknadsöppnande" i sin syn på avskaffandet av kvalitativa regler.
EnglishThe second key objective of my group was to stiffen the resolve of the Commission, to be more liberal and more 'market opening ' in its approach to the abolition of quantitative rules.
Det andra huvudmålet för min grupp var att skärpa kommissionens föresats, att vara mer liberal och mer " marknadsöppnande " i sin syn på avskaffandet av kvalitativa regler.
EnglishThe European Parliament should work closely with the US Congress to stiffen the backbone and resolve both of the European governments and of the current US administration.
Europaparlamentet bör samarbeta nära med USA: s kongress för att stärka fastheten och beslutsamheten hos såväl de europeiska regeringarna som hos den nuvarande amerikanska administrationen.