EN

to show up {verbo}

volume_up
1. generale
And I always tell people that I don't want to show up looking like a scientist.
Och jag säger alltid till folk att jag inte vill dyka upp och se ut som en vetenskapsman.
I am delighted that Prime Minister Brown has finally decided to show up, although, unfortunately, to show up late.
Det gläder mig att premiärminister Gordon Brown äntligen har bestämt sig för att dyka upp, även om han tyvärr kommer sent.
I said, "It would have to show up free." ~~~ And so it showed up, we used it a little while, we cut it in half.
Jag svarade, "Den behöver dyka upp gratis." så den dök upp, vi använde den ett litet tag, vi delade på den.
to show up (anche: to show)
volume_up
komma {v.} [coll.]
to show up (anche: to pop up)
2. Inglese britannico

Esempi di utilizzo "to show up" in Svedese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThis means that they'll only show up if you've selected or opened a message.
Det betyder att de enbart visas om du har markerat eller öppnat ett meddelande.
EnglishAnd you still have the nerve... to show up on our honeymoon... and try to have sex...
Och ändå har du mage nog... att visa dig på våran smekmånad... och försöka ha sex...
EnglishWhen verification is complete, business information changes will show up on Google.
När verifieringen är klar visas de ändrade företagsuppgifterna i Google.
EnglishSo if you want it to be better, then you've got to show up and do your part of the deal.
"Och jag vill att det protokollförs- -att jag gjorde min del av jobbet."
EnglishIn Dubai this year, we've just had the first all-women's, homegrown stand-up show.
I Dubai hade vi nyss- -den första kvinnliga lokala ståupp-showen.
EnglishI swore if I ever saw you again, I'd show you I grew up strong.
Jag svor att om jag träffade dig igen, så skulle jag visa att jag blivit stark.
EnglishThe cost of a holiday in the west and north of Ireland indeed will show up very favourably.
Kostnaden för en semester i västra eller norra Irland kommer då att med fördel visa sig.
EnglishWe had about 80 people show up to participate, entering one-by-one.
Det var ungefär 80 personer som dök upp och deltog och gick in en och en.
EnglishAnd it can take up to 24 hours for this to show up in your AdWords account after it happens.
Det kan ta upp till ett dygn därefter innan det visas i AdWords-kontot.
EnglishWhen I didn't show up for work this morning someone called the police, I'm sure.
När jag inte kom till jobbet ringde någon säkert polisen.
EnglishWe need to keep the pressure up and show great determination.
Vi får inte sluta att anstränga oss, och vi måste visa stor beslutsamhet.
EnglishHe was supposed to show up for this little deal we had going on today.
Han skulle ha kommit till en liten affär vi hade gjort upp idag.
EnglishIf it were adopted, it would show up the European Parliament for what it is and for what it is good for.
Om det antas visar det vad Europaparlamentet är värt och vad det tjänar till.
EnglishSuddenly humans show up -- Homo erectus -- big, old melon-head.
Plötsligt dyker människan upp, Homo erectus med en stor melonhjärna.
EnglishBut there's nothing like having your friends show up with lots of guns
Men det bästa är när ens vänner dyker upp med en massa vapen.
EnglishSecondly, the staff employed in such agencies will not necessarily show up in the EU budget.
För det andra är det inte säkert att den personal som arbetar inom dessa organ syns i EU:s budget.
EnglishThis election campaign must show that Europe is up to the task and that Europe alone is equipped to do so.
Denna valkampanj måste visa att EU är vuxet uppgiften och att EU ensamt kan göra detta.
Englishlf you don't show up here in a half-hour, alone, unarmed and with no cops, I kill your friend.
Om du inte visar dig här inom en halvtimme, ensam, obeväpnad och utan poliser, så dödar jag din vän.
EnglishWe will support you in your efforts if you can show that you are up to the daunting challenge.
Vi kommer att ge er allt vårt stöd om ni kan visa att ni klarar att ta upp denna omfattande utmaning.
EnglishAnd in the artificial semen was a radio-opaque substance, such that it would show up on an X-ray.
Och i den artificiella sperman fanns en radio-opak substans så att den skulle synas på en röntgen.